Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2005:AU9520

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
23-12-2005
Datum publicatie
12-01-2006
Zaaknummer
04/6529 + 6530 WAO
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Geen gronden ingediend van verzetschrift.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

04/6529 + 6530 WAO

U I T S P R A A K

met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht in het geding tussen:

[opposante], wonende te [woonplaats], opposante,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, geopposeerde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

De Raad heeft bij uitspraak van 22 maart 2005 het namens opposante ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 11 oktober 2004, nummers AWB 02/2788 WAO en 02/2934 WAO, niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat het griffierecht niet is betaald.

Tegen die uitspraak heeft mr. C. de Wolf, advocaat te Amsterdam, namens opposante een voorlopig verzetschrift ingediend, gedateerd 10 mei 2005.

Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van de Raad gehouden op 11 november 2005, waar beide partijen - geopposeerde met voorafgaand bericht - niet zijn verschenen.

II. MOTIVERING

In het, op grond van artikel 8:55, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 6:5 van de Awb is bepaald dat een verzetschrift de gronden van het verzet dient te bevatten.

Het ingediende verzetschrift bevat echter geen gronden.

Bij schrijven van 13 mei 2005 is de gemachtigde van opposante uitgenodigd de gronden waarop het verzet berust binnen vier weken in te dienen.

Hij heeft deze termijn ongebruikt laten voorbijgaan.

Bij aangetekend schrijven van 13 juni 2005 is aan de gemachtigde van opposante nogmaals de gelegenheid geboden de verzetsgronden in te dienen. Daarbij is een termijn van twee weken gesteld en is erop gewezen dat bij overschrijding van die termijn er rekening mee moet worden gehouden dat het verzet niet-ontvankelijk zal worden verklaard.

De gemachtigde van opposant heeft ook deze termijn ongebruikt laten voorbijgaan.

Onder de gegeven omstandigheden ziet de Raad voldoende aanleiding om het verzet met toepassing van artikel 8:55, vijfde lid, aanhef en onder a, van de Awb niet-ontvankelijk te verklaren. Gelet op artikel 8:55, zesde lid, van de Awb blijft de uitspraak waartegen verzet was gedaan in stand.

De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Verklaart het verzet niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door mr. J. Janssen als voorzitter en mr. G.J.H. Doornewaard en mr. J. Brand als leden, in tegenwoordigheid van mr. N.E. Nijdam als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 23 december 2005.

(get.) J. Janssen.

(get.) N.E. Nijdam.