Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2006:AZ5138

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
22-12-2006
Datum publicatie
27-12-2006
Zaaknummer
06-2626 AAW
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om herziening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

06/2626 AAW

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

als bedoeld in artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 17 van de Beroepswet op het verzoek om herziening van:

[verzoekster] (hierna: verzoekster),

van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 10 augustus 2001, 98/8413,

in het geding tussen:

verzoekster

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(hierna: Uwv) als rechtsopvolger van het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Datum uitspraak: 22 december 2006

I. PROCESVERLOOP

Verzoekster heeft verzocht om herziening van de uitspraak van de Raad van

10 augustus 2001, 98/8413.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 november 2006. Verzoekster is in persoon verschenen. Het Uwv was vertegenwoordigd door mr. R.A. Kneefel.

II. OVERWEGINGEN

Ingevolge artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 17 van de Beroepswet kan de Raad op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten of omstandigheden die:

a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak,

b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en

c. waren zij bij de Raad eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

In de uitspraak van 10 augustus 2001 heeft de Raad overwogen dat er onvoldoende grond bestaat voor de opvatting dat verzoekster in de periode waarover het Uwv had te oordelen (1 juni 1981 tot 1 april 1984) gedurende een tijdvak van tenminste 52 weken onafgebroken arbeidsongeschikt was in de zin van de Algemene Arbeidsongeschikt-heidswet (AAW). Verzoekster heeft daarom geen recht op een AAW-uitkering.

Naar aanleiding van het herzieningsverzoek overweegt de Raad dat de door verzoekster overgelegde informatie van de neuroloog dr. M. van Zandijcke geen feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb bevat. De brief van

Van Zandijcke dateert van 29 januari 2004, derhalve van ná de uitspraak van de Raad, en bevat geen informatie met betrekking tot de medische situatie van verzoekster in de periode 1 juni 1981 tot 1 april 1984, zijnde de periode waarop de uitspraak, waarvan herziening wordt verzocht, betrekking heeft. Van Zandijcke geeft immers slechts een beschrijving van de medische situatie van verzoekster ten tijde van de poliklinische raadpleging op 16 januari 2004. Aan de hiervoor onder a geformuleerde voorwaarde is derhalve niet voldaan.

Voorts blijkt uit de informatie slechts dat een deel van de klachten van verzoekster wordt geobjectiveerd door afwijkingen bij neurofysiologisch onderzoek; mogelijk is er sprake van MS. Deze informatie geeft evenwel geen grond voor twijfel aan de juistheid van de bevindingen van de destijds ingeschakelde verzekeringsartsen alsmede de deskundige B.A. von Bargen en leidt evenmin tot de conclusie dat sprake is van meer beperkingen op grond van ziekte of gebrek dan waarvan de Raad bij de beoordeling in 2001 is uitgegaan. Aan de hiervoor onder c geformuleerde voorwaarde is derhalve evenmin voldaan.

Het verzoek om herziening dient daarom te worden afgewezen.

Voor een proceskostenveroordeling ziet de Raad geen aanleiding.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Wijst het verzoek om herziening af.

Deze uitspraak is gedaan door J. Janssen als voorzitter en I.M.J. Hilhorst-Hagen en

J.P.M. Zeijen als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van D.W.M. Kaldenhoven als griffier, uitgesproken in het openbaar op 22 december 2006.

(get.) J. Janssen.

(get.) D.W.M. Kaldenhoven.

SSw