Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2008:BC1228

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
04-01-2008
Datum publicatie
07-01-2008
Zaaknummer
07-142 WSF
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Geen recht op studiefinanciering: niet als deelnemer, maar als extraneus ingeschreven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

07/142 WSF

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep (hierna: appellante)

tegen de uitspraak van de rechtbank Zwolle van 30 november 2006, nr. 05/1184 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

[betrokkene] (hierna: betrokkene),

en

appellante

Datum uitspraak: 4 januari 2008

I. PROCESVERLOOP

Appellante heeft hoger beroep ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 23 november 2007. Appellante was vertegenwoordigd door mr. drs. K. Meijer. Betrokkene is niet verschenen.

II. OVERWEGINGEN

Bij besluit van 8 april 2005 (Bericht Studiefinanciering 2004, nr. 8) heeft appellante beslist dat betrokkene vanaf 1 augustus 2004 geen recht heeft op studiefinanciering. De over de maanden augustus 2004 tot en met oktober 2004 teveel betaalde toelage ten bedrage van € 833,53 is omgezet in een kortlopende schuld. Tevens is een vordering wegens onterecht kaartbezit ten bedrage van € 408,- opgelegd.

Het bezwaar van betrokkene tegen het besluit van 8 april 2005 is bij besluit van 10 juni 2005 (hierna: het bestreden besluit) ongegrond verklaard.

Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van betrokkene tegen het bestreden besluit gegrond verklaard en dat besluit vernietigd. Daarbij is aan appellante opgedragen om opnieuw op het bezwaar van betrokkene te beslissen en is de IB-Groep gelast het griffierecht aan betrokkene te vergoeden.

De rechtbank heeft overwogen dat het geschil zich beperkt tot de vraag of betrokkene in de periode van 1 augustus 2004 tot 1 november 2004 ingeschreven stond aan een instelling voor beroepsonderwijs en daarmee recht had op studiefinanciering. De rechtbank heeft vervolgens uit een door betrokkene overgelegd bewijs van uitschrijving, gedateerd 9 juni 2005, waarin het ROC van Amsterdam Gooi en Vechtstreek verklaart dat betrokkene vanaf 1 augustus 2004 leerling is van deze school en dat hij per 29 november 2004 is uitgeschreven, afgeleid dat aan het inschrijvingsvereiste is voldaan, ook al is voor hem geen onderwijskaart ingeleverd. Op grond daarvan heeft de rechtbank het bestreden besluit, als berustend op een ondeugdelijke motivering, wegens strijd met artikel 7:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) vernietigd.

Uit de door appellante in hoger beroep bij haar beroepschrift overgelegde kennisgevingen van uitschrijving, gedateerd 8 januari 2007, blijkt evenwel dat betrokkene in het tijdvak van 1 augustus 2004 tot 29 november 2004 niet als deelnemer in het beroepsonderwijs stond ingeschreven, maar als extraneus. Betrokkene heeft derhalve gedurende de in geding zijnde periode geen recht op studiefinanciering. Noch de familiesituatie noch de financiële problemen van betrokkene - hoe voorstelbaar ook - kunnen tot een andere conclusie leiden.

De aangevallen uitspraak dient bijgevolg te worden vernietigd en het beroep van betrokkene dient alsnog ongegrond te worden verklaard.

De Raad ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling op grond van artikel 8:75 van de Awb.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Vernietigt de aangevallen uitspraak;

Verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door J. Janssen als voorzitter en I.M.J. Hilhorst Hagen en J.P.M. Zeijen als leden.

De beslissing is, in tegenwoordigheid van M.C.T.M. Sonderegger als griffier, uitgesproken in het openbaar op 4 januari 2008.

(get.) J. Janssen.

(get.) M.C.T.M. Sonderegger.

MR