Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2005:AU8110

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
05-12-2005
Datum publicatie
14-12-2005
Zaaknummer
03/5602 NIOAW + 04/3577 NIOAW + 05/3504 NABW
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Afwijzing van een verzoek om wraking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

03/5602 NIOAW + 04/3577 NIOAW + 05/3504 NABW

B E S L I S S I N G

op het verzoek op grond van artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht, gedaan door:

[verzoeker], wonende te [woonplaats], verzoeker,

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

Verzoeker heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraken van de rechtbank Zutphen van 2 oktober 2003, reg.nr. 03/198 NABW en 18 april 2005, reg.nr. 02/441 NABW.

Bij op 22 november 2005 bij de Raad ingekomen brieven van 16 november 2005, 17 november 2005 en 18 november 2005 heeft verzoeker verzocht om wraking van mr. C. van Viegen, voorzitter van de behandelende kamer.

Verzoeker en mr. Van Viegen zijn ingevolge artikel 8:18, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gelegenheid gesteld te worden gehoord ter zitting van de Raad van 5 december 2005. Verzoeker en mr. Van Viegen zijn niet ter zitting verschenen.

II. MOTIVERING

In artikel 8:15 van de Awb is bepaald dat op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Blijkens de Memorie van Toelichting bij artikel 8:15 van de Awb is de ratio van het instituut van wraking gelegen in het waken tegen inbreuken op de rechterlijke onpartijdigheid en tegen de schijn van de rechterlijke partijdigheid.

De Raad stelt voorop dat een wrakingsgrond gelegen dient te zijn in feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de (persoon van de) rechter die de zaak behandelt; het wrakingsverzoek dient het betrokken lid of de betrokken leden van het rechterlijk college te betreffen, niet het rechterlijk college als zodanig.

De Raad is van oordeel dat in hetgeen door verzoeker is aangevoerd ten aanzien van mr. Van Viegen niet gebleken is van enig feit of van enige omstandigheid waaruit de gevolgtrekking gemaakt zou behoren te worden dat de behandeling van de zaken van verzoeker door hem niet kan plaatsvinden zonder dat daarbij gesproken zou kunnen worden van inbreuken op de rechterlijke onpartijdigheid of van de aanwezigheid van schijn van rechterlijke partijdigheid in de hierboven door de Raad aangegeven zin.

Voorts is de Raad van oordeel dat hetgeen verzoeker overigens heeft aangevoerd niet gericht is tegen de persoon van de rechter die zijn zaken behandelt, doch tegen de rechterlijke macht in het algemeen en in het bijzonder tegen de Raad als zodanig. Zoals de Raad al eerder heeft overwogen, onder meer in een uitspraak in een eerder door verzoeker ingestelde wrakingszaak (LJN AS8815), waarnaar hij kortheidshalve verwijst, is een verzoek om wraking van een rechterlijk college als zodanig geen wrakingsverzoek waarop artikel 8:15 van de Awb ziet.

De Raad beslist derhalve als volgt.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Wijst het verzoek om wraking af.

Aldus gewezen door mr. Th.C. van Sloten als voorzitter en mr. R.H.M. Roelofs en mr. A.B.J. van der Ham als leden, in tegenwoordigheid van mr. P.E. Broekman als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 5 december 2005.

(get.) Th.C. van Sloten.

(get.) P.E. Broekman.