Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2009:BI3274

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
29-04-2009
Datum publicatie
08-05-2009
Zaaknummer
08-482 WW
Rechtsgebieden
Civiel recht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens termijnoverschrijding voor het indienen van het beroepschrift.

De Raad ziet hierin geen grond om te concluderen dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellant in verzuim is geweest. Dat appellant op een - achteraf bezien naar zijn mening onjuist - advies van zijn gemachtigde is afgegaan, komt geheel voor zijn risico.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BA 2009/135
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

08/482 WW

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[Appellant], wonende te [woonplaats] (hierna: appellant),

tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 11 januari 2007, 06/3377 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellant

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv).

Datum uitspraak: 29 april 2009.

I. PROCESVERLOOP

Appellant heeft, bij brief van 14 januari 2008, tegen de aangevallen uitspraak hoger beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling), aldaar ontvangen op 15 januari 2008. Dit hoger beroepschrift is door de Afdeling naar de Centrale Raad van Beroep (hierna: de Raad) doorgezonden en door de Raad op 21 januari 2008 ontvangen.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 maart 2009, waar appellant niet is verschenen. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. H. van Wijngaarden.

II. OVERWEGINGEN

In artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken bedraagt. In artikel 6:8 van de Awb is bepaald dat de termijn aanvangt met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Voorts is van belang het bepaalde in artikel 6:9 van de Awb waarin staat vermeld dat een beroepschrift tijdig is ingediend, indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Ingevolge artikel 6:11 van de Awb blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend beroepschrift niet-ontvankelijk-verklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. In artikel 6:15, derde lid van de Awb is bepaald dat het tijdstip van indiening bij het onbevoegde orgaan bepalend is voor de vraag of het beroepschrift tijdig is ingediend.

De aangevallen uitspraak is gedateerd 11 januari 2007 en door de rechtbank verzonden op 18 januari 2007. De termijn voor het indienen van het beroepschrift is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:8 van de Awb, aangevangen op 19 januari 2007 en liep tot en met 1 maart 2007. Vaststaat dat het hoger beroepschrift niet uiterlijk op 1 maart 2007 bij de Raad is binnengekomen doch eerst op 15 januari 2008 door de Afdeling is ontvangen.

Bij aangetekende brief van 10 maart 2009 is aan appellant medegedeeld dat ter zitting van de Raad op 18 maart 2009 allereerst de ontvankelijkheid van het hoger beroep aan de orde zal worden gesteld en dat aan appellant verzocht zal worden de reden van de termijnoverschrijding toe te lichten.

In reactie op deze brief heeft de Raad op 13 maart 2009 een schrijven met bijlagen van appellant ontvangen en vervolgens op 17 maart 2009 een - deels gelijkluidend - schrijven van appellant met uitleg over de redenen van termijnoverschrijding. Appellant geeft, kort samengevat, aan dat hij na afloop van de zitting bij de rechtbank op 11 december 2006 van zijn gemachtigde het advies heeft gekregen om niet in hoger beroep te gaan en dat hij door de samenloop van deze procedure met een strafrechtelijke procedure in verwarring is geraakt over de rechtsmiddelen die hem ter beschikking stonden.

De Raad ziet hierin geen grond om te concluderen dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellant in verzuim is geweest. Dat appellant op een - achteraf bezien naar zijn mening onjuist - advies van zijn gemachtigde is afgegaan, komt geheel voor zijn risico.

Het voorgaande betekent dat het hoger beroep niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

Voor een proceskostenveroordeling ziet de Raad geen aanleiding.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door H.G. Rottier als voorzitter en B.M. van Dun en T. van Peijpe als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van I. Mos als griffier, uitgesproken in het openbaar op 29 april 2009.

(get.) H.G. Rottier.

(get.) I. Mos.

BvW