Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2007:BA9771

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
10-07-2007
Datum publicatie
20-07-2007
Zaaknummer
07-2608 WVG
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBAMS:2007:BA3268
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Afwijzing gevraagde voorlopige voorziening inzake geschil over een vervoersvoorziening op grond van de WVG.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

07/2608 WVG

Centrale Raad van Beroep

Voorzieningenrechter

U I T S P R A A K

als bedoeld in artikel 8:84, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 21 van de Beroepswet op het verzoek om voorlopige voorziening van:

[verzoekster] (hierna: verzoekster),

in verband met het hoger beroep van:

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam (hierna: College),

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 22 maart 2007, 06/3161 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen

verzoekster

en

het College

Datum uitspraak: 10 juli 2007

I. PROCESVERLOOP

Het College heeft hoger beroep ingesteld tegen de aangevallen uitspraak.

Namens verzoekster heeft mr. M.F. Vermaat, advocaat te Amsterdam, een verzoek om voorlopige voorziening gedaan.

Het College heeft nadere stukken aan de Raad gezonden.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 19 juni 2007. Verzoekster heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. Vermaat, voornoemd. Het College heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. N. Wohlgemuth Kitslaar en Mw. K. Koonings, beiden werkzaam bij de gemeente Amsterdam.

II. OVERWEGINGEN

Voor een overzicht van de voor de beoordeling van het verzoek van belang zijnde feiten verwijst de voorzieningenrechter naar de aangevallen uitspraak. Hij volstaat hier met het volgende.

Verzoekster heeft het College verzocht haar, in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten (hierna: WVG) in aanmerking te brengen voor een gesloten buitenwagen in bruikleen. Bij besluit van 29 oktober 2004 heeft het College afwijzend op dit verzoek beslist. Daaraan is ten grondslag gelegd dat door verzoekster niet aan alle gestelde criteria die gelden voor toekenning van een gesloten buitenwagen in het kader van de WVG wordt voldaan.

Bij besluit van 27 januari 2005 heeft het College het bezwaar tegen het besluit van 29 oktober 2004 ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 12 december 2005 heeft de rechtbank Amsterdam het beroep tegen het besluit van 27 januari 2005 gegrond verklaard, het bestreden besluit vernietigd en het College opdracht gegeven een nieuw besluit op bezwaar te nemen.

Vervolgens heeft het College het bezwaar van verzoekster tegen het besluit van 29 oktober 2004 opnieuw ongegrond verklaard bij besluit op bezwaar van 6 juni 2006.

Bij de aangevallen uitspraak, voor zover hier van belang, heeft de rechtbank het beroep tegen het besluit van 6 juni 2006 gegrond verklaard, het bestreden besluit vernietigd, het primaire besluit herroepen en het College opdracht gegeven om aan verzoekster binnen 6 weken na dagtekening van die uitspraak een gesloten buitenwagen in bruikleen ter beschikking te stellen, alsmede haar een financiële tegemoetkoming te betalen zoals in de overwegingen van die uitspraak is bepaald.

De voorzieningenrechter komt tot de volgende beoordeling.

Ingevolge artikel 8:81 van de Awb en artikel 21 van de Beroepswet kan, indien tegen een uitspraak van de rechtbank of van de voorzieningenrechter van de rechtbank als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Beroepswet hoger beroep is ingesteld, de voorzieningenrechter van de Raad op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat volgens vaste rechtspraak van de Raad, zie onder meer de uitspraak van

2 december 2003, LJN AO0764, de mogelijkheid om hangende (hoger) beroep een verzoek om voorlopige voorziening te doen, niet is bedoeld om door middel van zogenoemde “kortsluiting” de behandeling van de hoofdzaak te bespoedigen. Indien van enig spoedeisend belang bij een voorlopige voorziening voorafgaand aan de uitspraak in de hoofdzaak geen sprake is, is daarin een grond gelegen om geen gebruik te maken van de in artikel 8:86, eerste lid, van de Awb neergelegde bevoegdheid onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak, en het verzoek om voorlopige voorziening af te wijzen.

Namens verzoekster is aangevoerd dat haar spoedeisend belang bij het treffen van een voorlopige voorziening daarin is gelegen dat zij zolang het hoger beroep van het College bij de Raad in behandeling is een noodzakelijke vervoersvoorziening voor met name de zeer korte afstand moet ontberen.

De voorzieningenrechter acht in hetgeen namens verzoekster is aangevoerd onvoldoende grond aanwezig voor het aannemen van een spoedeisend belang. Uit het dossier blijkt dat in haar vervoerbehoefte wordt voorzien door mee te rijden in de door haar echtgenoot bestuurde auto. Voorts kan verzoekster bij goede weersomstandigheden gebruik maken van de nog in haar bezit zijnde scootmobiel. Dit betekent dat, nu de facto voldoende wordt voorzien in de noodzakelijke vervoerbehoefte van verzoekster, ook voor de zeer korte afstand, niet kan worden gezegd dat verzoekster de behandeling van de hoofdzaak niet zou kunnen afwachten.

Aangezien de voorzieningenrechter ook anderszins niet is gebleken van een voor verzoekster zo zwaarwegend belang dat een behandeling van de hoofdzaak niet zou kunnen worden afgewacht, wordt het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen.

Voor bepalingen omtrent proceskosten en griffierecht ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding.

III. BESLISSING

De voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep;

Wijst het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht af.

Deze uitspraak is gedaan door R.M. van Male. De beslissing is, in tegenwoordigheid van C.H.T.W. van Rooijen als griffier, uitgesproken in het openbaar op 10 juli 2007.

(get.) R.M. van Male.

(get.) C.H.T.W. van Rooijen.