Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2007:BA8583

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
29-06-2007
Datum publicatie
03-07-2007
Zaaknummer
06-5021 WAO
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vergoeding wettelijke rente. Vergoeding kosten voor het inschakelen van deskundige ook al hebben de rapportages niet bijgedragen aan de gewijzigde beslissing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

06/5021 WAO

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

als bedoeld in artikel 8:73a en 8:75a van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep van:

[appellante], wonende te [woonplaats] (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank Assen van 14 juli 2006, 05/412 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellante

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: het Uwv)

Datum uitspraak: 29 juni 2007

I. PROCESVERLOOP

Namens appellante heeft K. Abel, werkzaam bij Juricon Adviesgroep B.V., hoger beroep ingesteld tegen de aangevallen uitspraak.

Bij brief van 4 december 2006 heeft K. Abel namens appellante het hoger beroep ingetrokken en gelijktijdig aan de Raad verzocht het Uwv te veroordelen in de proceskosten en tot betaling van de wettelijke rente.

Het Uwv heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid een verweerschrift in te dienen.

Met toestemming van partijen heeft de Raad bepaald dat de behandeling ter zitting van het verzoek om vergoeding van de proceskosten achterwege blijft, waarna het onderzoek is gesloten.

II. OVERWEGINGEN

Artikel 8:73a, eerste lid, eerste volzin, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bepaalt dat in geval van intrekking van het beroep omdat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoetgekomen, het bestuursorgaan op verzoek van de indiener bij afzonderlijke uitspraak met toepassing van artikel 8:73 van de Awb kan worden veroordeeld tot vergoeding van de schade die de verzoeker lijdt.

Artikel 8:75a, eerste lid, eerste volzin, van de Awb bepaalt dat in geval van intrekking van het beroep omdat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoetgekomen, het bestuursorgaan op verzoek van de indiener bij afzonderlijke uitspraak met toepassing van artikel 8:75 van de Awb in de kosten kan worden veroordeeld.

Ingevolge artikel 21 van de Beroepswet zijn deze bepalingen van overeenkomstige toepassing op het hoger beroep.

De Raad stelt vast dat de gemachtigde van appellante het hoger beroep heeft ingetrokken aangezien het Uwv met de nieuwe beslissing op bezwaar van 30 oktober 2006 aan de bezwaren van appellante is tegemoetgekomen.

Nu aldus aan appellante is tegemoetgekomen, is er aanleiding het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te veroordelen tot vergoeding van de wettelijke rente over de na te betalen uitkering.

Voorts is er aanleiding om het Uwv te veroordelen in de kosten van appellante.

Het Uwv heeft in het verweerschrift aangegeven in te stemmen met een veroordeling in de kosten van rechtsbijstand maar dat een vergoeding van de kosten van een deskundige, die op verzoek van appellante verslag heeft uitgebracht, niet is aangewezen aangezien appellante door de rechtbank voor wat betreft de medische aspecten niet in het gelijk is gesteld en het verslag ook anderszins niet heeft bijgedragen aan de nieuwe beslissing op bezwaar, waarbij het Uwv zijn standpunt louter op arbeidskundige gronden heeft verlaten.

De Raad onderschrijft dit standpunt niet en is van oordeel dat het inschakelen van de deskundige betrekking heeft gehad op het punt van geschil. Dat appellante voor wat betreft de medische aspecten door de rechtbank niet in het gelijk is gesteld en dat de rapportages van de deskundige ook anderszins niet hebben bij gedragen aan de gewijzigde beslissing, waarbij het Uwv zijn standpunt op louter arbeidskundige gronden heeft verlaten, doet hieraan niets af.

De ingebrachte nota’s ad € 625,-- komen derhalve voor vergoeding in aanmerking.

Wat betreft de kosten van verleende rechtsbijstand merkt de Raad op dat, aangezien de rechtbank bij de aangevallen uitspraak reeds ten aanzien van de kosten in verband met de procedure in beroep heeft beslist en het Uwv in de nieuwe beslissing op bezwaar van

30 oktober 2006 reeds ten aanzien van de kosten in bezwaar heeft beslist, thans slechts de in hoger beroep gemaakte kosten ter beoordeling staan.

De kosten voor verleende rechtsbijstand in hoger beroep worden, ingevolge het Besluit proceskosten bestuursrecht, begroot op € 322,--.

Voorts merkt de Raad nog op dat uit het bepaalde in artikel 22, vijfde lid, van de Beroepswet volgt dat appellante zich met een verzoek om vergoeding van het griffierecht rechtstreeks tot het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan wenden.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Veroordeelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen tot vergoeding van de wettelijke rente zoals in rubriek II van deze uitspraak aangegeven;

Veroordeelt de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kosten van appellante tot een bedrag van € 947,--, te betalen door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Deze uitspraak is gedaan door J. Janssen. De beslissing is, in tegenwoordigheid van D.W.M. Kaldenhoven als griffier, uitgesproken in het openbaar op 29 juni 2007.

(get.) J. Janssen.

(get.) D.W.M. Kaldenhoven.

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

MK