Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2008:BG9712

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
30-12-2008
Datum publicatie
15-01-2009
Zaaknummer
07-4667 Anw-AOW
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Beëindiging Anw-uitkering. AOW-pensioen herzien naar de norm voor gehuwden zonder toeslag. Gezamenlijke huishouding.

Tegenover de sociaal rechercheurs afgelegde en op ambtseed/-belofte opgemaakte verklaringen doorslaggevend geacht. Geen aanleiding appellante en partner niet te houden aan hun in eerste instantie afgelegde verklaringen. Bepalend is of aan de criteria (samen hoofdverblijf in dezelfde woning en wederzijdse zorg) is voldaan. Schending informatieplicht. Geen dringende reden om af te zien van herziening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

07/4667 Anw/AOW

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[Naam appellante], wonende te [woonplaats] (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank Zutphen van 27 juni 2007, 06/2615 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellante

en

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (hierna: Svb)

Datum uitspraak: 30 december 2008

I. PROCESVERLOOP

Namens appellante heeft mr. S. van der Linden, advocaat te Harderwijk, hoger beroep ingesteld.

De Svb heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 november 2008. Appellante is verschenen in gezelschap van [K.] en bijgestaan door mr. Van der Linden. De Svb heeft zich laten vertegenwoordigen door A. van der Weerd, werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank.

II. OVERWEGINGEN

1. De Raad gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

1.1. Appellante ontving sedert 1 november 1982 een uitkering ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet, welke uitkering per 1 juli 1996 ambtshalve is omgezet in een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Aansluitend is appellante met ingang van 1 oktober 2003 een ouderdomspensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW) toegekend naar de norm voor een ongehuwde.

1.2. Bij twee afzonderlijke besluiten van 8 augustus 2006 heeft de Svb de Anw-uitkering van appellante per 1 juni 1999 beëindigd en haar AOW-pensioen met ingang van 1 oktober 2003 herzien naar de norm voor gehuwden zonder toeslag. Daaraan is ten grondslag gelegd dat appellante sedert mei 1999 een gezamenlijke huishouding voert met

[K.] (hierna: [K.]).

1.3. Bij besluit van 6 november 2006 heeft de Svb de tegen de besluiten van 8 augustus 2006 gemaakte bezwaren ongegrond verklaard.

2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het tegen het besluit van 6 november 2006 ingestelde beroep ongegrond verklaard.

3. In hoger beroep heeft appellante zich gemotiveerd tegen de uitspraak van de rechtbank gekeerd.

4. De Raad komt tot de volgende beoordeling.

4.1. Voor de in dit geding van toepassing zijnde wettelijke bepalingen verwijst de Raad naar de aangevallen uitspraak.

4.2. De Raad onderschrijft voorts het oordeel van de rechtbank, en de overwegingen waarop dat oordeel is gebaseerd, dat appellante sedert mei 1999 een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd met [K.]. De rechtbank heeft daarbij terecht doorslaggevend geacht de afzonderlijk door appellante en [K.] op 4 april 2006 tegenover de sociaal rechercheurs afgelegde en op ambtseed/-belofte opgemaakte verklaringen. Evenals de rechtbank ziet de Raad geen aanleiding appellante en [K.] niet te houden aan hun in eerste instantie afgelegde verklaringen. Dat deze verklaringen onjuist zijn of om een andere reden buiten beschouwing moeten worden gelaten, heeft appellante niet aannemelijk gemaakt. De Raad neemt hierbij in aanmerking dat de verklaring van [K.] zeer gedetailleerd is en dat de verklaring van appellante daarmee in grote lijnen overeenstemt. Daar komt bij dat beide verklaringen na voorlezing door zowel appellante als [K.] zijn ondertekend en door hen per pagina voor akkoord zijn getekend. De Raad acht niet aannemelijk gemaakt dat appellante en/of [K.] daarbij onder ontoelaatbare druk zijn gezet. Dat appellante in haar ogen zeker aanvankelijk slechts een Lat-relatie met [K.] onderhield, werpt geen ander licht op de zaak aangezien, naar vaste rechtspraak van de Raad, niet van belang is hoe betrokkenen hun woon- en leefsituatie zelf beleven of kwalificeren, maar bepalend is of aan de criteria van artikel 3, derde lid, van de Anw en artikel 1, vierde lid, van de AOW (kort gezegd: samen hoofdverblijf in dezelfde woning en wederzijdse zorg) is voldaan. Vaststaat verder dat appellante van de gezamenlijke huishouding met [K.], in strijd met de ingevolge artikel 35 van de Anw en artikel 49 van de AOW op haar rustende informatieplicht, niet onverwijld uit eigen beweging mededeling heeft gedaan aan de Svb.

4.3. Het voorgaande brengt mee dat het recht van appellante op een nabestaandenuitkering ingevolge artikel 16, eerste lid, aanhef en onder b, en het tweede lid van dat artikel, eindigde op 1 juni 1999. De Svb was dan ook op grond van artikel 34 van de Anw gehouden de nabestaanden uitkering met ingang van 1 juni 1999 in te trekken. In hetgeen appellante heeft aangevoerd ziet de Raad geen dringende reden als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Anw op grond waarvan de Svb geheel of gedeeltelijk van intrekking kon afzien.

4.4. Uit het voorgaande vloeit tevens voort dat de Svb, gelet op artikel 17a, eerste lid, aanhef en onder a, van de AOW, het AOW-pensioen van appellante terecht met ingang van 1 oktober 2003 heeft herzien. In hetgeen van de zijde van appellante naar voren is gebracht ziet de Raad evenmin dringende redenen op grond waarvan de Svb bevoegd was om geheel of gedeeltelijk van herziening af te zien.

4.5. Het vorenstaande leidt de Raad tot de slotsom dat het hoger beroep niet slaagt, zodat de aangevallen uitspraak voor bevestiging in aanmerking komt.

4.6. De Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door R.H.M. Roelofs als voorzitter en J.M.A. van der Kolk-Severijns en R. Kooper als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van S.R. Sharma als griffier, uitgesproken in het openbaar op 30 december 2008.

(get.) R.H.M. Roelofs.

(get.) S.R. Sharma.

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de datum van verzending beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden (Postbus 20303, 2500 EH ’s-Gravenhage) ter zake van schending of verkeerde toepassing van bepalingen inzake het begrip gezamenlijke huishouding.

IJ