Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2007:BA0906

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
06-03-2007
Datum publicatie
19-03-2007
Zaaknummer
06-2296 WAO
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Verzet
Inhoudsindicatie

Termijn indienen hoger beroepschrift. Verzet gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

06/2296 WAO

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep van:

[appellante] (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 3 maart 2006, 05/904 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellante

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv).

Datum uitspraak: 6 maart 2007

I. PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 21 van de Beroepswet (Bw) van 26 juli 2006 heeft de Raad het door appellante ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 26 juli 2006 is drs. J.E. de Boer, wonende te Oranjewoud, namens appellante in verzet gekomen.

Het verzet is behandeld ter zitting van de Raad op 30 januari 2007, waar appellante – met voorafgaand bericht – niet is verschenen. Het Uwv heeft zich doen vertegenwoordigen door drs. G.A. Tellinga.

II. OVERWEGINGEN

Naar aanleiding van het gedane verzet dient de Raad thans de vraag te beantwoorden of hij bij zijn uitspraak van 26 juli 2006 terecht heeft geoordeeld dat het hoger beroep kennelijk niet-ontvankelijk is. De Raad beantwoordt die vraag ontkennend.

Ingevolge artikel 6:6, eerste lid van de Awb is een beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen.

Ingevolge artikel 6:9, tweede lid van de Awb is bij verzending per post een beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het beroepschrift is gedagtekend op 14 april 2006.

Uitgaande van 3 maart 2006 als de datum van bekendmaking van de uitspraak van de rechtbank, is 14 april 2006 de laatste dag van de hoger beroepstermijn. Het hoger beroepschrift is op 20 april 2006 ter griffie van de Raad ontvangen, hetgeen zou kunnen betekenen dat het hoger beroep niet tijdig is ingediend.

De afstempeling van de enveloppe waarmee het hoger beroepschrift ter post is aangeboden, is echter niet te lezen, zodat niet valt uit te sluiten dat die aanbieding op 14 april 2006 heeft plaatsgevonden.

Gelet hierop en in aanmerking genomen dat het hoger beroep niet later dan een week na 14 april 2006 is ontvangen, is de Raad van oordeel dat appellante het voordeel van de twijfel toekomt en dat het hoger beroep, mede gelet op artikel 6:9, tweede lid van de Awb, als tijdig ingediend moet worden beschouwd.

Uit het vorenstaande volgt dat het namens appellante gedane verzet gegrond dient te worden verklaard.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:55, zevende lid, van de Awb vervalt de uitspraak waartegen verzet is gedaan en wordt het onderzoek voortgezet in de stand waarin het zich bevond.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het verzet gegrond.

Deze uitspraak is gedaan door K.J.S. Spaas als voorzitter en C.W.J. Schoor en H.G. Rottier als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van M. Gunter als griffier, uitgesproken in het openbaar op 6 maart 2007.

(get.) K.J.S. Spaas.

(get.) M. Gunter.