Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2007:BA8240

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
21-06-2007
Datum publicatie
28-06-2007
Zaaknummer
07-309 WUV
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bevoegd gedane intrekking hoger beroep? Ondertekend door betrokkene. Dwaling?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

07/309 WUV

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

in het geding tussen:

[appellante] (hierna: appellante)

en

de Raadskamer WUV van de Pensioen- en Uitkeringsraad (hierna: verweerster)

Datum uitspraak: 21 juni 2007

I. PROCESVERLOOP

Verweerster heeft onder dagtekening 18 oktober 2006, kenmerk JZ/C60/2006, ten aanzien van appellante, een besluit genomen ter uitvoering van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.

Tegen dit besluit heeft appellante op de in het beroepschrift (met bijlage) aangegeven gronden - via het Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden te Los Angeles - beroep ingesteld.

Bij schrijven van 19 februari 2007 heeft appellante de Raad meegedeeld van het beroep te willen afzien.

Bij schrijven van 6 maart 2007 heeft appellante aangegeven terug te willen komen op de eerdere intrekking en de Raad verzocht om een inhoudelijke beslissing te nemen.

Bij schrijven van 19 maart 2007 heeft de Raad, naar aanleiding van bovengenoemd schrijven van 6 maart 2007, appellante verzocht om aan te geven om welke reden zij het beroep heeft ingetrokken.

Appelante heeft de Raad bij schrijven van 25 maart 2007 meegedeeld dat zij door de recente operatie zowel lichamelijk als geestelijk ziek was en daardoor niet in staat was om belangrijke beslissingen te nemen.

Bij brieven van 16 april 2007 heeft de Raad partijen verzocht of ermee kon worden ingestemd dat in deze zaak uitspraak wordt gedaan zonder dat behandeling ter zitting heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn partijen erop gewezen dat het beroep niet inhoudelijk zal worden behandeld en dat het geding beperkt is tot de vraag of het beroep, gelet op voormelde intrekking van het beroep, nog aanhangig is.

Partijen hebben schriftelijk toestemming gegeven voor het achterwege laten van een zitting.

II. OVERWEGINGEN

De Raad stelt vast dat de brief van 19 februari 2007, waarbij het beroep is ingetrokken, door appellante is ondertekend, zodat er sprake is van een bevoegd gedane intrekking.

Een bevoegd gedane intrekking kan na afloop van de beroepstermijn niet meer ongedaan worden gemaakt, tenzij er sprake is van aan appellante niet toe te rekenen omstandig-heden waar zij in een situatie van dwaling verkeerde of blijkt van dwang of bedrog van enige zijde teneinde appellante te bewegen het beroep in te trekken.

De Raad stelt vast dat van zulke omstandigheden niet is gebleken.

Appellante heeft het beroep op 19 februari 2007 ingetrokken, waarbij zij heeft aangegeven om gezondheidsredenen deze procedure niet te willen voortzetten.

Dat zij bij deze intrekking niet in staat is geweest haar wil te bepalen of in dwaling verleende is niet aannemelijk gemaakt. De door appellante overgelegde medische stukken betreffen een recent door haar ondergane hernia-operatie en ook anderszins blijkt hiervan niet.

Uit het vorenstaande vloeit voort dat de intrekking niet ongedaan kan worden gemaakt.

De Raad acht tenslotte geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht inzake een vergoeding van proceskosten.

Beslist wordt derhalve als volgt.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het beroep vervallen.

Deze uitspraak is gedaan door A. Beuker-Tilstra. De beslissing is, in tegenwoordigheid van R.B.E. van Nimwegen als griffier, uitgesproken in het openbaar op 21 juni 2007.

(get.) A. Beuker-Tilstra.

(get.) R.B.E. van Nimwegen.