Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2009:BJ2381

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
24-06-2009
Datum publicatie
14-07-2009
Zaaknummer
08-4502 ZFW
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Herziening en terugvordering no-claimteruggave voor het jaar 2005. De Raad: het criterium voor zorg die in mindering wordt gebracht op de no-claimteruggave gelet op artikel 18a, eerste lid, van de Zfw betreft ‘zorg waarop ingevolge deze wet aanspraak bestaat’. Dit betreft gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onder a, van de Zfw onder meer medisch-specialistische zorg verleend door of vanwege een ziekenhuis. Echter, ingevolge artikel 8, eerste lid, aanhef en onder c, van de Zfw betreft dit ook andere medisch-specialistische zorg.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

08/4502 ZFW

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[Appellant], wonende te [woonplaats], (hierna: appellant)

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 7 juli 2008, 06/6126 (hierna: aangevallen uitspraak)

in het geding tussen

appellant

en

o.w.m. Menzis Zorgverzekeraar u.a., gevestigd te Enschede, (hierna: Menzis)

Datum uitspraak: 24 juni 2009

I. PROCESVERLOOP

Appellant heeft hoger beroep ingesteld.

Menzis heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 juni 2009. Appellant is in persoon verschenen. Menzis heeft zich niet laten vertegenwoordigen.

II. OVERWEGINGEN

1. De Raad gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

1.1. Menzis heeft de eerder op € 198,22 vastgestelde no-claimteruggave van appellant voor het jaar 2005, als bedoeld bij en krachtens artikel 18a van de Ziekenfondswet (hierna: Zfw), bij besluit van 9 oktober 2006 herzien en nader vastgesteld op € 0,--. Het in verband met deze herziening onverschuldigd betaalde bedrag van € 198,22 heeft Menzis van appellant teruggevorderd.

1.2. Bij besluit van 17 november 2006 heeft Menzis het bezwaar van appellant tegen het besluit van 9 oktober 2006 ongegrond verklaard. Menzis stelt zich op het standpunt dat op de standaard no-claimteruggave van € 255,-- kortingen moeten worden toegepast voor apothekerskosten (€ 56,78) en voor een poliklinische behandeling bij de neuroloog dr. H. van Duin (€ 312,83). Daarbij is aangegeven dat het Sint Lucas-Andreas ziekenhuis deze zorgkosten bij Menzis heeft gedeclareerd.

2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van appellant tegen het besluit van 17 november 2006 ongegrond verklaard. Zij heeft daartoe overwogen dat uit de gedingstukken blijkt dat het Sint Lucas-Andreas ziekenhuis de zorgkosten van een ten behoeve van appellant op 9 maart 2005 geopende Diagnose Behandel Combinatie-code bij Menzis heeft gedeclareerd en dat niet in geschil is dat appellant in deze periode onder behandeling is geweest bij dr. Van Duin. Ingevolge artikel 18a, derde lid, van de Zfw worden slechts de kosten van verloskundige zorg, kraamzorg en huisartsenzorg niet in mindering gebracht op de no-claimteruggave. Niet relevant is dan ook, of de behandelend neuroloog werkzaam is bij dan wel op een andere wijze verbonden is aan een ziekenhuis.

3. Appellant heeft zich in hoger beroep gemotiveerd tegen de aangevallen uitspraak gekeerd. Tevens heeft hij verzocht Menzis te veroordelen tot een schadevergoeding.

4.1. De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank en maakt haar overwegingen tot de zijne.

4.2. Raad voegt hier, naar aanleiding van het hoger beroep, nog aan toe dat het criterium voor zorg die in mindering wordt gebracht op de no-claimteruggave gelet op artikel 18a, eerste lid, van de Zfw betreft ‘zorg waarop ingevolge deze wet aanspraak bestaat’. Dit betreft gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onder a, van de Zfw onder meer medisch-specialistische zorg verleend door of vanwege een ziekenhuis. Echter, ingevolge artikel 8, eerste lid, aanhef en onder c, van de Zfw betreft dit ook andere medisch-specialistische zorg. Hieruit volgt dat de stelling van appellant dat dr. Van Duin geen zorg verleende vanwege het Sint Lucas-Andreas ziekenhuis, wat daar ook overigens van zij, niet kan leiden tot de conclusie dat deze zorg niet in mindering zou kunnen worden gebracht op de no-claimteruggave.

4.3. Al hetgeen verder van de zijde van appellant naar voren is gebracht leidt de Raad niet tot een ander oordeel.

4.4. Uit het voorgaande vloeit voort dat het hoger beroep niet slaagt en dat de aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

5. De Raad ziet gelet hierop geen aanleiding voor een proceskostenvergoeding of een veroordeling tot schadevergoeding.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak;

Wijst het verzoek om schadevergoeding af.

Deze uitspraak is gedaan door H.C.P. Venema, in tegenwoordigheid van J. Waasdorp als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 24 juni 2009.

(get.) H.C.P. Venema.

(get.) J. Waasdorp.

NW