Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2009:BK7253

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
17-12-2009
Datum publicatie
21-12-2009
Zaaknummer
09-4629 BPW
Rechtsgebieden
Civiel recht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Niet-verschoonbare termijnoverschrijding indienen beroepschrift. Niet is gebleken dat de gemachtigde van appellante gedurende de gehele beroepstermijn niet in staat is geweest om een, desnoods summier beroepschrift in te dienen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

09/4629 BPW

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 17 van de Beroepswet in verband met het beroep van:

[appellante] (hierna: appellante),

in het geding tussen:

appellante

en

de Raadskamer Wetten Buitengewoon Pensioen van de Pensioen- en Uitkeringsraad (hierna: verweerster)

Datum uitspraak:17 december 2009

I. PROCESVERLOOP

A.C.H. Gruyter, dochter van appellante, heeft als gemachtigde van appellante beroep ingesteld tegen verweersters besluit van 2 juli 2009, kenmerk BZ 2009-26 JZ/60/2009.

Dit besluit is bij schrijven van 2 juli 2009 aan appellante bekendgemaakt.

Het beroepschrift is op 19 augustus 2009 ter griffie ontvangen. Het is blijkens de poststempel op de enveloppe op 17 augustus 2009 ter post bezorgd.

II. OVERWEGINGEN

Volgens de artikelen 6:7, 6:8, 6:9 en 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldt het volgende:

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na die waarop het bestreden besluit door middel van toezending aan de belanghebbende is bekendgemaakt.

Een beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Op grond van de in rubriek I vermelde gegevens moet worden geoordeeld dat het beroepschrift niet tijdig is ingediend.

Ten aanzien van een na afloop van de beroepstermijn ingediend beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

Bij schrijven van 9 september 2009 is aan de gemachtigde van appellante gevraagd naar de reden van de termijnoverschrijding.

De gemachtigde van appellante heeft daarop bij brief van 26 september 2009 geantwoord dat zij, na telefonisch advies van verweerster, eerst de stukken van verweerster heeft afgewacht. Bij ontvangst van de stukken - 5 augustus 2009 - was de gemachtigde van appellante op reis. Zij heeft zo spoedig mogelijk gereageerd - dacht dat de beroepstermijn acht weken was - en vraagt om in ieder geval de zaak niet te laten afhangen van overschrijding van de beroepstermijn.

Hetgeen de gemachtigde van appellante ter zake heeft aangevoerd, bevat geen grond waarop redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat appellante niet in verzuim is geweest.

De Raad overweegt daartoe dat niet is gebleken dat de gemachtigde van appellante gedurende de gehele beroepstermijn niet in staat is geweest om een, desnoods summier beroepschrift in te dienen.

Het beroep is derhalve kennelijk niet-ontvankelijk, zodat zonder verder onderzoek wordt beslist zoals hierna in rubriek III is aangegeven.

Voor een proceskostenveroordeling ziet de Raad geen aanleiding.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door G.L.M.J. Stevens, in tegenwoordigheid van P.N. Rijnsewijn als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 17 december 2009.

(get.) G.L.M.J. Stevens.

(get.) P.N. Rijnsewijn.

Tegen deze uitspraak kunnen de belanghebbende en het bestuursorgaan binnen zes weken na de verzending van dit afschrift schriftelijk verzet doen bij de Centrale Raad van Beroep, Postbus 16002, 3500 DA UTRECHT.

De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld over het verzet te worden gehoord.

HD