Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2009:BI8282

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
26-05-2009
Datum publicatie
16-06-2009
Zaaknummer
08/6436 WWB + 08/6437 WWB
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om herziening. Geen nieuwe feiten of omstandigheden. Reeds in de bezwaarfase is naar voren gekomen dat beide verzoekers arbeidsgehandicapt zijn. Dit blijkt onder meer uit het bezwaarschrift van 5 december 2005, dat door de gemachtigde van verzoekers is ingediend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

08/6436 WWB

08/6437 WWB

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

Als bedoeld in artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet op het verzoek om herzienning van:

[Verzoeker 1] en [Verzoeker 2], wonende te [woonplaats] (Frankrijk) (hierna verzoekers)

van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 30 juni 2008, 07/1639, 07/1641, 07/3243 en 07/3244,

in het geding tussen:

verzoekers

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond (hierna: College).

Datum uitspraak: 26 mei 2009.

I. PROCESVERLOOP

Verzoekers hebben verzocht om herziening van bovenvermelde uitspraak van de Raad van 30 juni 2008.

Het College heeft een verweerschrift ingediend.

Het geding is behandeld ter zitting van 14 april 2009. Appellanten zijn met voorafgaand bericht niet verschenen. Het College heeft zich laten vertegenwoordigen door R. van Dijk, werkzaam bij de gemeente Helmond.

II. OVERWEGINGEN

1. Ingevolge artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 21 van de Beroepswet kan de Raad op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten en omstandigheden die:

a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak,

b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en

c. waren zij bij de Raad eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

2. Bij de uitspraak van 30 juni 2008 heeft de Raad de uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 22 januari 2007, voor zover aangevochten, bevestigd.

3. In het verzoek om herziening is aangevoerd dat de Raad niet op de hoogte zou zijn van de inhoud van een aantal door verzoekers ingezonden stukken, waaruit blijkt dat beide verzoekers gehandicapt zijn. Deze stukken zijn abusievelijk door de gemachtigde van verzoekers niet eerder ingezonden.

4. De Raad overweegt hieromtrent het volgende.

4.1. Reeds in de bezwaarfase is naar voren gekomen dat beide verzoekers arbeidsgehandicapt zijn. Dit blijkt onder meer uit het bezwaarschrift van 5 december 2005, dat door de gemachtigde van verzoekers is ingediend.

4.2. Zoals de Raad reeds eerder heeft overwogen in zijn uitspraak van 3 oktober 2003 (LJN AN7982) is het bijzondere rechtsmiddel van herziening niet gegeven om anders dan op grond van enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb in verbinding met artikel 21 van de Beroepswet een hernieuwde discussie over de betrokken zaak te voeren en evenmin om een discussie over de juistheid van de betrokken uitspraak te openen. De door verzoekers overgelegde stukken kunnen naar het oordeel van de Raad niet worden aangemerkt als nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb. Deze stukken waren immers bij verzoekers bekend voor de uitspraak van 30 juni 2008.

5. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het verzoek om herziening dient te worden afgewezen.

6. Voor een proceskostenveroordeling ziet de Raad geen aanleiding.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Wijst het verzoek om herziening af.

Deze uitspraak is gedaan door A.B.J. van der Ham als voorzitter en J.C.F. Talman en O.L.H.W.I. Korte als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van A. Badermann als griffier, uitgesproken in het openbaar op 26 mei 2009.

(get.) A.B.J. van der Ham.

(get.) A. Badermann.

NK