Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2010:BM3690

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
07-05-2010
Datum publicatie
10-05-2010
Zaaknummer
09-5803 WAO
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Niet-ontvankelijk verklaring hoger beroep. Het beroepschrift is niet tijdig ingediend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

09/5803 WAO

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[Appellant], wonende te [woonplaats] (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage van 2 september 2009, 08/9321 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellante

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv).

Datum uitspraak: 7 mei 2010

I. PROCESVERLOOP

Namens appellante heeft mr. R. Koelman, advocaat te Leiderdorp, hoger beroep ingesteld.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 9 april 2010, waar van de zijde van appellante, met voorafgaande kennisgeving, niemand is verschenen. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door W.H.M. Visser.

II. OVERWEGINGEN

1.1. Volgens artikel 6:24 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met de artikelen 6:7, 6:8, 6:9 en 6:11 van die wet geldt het volgende.

1.2. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na die waarop de aangevallen uitspraak door middel van toezending van een afschrift aan partijen bekend is gemaakt.

Een beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

1.3. Het hoger beroep is gericht tegen een door de rechtbank op 2 september 2009 tussen partijen gegeven uitspraak. Deze uitspraak is op dezelfde dag aan partijen toegezonden. Het beroepschrift is op 22 oktober 2009 ter griffie ontvangen. Het is blijkens het poststempel op de enveloppe op 20 oktober 2009 ter post bezorgd.

1.4. Op grond van vorenstaande gegevens moet worden geoordeeld dat het beroepschrift niet tijdig is ingediend.

2.1. Ten aanzien van een na afloop van de beroepstermijn ingediend beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

2.2. Desgevraagd heeft de gemachtigde van appellante bij schrijven van 2 november 2009 te kennen gegeven dat de termijn is overschreden doordat in de kantooragenda een verkeerde datum was vermeld.

2.3. Een dergelijke fout komt naar het oordeel van de Raad voor rekening en risico van appellante en dit brengt de Raad tot de conclusie dat er geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Dit betekent dat het hoger beroep niet-ontvankelijk is.

3. De Raad acht geen termen aanwezig voor toepassing van artikel 8:75 van de Awb.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door M. Greebe, in tegenwoordigheid van M.A. van Amerongen als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 7 mei 2010.

(get.) M. Greebe.

(get.) M.A. van Amerongen.

KR