Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2009:BJ8634

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
24-09-2009
Datum publicatie
29-09-2009
Zaaknummer
08-4285 WAO
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het verzoek om herziening is uitsluitend gericht tegen de weigering om verzoeker in aanmerking te brengen voor een uitkering ingevolge de WAO. Zoals de Raad reeds eerder heeft overwogen (...) is het (bijzondere) rechtsmiddel van herziening niet gegeven om anders dan op grond van enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb in verbinding met artikel 21 van de Beroepswet, een hernieuwde discussie over de betrokken zaak te voeren en evenmin om een discussie over de juistheid van de betrokken uitspraak te openen. Geen nieuw feit of nieuwe omstandigheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

08/4285 WAO

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

als bedoeld in artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet op het verzoek om herziening van::

[Verzoeker] wonende te Marokko (hierna: verzoeker),

tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 juni 2008, 07/1820,

in het geding tussen:

verzoeker

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv).

Datum uitspraak: 24 september 2009

I. PROCESVERLOOP

Verzoeker heeft verzocht om herziening van de uitspraak van de Raad van 18 juni 2008, 07/1820.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Verzoeker heeft nadere stukken ingestuurd.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 augustus 2009. Verzoeker is niet verschenen. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. S.J.M.A. Clerx.

II. OVERWEGINGEN

1.1. Op grond van artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in verbinding met artikel 21 van de Beroepswet, kan een onherroepelijk geworden uitspraak van de Raad, op verzoek van een partij, worden herzien op grond van feiten of omstandigheden die: a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak, b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en c. waren zij bij de Raad eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

1.2. Bij de uitspraak waarvan thans om herziening wordt gevraagd, heeft de Raad de uitspraak van 22 februari 2007, 05/4466, van de rechtbank Amsterdam bevestigd.

De Raad heeft daarbij overwogen dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat het Uwv bevoegd was de aanvraag van verzoeker om een uitkering in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) met toepassing van artikel 4:6 van de Awb af te wijzen.

2. Het verzoek om herziening is uitsluitend gericht tegen de weigering om verzoeker in aanmerking te brengen voor een uitkering ingevolge de WAO. Verzoeker heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat hij invalide is en medische behandelingen ondergaat.

3.1. Zoals de Raad reeds eerder heeft overwogen in zijn uitspraak van 3 oktober 2003 (LJN AN7982), is het (bijzondere) rechtsmiddel van herziening niet gegeven om anders dan op grond van enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb in verbinding met artikel 21 van de Beroepswet, een hernieuwde discussie over de betrokken zaak te voeren en evenmin om een discussie over de juistheid van de betrokken uitspraak te openen. Uit de door verzoeker in geding gebrachte medische stukken is de Raad niet gebleken dat verzoeker enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 8:88 van de Awb, naar voren heeft gebracht.

3.2. Gelet op het vorenstaande dient het verzoek om herziening dan ook te worden afgewezen.

4. Voor een proceskostenveroordeling ziet de Raad geen aanleiding.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Wijst het verzoek om herziening af.

Deze uitspraak is gedaan door H.J. de Mooij, in tegenwoordigheid van W. Altenaar als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 24 september 2009.

(get.) H.J. de Mooij.

(get.) W. Altenaar.

RB

II. DÉCISION

La Centrale Raad van Beroep (Cour d'Appel Centrale);

statue:

Rejète la demande de révision.

Par conséquent, décidée par H.J. de Mooij comme membre, en présence de W. Altenaar en qualité de greffier, ainsi que prononcée en public, le 24 septembre 2009.