Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2007:AZ9293

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
21-02-2007
Datum publicatie
26-02-2007
Zaaknummer
05/2736 AWBZ
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vaststelling van een eigen bijdrage in het kader van de AWBZ.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

05/2736 AWBZ

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[appellant] (hierna: appellant),

tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 18 april 2005, 04/442 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellant

en

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé Zorg U.A., gevestigd te Alkmaar (hierna: Univé)

Datum uitspraak: 21 februari 2007

I. PROCESVERLOOP

Appellant heeft hoger beroep ingesteld.

Univé heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 januari 2007, waar partijen - met voorafgaand bericht - niet zijn verschenen.

II. OVERWEGINGEN

De Raad gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

Appellant verblijft sedert 18 juli 2001 in het psychiatrisch ziekenhuis GGZ Friesland te Franeker. Bij besluit van 21 mei 2003 heeft Univé aan appellant mededeling gedaan dat hij ingaande 1 januari 2003 in verband daarmee een eigen bijdrage verschuldigd is van € 824,85 per maand.

Bij besluit op bezwaar van 2 maart 2004 (hierna: bestreden besluit) heeft Univé het tegen het besluit van 21 mei 2003 gerichte bezwaar ongegrond verklaard.

De Rechtbank heeft het beroep tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard. Zij heeft daartoe onder meer het volgende overwogen (waarbij appellant is aangeduid als eiser en Unive als verweerder):

"Het gaat in deze zaak om de vaststelling van een eigen bijdrage in het kader van de AWBZ van € 824,85 met ingang van 1 januari 2003 in verband met een opname in een GGZ-instelling te Franeker. Verweerder is op grond van de AWBZ en het Bijdragebesluit Zorg van de AWBZ verplicht om na een jaar een eigen bijdrage te heffen van de persoon die 18 jaar of ouder is en in een psychiatrische instelling is opgenomen. De reden waarom iemand is opgenomen is daarbij niet van belang. Nu de gronden, die eiser in beroep heeft aangevoerd, alleen betrekking hebben op de beweerde omstandigheid dat hij ten onrechte is opgenomen, kunnen deze niet slagen."

Appellant heeft tegen die uitspraak gemotiveerd hoger beroep ingesteld.

Univé heeft gepersisteerd bij het in het besluit van 2 maart 2004 neergelegde standpunt.

De Raad komt tot de volgende beoordeling.

Artikel 6, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voor het verkrijgen van een verstrekking als voorwaarde kan worden gesteld dat de verzekerde bijdraagt in de kosten daarvan.

Het Bijdragebesluit zorg is de in artikel 6, derde lid, van de AWBZ bedoelde algemene maatregel van bestuur. Blijkens artikel 17, eerste lid, van dat besluit is de verzekerde voor het verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis slechts in het eerste jaar geen eigen bijdrage verschuldigd.

Tussen partijen is niet in geschil dat appellant sinds 18 juli 2001 in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft.

Hiervan uitgaande kan de Raad zich geheel vinden in het oordeel van de rechtbank en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen.

Hetgeen appellant in hoger beroep naar voren heeft gebracht, erop neerkomende dat hij ten onrechte in een psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen, brengt de Raad niet tot een ander oordeel.

Uit het vorenstaande vloeit voort dat de aangevallen uitspraak voor bevestiging in aanmerking komt.

De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door R.M. van Male. De beslissing is, in tegenwoordigheid van R.L. Rijnen als griffier, uitgesproken in het openbaar op 21 februari 2007.

(get.) R.M. van Male.

(get.) R.L. Rijnen.

PR/310107