Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2006:AY8760

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
08-09-2006
Datum publicatie
25-09-2006
Zaaknummer
04-7266 WAO
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Afwijzing van het verzoek om herziening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

04/7266 WAO

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige Kamer

U I T S P R A A K

met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht op het verzoek van:

[verzoeker], wonende te [woonplaats] (hierna: verzoeker),

om herziening van de uitspraak van de Raad van 30 augustus 2002, reg.nr. 01/567 WAO,

in het geding tussen:

de Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv)

en

verzoeker

Datum uitspraak: 8 september 2006

I. PROCESVERLOOP

Bij uitspraak van 30 augustus 2002 heeft de Raad vernietigd de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 19 december 2000, reg.nr. SBR 99/1866, en het inleidend beroep tegen het besluit van 30 augustus 1999, waarbij de rechtsvoorganger van het Uwv, beslissend op bezwaar, de WAO-uitkering van appellant per 27 september 1998 heeft ingetrokken, ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 28 april 2004 heeft de Raad een door verzoeker een op 5 februari 2003 gedaan verzoek om herziening van de uitspraak van de Raad van 30 augustus 2002 afgewezen.

Bij brief van 22 november 2004 heeft verzoeker wederom om herziening van de uitspraak van de Raad van 30 augustus 2002 verzocht.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 28 juli 2006. Verzoeker is verschenen. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door M. Florijn.

II. OVERWEGINGEN

Ingevolge artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan de Raad op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten of omstandigheden die:

a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak;

b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en

c. waren zij bij de Raad eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

Verzoeker heeft zijn verzoek om herziening doen steunen op de gronden dat het door de arbeidsdeskundige gebruikte systeem om te bepalen of een functie passend is ondeugdelijk is en dat hoogopgeleide allochtonen op de Nederlandse arbeidsmarkt worden gediscrimineerd.

Ter staving van zijn standpunten heeft verzoeker een aantal krantenartikelen overgelegd.

Verzoeker heeft voorts opgemerkt dat hij het aanmatigend acht dat juristen een psychiater passeren, maar dat hij dat niet als novum wenst te gebruiken.

Uit de door verzoeker overgelegde krantenartikelen, bezien in onderlinge samenhang met zijn verzoekschrift, is de Raad gebleken dat verzoeker betoogt dat het thans bij het Uwv in gebruik zijnde Claimbeoordelings- en Borgingssysteem gebreken vertoont.

De Raad kan de relevantie van dit betoog niet volgen. Het besluit waarbij is vastgesteld dat verzoeker per 27 september 1998 niet langer recht heeft op een WAO-uitkering is niet met gebruikmaking van dit systeem tot stand gekomen.

De Raad kan evenmin volgen de relevantie van het standpunt van verzoeker met betrekking tot discriminatie van hoogopgeleide allochtonen op de arbeidsmarkt. Bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid ingevolge de arbeidsongeschiktheids-wetten spelen arbeidsmarktfactoren geen rol.

Waren deze gegevens eerder bekend, dan zouden deze gegevens mitsdien niet tot een andere uitspraak hebben kunnen leiden. Van een situatie als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, aanhef en onder c, van de Awb is mitsdien geen sprake, zodat het verzoek om herziening reeds hierom moet worden afgewezen.

Beantwoording van de vragen of hetgeen verzoeker heeft aangevoerd beschouwd kan worden als feiten en omstandigheden die hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak van 30 augustus 2002 en bij verzoeker vóór die uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, in de zin van de onderdelen a en b van evenvermelde bepaling kunnen mitsdien achterwege blijven.

Naar aanleiding van het gestelde door verzoeker omtrent het “passeren door juristen van een psychiater” volstaat de Raad met de opmerking dat verzoeker dit – nu een en ander aan de orde is geweest in de uitspraak van de Raad van 30 augustus 2002 - terecht niet heeft ingebracht als novum.

Voor een proceskostenveroordeling ziet de Raad geen aanleiding.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Wijst het verzoek om herziening af.

Deze uitspraak is gedaan door J. Janssen als voorzitter en J.W. Schuttel en J. Brand als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van M.C.T.M. Sonderegger als griffier, uitgesproken in het openbaar op 8 september 2006.

(get.) J. Janssen.

(get.) M.C.T.M. Sonderegger.

Gw