Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2009:BK1431

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
27-10-2009
Datum publicatie
28-10-2009
Zaaknummer
08-1552 AWBZ
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om herziening. De Raad is niet gebleken dat namens verzoeker enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 8:88 van de Awb, naar voren is gebracht. Het enkele feit dat met name de brief van 25 november 2003 in overweging 4.2.1 van de uitspraak van de Raad ontbreekt maakt dit niet anders.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

08/1552 AWBZ

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

als bedoeld in artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet op het verzoek om herziening van:

[Verzoeker], wonende te [woonplaats] (hierna: verzoeker)

inzake de uitspraak van de Raad van 18 december 2007, 06/960 AWBZ,

in het geding tussen

verzoeker

en

de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg, gevestigd te Driebergen (hierna: CIZ)

Datum uitspraak: 27 oktober 2009

I. PROCESVERLOOP

Verzoeker heeft verzocht om herziening van de uitspraak van de Raad van 18 december 2007, 06/960 AWBZ.

CIZ heeft een verweerschrift ingediend.

Het verzoek is behandeld ter zitting van 15 september 2009. Verzoeker is in persoon verschenen. CIZ heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. L.M.R. Kater, werkzaam bij CIZ.

II. OVERWEGINGEN

1. Ingevolge artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in samenhang met artikel 21 van de Beroepswet kan de Raad op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten en omstandigheden die:

a. hebben plaatsgevonden voor de uitspraak,

b. bij de indiener van het verzoekschrift voor de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en

c. waren zij bij de Raad eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

2. Bij de uitspraak van 18 december 2007 heeft de Raad de uitspraak van de rechtbank Roermond van 10 januari 2006, 05/764 bevestigd. De Raad heeft onder meer daartoe in overweging 4.2.1 overwogen dat uit de door verzoeker overgelegde verklaringen van de revalidatiearts van 23 september 2004 en 4 augustus 2005 weliswaar blijkt dat hij regelmatig moet zwemmen en met zijn beugels moet lopen, maar dat daaruit niet blijkt dat er een medische noodzaak voor bestaat dat verzoeker dit in zijn eigen woning doet en evenmin dat er geen alternatief voor de thuistherapie voorhanden is.

3. Verzoeker heeft in zijn herzieningsverzoek aangevoerd dat de brieven van de revalidatiearts van 25 november 2003 en 4 augustus 2004 (lees: 4 augustus 2005) wel degelijk aantonen dat thuistherapie noodzakelijk is en dat er ook geen acceptabel alternatief voorhanden is. Omdat met name de brief van 25 november 2003 in overweging 4.2.1 van de uitspraak van de Raad ontbreekt, dient de uitspraak naar de mening van verzoeker te worden herzien.

4.1. De Raad stelt vast, en verzoeker heeft dit ter zitting ook bevestigd, dat verzoeker de brief van 25 november 2003 destijds als bijlage IV bij zijn hoger beroepschrift van 7 februari 2006 aan de Raad heeft toegezonden. In de uitspraak van de Raad van 18 december 2007 is sprake van een kennelijke verschrijving. Bedoeld is aan te geven dat uit de door verzoeker overgelegde verklaringen van de revalidatiearts van 25 november 2003 en 4 augustus 2005 niet blijkt dat het zwemmen en lopen met beugels in de eigen woning moet geschieden en evenmin dat er geen alternatief voor de thuistherapie voorhanden is.

4.2. Zoals de Raad reeds eerder heeft overwogen, onder meer in zijn uitspraak van 3 oktober 2003, LJN AN7982, is het (bijzondere) rechtsmiddel van herziening niet gegeven om anders dan op grond van enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb in verbinding met artikel 21 van de Beroepswet, een hernieuwde discussie over de betrokken zaak te voeren en evenmin om een discussie over de juistheid van de betrokken uitspraak te openen. De Raad is niet gebleken dat namens verzoeker enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 8:88 van de Awb, naar voren is gebracht.

5. Voor een veroordeling in de proceskosten is geen grond.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Wijst het verzoek om herziening af.

Deze uitspraak is gedaan door J.N.A. Bootsma in tegenwoordigheid van J. Waasdorp als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 27 oktober 2009.

(get.) J.N.A. Bootsma

(get.) J. Waasdorp

MM