Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2006:AY5366

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
27-07-2006
Datum publicatie
02-08-2006
Zaaknummer
05-5719 CSV
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bezwaren tegen opgelegde correctienota's omdat gelet op de jurisprudentie van deze Raad de voor het bedrijf werkzame kok niet onder de reikwijdte van het Fooienbesluit 2002 valt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

05/5719 CSV

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[appellante], gevestigd te [vestigingsplaats] (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 26 augustus 2005, 05/453 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen

appellante

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv)

Datum uitspraak: 27 juli 2006

I. PROCESVERLOOP

Namens appellante heeft G.A.W. Holland, verbonden aan Belastingconsulent- Administratiekantoor Ch. S. Wong te Amsterdam, hoger beroep ingesteld.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Het geding is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 15 juni 2006. Partijen zijn aldaar niet verschenen.

II. OVERWEGINGEN

De Raad gaat voor zijn oordeelsvorming uit van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) en de daarop berustende regelgeving, zoals die luidde ten tijde hier van belang.

Appellante exploiteert een Chinees-Indisch Restaurant. Bij appellante is vanwege het Uwv op 10 november 2003 een looncontrole gehouden over de jaren 1998 tot en met 2002. Bij die controle is geconstateerd dat appellante niet aan de voor haar werkzame kok tenminste het ingevolge de collectieve arbeidsovereenkomst voor het horeca- en aanverwante bedrijf geldende minimumloon heeft uitbetaald. Met toepassing van het op artikel 7 van de CSV gebaseerde besluit van

21 december 1989 van de Sociale Verzekeringsraad inzake waardering van fooien (hierna: het Fooienbesluit 1989), welk Besluit is vervallen met ingang van 1 januari 2002 met inwerkingtreding per 1 januari 2002 van het Besluit van het Landelijk instituut sociale verzekeringen van 21 november 2001, Stcrt. 2001, 249 (hierna: Fooienbesluit 2002), waarin in artikel 4 is bepaald dat het Fooienbesluit 1989 van toepassing blijft voor premiebetalingtijdvakken, welke zijn gelegen vóór 1 januari 2002, heeft het Uwv appellante over de jaren 1998 tot en met 2002 correctienota’s doen toekomen.

Bij besluit van 19 maart 2004 heeft het Uwv het bezwaar van appellante tegen de aan haar opgelegde correctienota's ongegrond verklaard.

De rechtbank heeft het beroep tegen dat besluit ongegrond verklaard.

Appellante kan zich niet verenigen met de aangevallen uitspraak. Zij heeft daartoe doen aanvoeren dat gezien de jurisprudentie van deze Raad de voor haar werkzame kok niet onder de reikwijdte van het Fooienbesluit 2002 valt.

De Raad verenigt zich met dit betoog. Daarbij heeft hij in het bijzonder in aanmerking genomen hetgeen hij in een vergelijkbare situatie als waarin appellante verkeert, heeft overwogen in zijn uitspraken van 14 juli 2005 en 10 november 2005, welke uitspraken zijn te raadplegen op rechtspraak.nl onder nummer AU0055 en AU5967.

Uit het vorenstaande volgt dat het hoger beroep slaagt.

De Raad acht termen aanwezig om op grond van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht het Uwv te veroordelen in de proceskosten van appellante in beroep en hoger beroep voor verleende rechtsbijstand, begroot op € 322,-- voor het geding in eerste aanleg, en voor € 322,-- voor het geding in hoger beroep.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Vernietigt de aangevallen uitspraak;

Verklaart het beroep tegen het besluit van 19 maart 2004 gegrond en vernietigt dat besluit voor zover dat ziet op de over 2002 gehandhaafde correctie;

Veroordeelt het Uwv in de proceskosten van appellante tot een bedrag groot € 644,--, te betalen door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

Bepaalt dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het door appellante betaalde griffierecht van in totaal € 687,-- vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door R.C. Schoemaker. De beslissing is, in tegenwoordigheid van M. Renden als griffier, uitgesproken in het openbaar op 27 juli 2006.

(get.) R.C. Schoemaker.

(get.) M. Renden.

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de datum van verzending beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden (Postbus 20303, 2500 EH ’s-Gravenhage) ter zake van schending of verkeerde toepassing van het begrip loon in de artikelen 4 tot en met 8 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering.