Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2006:AZ0414

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
11-10-2006
Datum publicatie
19-10-2006
Zaaknummer
05-5053 AWBZ
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek herziening. Herziening niet bedoeld om daarmee een hernieuwde behandeling van het hoger beroep te krijgen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

05/5053 AWBZ

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

als bedoeld in artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet op het verzoek om herziening van:

[verzoekster], wonende te [woonplaats] (hierna: verzoekster),

inzake de uitspraak van de Raad van 27 april 2005, 04/3444 AWBZ,

in het geding tussen:

verzoekster

en

de onderlinge waarborgmaatschappij Univé Zorg U.A., gevestigd te Alkmaar (hierna: Univé)

Datum uitspraak: 11 oktober 2006

I. PROCESVERLOOP

Namens verzoekster heeft haar vader, tevens bewindvoerder, [naam bewindvoerder] verzocht om herziening van de uitspraak van de Raad van 27 april 2005, 04/3444 AWBZ.

Univé heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 30 augustus 2006. Namens verzoekster is verschenen [naam bewindvoerder], bijgestaan door mr. J.D. van Vlastuin, advocaat te Utrecht. Univé is, met voorafgaand bericht, niet verschenen.

II. OVERWEGINGEN

Ingevolge artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in samenhang met artikel 21 van de Beroepswet kan de Raad op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten en omstandigheden die:

a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak,

b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en

c. waren zij bij de Raad eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

Bij de uitspraak van 27 april 2005 heeft de Raad bevestigd, voor zover aangevochten, de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar van 11 mei 2004 op het beroep van verzoekster tegen het besluit van Univé van 19 september 2003. Bij het besluit van 19 september 2003 heeft Univé gehandhaafd het besluit van

20 november 2002 inzake de toekenning van een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging voor het jaar 2003.

De Raad stelt vast dat, voor zover hetgeen namens verzoekster is aangevoerd al betrekking heeft op feiten en omstandigheden die hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak van 27 april 2005, deze feiten en omstandigheden bij (de bewindvoerder van) verzoekster ook vóór die uitspraak bekend waren. Derhalve is niet voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 8:88, eerste lid, van de Awb.

De Raad merkt nog op het merendeel van de hiervoor bedoelde feiten en omstandigheden reeds betrokken is geweest in de beoordeling die heeft geleid tot de uitspraak van 27 april 2005. Mede gelet hierop houdt het voorliggende verzoek om herziening in wezen een verzoek in om een hernieuwde behandeling van het hoger beroep. Het - bijzondere - rechtsmiddel van herziening is daarvoor echter niet bedoeld.

Uit het voorgaande volgt dat het verzoek om herziening dient te worden afgewezen.

Voor een proceskostenveroordeling is geen grond.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Wijst het verzoek om herziening af.

Deze uitspraak is gedaan door T.G.M. Simons als voorzitter en R.M. van Male en H.J. de Mooij als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van R.L. Rijnen als griffier, uitgesproken in het openbaar op 11 oktober 2006.

(get.) T.G.M. Simons.

(get.) R.L. Rijnen.