Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2009:BI0637

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
02-04-2009
Datum publicatie
14-04-2009
Zaaknummer
07-6403 AW
Rechtsgebieden
Civiel recht
Ambtenarenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Beëindiging tijdelijk dienstverband van rechtswege. De Raad stelt vast dat de wijze van functioneren van appellante niet de reden is geweest dat de tijdelijke aanstelling niet is omgezet in een vast dienstverband. De reden is gelegen in de financiële situatie van de gemeente.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ABkort 2009/221
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

07/6403 AW

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[Appellante], wonende te [naam gemeente], (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 25 september 2007, 05/2087 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellante

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente [naam gemeente] (hierna: college)

Datum uitspraak: 2 april 2009

I. PROCESVERLOOP

Appellante heeft hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 12 maart 2009. Appellante is verschenen. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. H.G.W. van Heugten en mr. C.J.M.H. Meulendijk, beiden werkzaam bij de gemeente [naam gemeente].

II. OVERWEGINGEN

1. Op grond van de gedingstukken en het verhandelde ter zitting gaat de Raad uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

1.1. Bij besluit van 25 september 2001 is appellante met ingang van 19 november 2001 bij wijze van proef aangesteld in een tijdelijke aanstelling voor een jaar als medewerker verhaal en vordering bij de afdeling Sociale Zaken. Die aanstelling is voor een half jaar verlengd. Bij brief van 7 mei 2003 is appellante meegedeeld dat haar aanstelling eindigt met ingang van 19 mei 2003. Daarbij is meegedeeld dat de gemeente [naam gemeente] aan de vooravond staat van een reorganisatie en het reorganisatietraject voor appellante hopelijk kansen biedt om binnen afzienbare tijd weer aan de slag te gaan bij de gemeente. Bij besluit van 1 september 2003 is appellante met ingang van die datum bij wijze van proef aangesteld in een tijdelijke aanstelling voor een jaar als allround medewerker publiekzaken.

1.2. Bij het besluit van 6 augustus 2004 heeft het college aan appellante meegedeeld dat het dienstverband met ingang van 1 september 2004 van rechtswege eindigt.

2. Het hiertegen gemaakte bezwaar is bij besluit van 17 mei 2005, verzonden op 25 mei 2005, (hierna: bestreden besluit) ongegrond verklaard. Daaraan heeft het college ten grondslag gelegd dat, gezien de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen, sprake is van zodanige bijzondere omstandigheden dat een omzetting naar een vast dienstverband niet tot de mogelijkheden behoorde.

3. De rechtbank heeft bij de aangevallen uitspraak het beroep van appellante tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard.

4. Naar aanleiding van hetgeen partijen in hoger beroep hebben aangevoerd, overweegt de Raad als volgt.

4.1. De Raad stelt voorop dat het dienstverband van appellante per 1 september 2004 van rechtswege zou eindigen. In dit geding gaat het om de vraag of het college appellante een vaste aanstelling had behoren te verlenen. Nu appellante gedurende een jaar op proef was aangesteld, kon en mocht zij er in beginsel van uitgaan dat de wijze waarop zij haar functie vervulde door het college aan een beoordeling zou worden onderworpen en dat haar bij een gunstige beoordeling een vaste aanstelling of, als nog enige twijfel zou resteren, weer een proefaanstelling zou worden verleend. Dit neemt niet weg dat van een dergelijke (ook gebruikelijke) gang van zaken kan worden afgezien als zich een bijzondere omstandigheid van gewichtige aard voordoet. In lijn met zijn uitspraak van 9 oktober 2008, LJN BG1045, is de Raad van oordeel dat een zodanige omstandigheid zou kunnen worden gevormd door de noodzaak tot het treffen van bezuinigingsmaatregelen

4.2. De Raad stelt vast dat de wijze van functioneren van appellante niet de reden is geweest dat de tijdelijke aanstelling niet is omgezet in een vast dienstverband. De reden is gelegen in de financiële situatie van de gemeente [naam gemeente]. Het college heeft toegelicht dat die zodanig was dat de gemeente enkele noodzakelijke bezuinigings-maatregelen moest treffen. Die bezuinigingen strekten zich ook uit tot personele aangelegenheden. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft het college verwezen naar de begroting van de gemeente over 2004 waaruit blijkt dat besloten is voor € 550.000,- te bezuinigen op personeel door het niet opvullen van vacatures. Appellante heeft het noodzakelijke karakter van deze bezuinigingen niet betwist, maar slechts verklaard niet op de hoogte te zijn geweest. De Raad acht echter voldoende aannemelijk dat de te treffen bezuinigingsmaatregelen een vast dienstverband met appellante in de weg stonden.

4.3. Vorenstaande overwegingen brengen de Raad tot het oordeel dat onvoldoende grond bestaat voor het oordeel dat het college bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn bestreden besluit heeft kunnen komen. Het hoger beroep slaagt niet en de aangevallen uitspraak komt voor bevestiging in aanmerking.

5. De Raad acht geen termen aanwezig voor toepassing van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door K. Zeilemaker. De beslissing is, in tegenwoordigheid van K. Moaddine als griffier, uitgesproken in het openbaar op 2 april 2009.

(get.) K. Zeilemaker.

(get.) K. Moaddine.

HD