Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2005:AU6060

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
11-11-2005
Datum publicatie
14-11-2005
Zaaknummer
05-781 ANW
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hernieuwde aanvraag ANW-uitkering afgewezen omdat niet is gebleken van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

E N K E L V O U D I G E K A M E R

05/781 ANW

U I T S P R A A K

in het geding tussen:

[appellante], wonende te [woonplaats], appellante,

en

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, gedaagde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

Met ingang van 1 januari 2003 zijn de artikelen 3, 4, en 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, voor zover het betreft de Sociale verzekeringsbank in werking getreden. Thans oefent gedaagde de taken en bevoegdheden uit die tot die datum werden uitgeoefend door de Sociale Verzekeringsbank. In deze uitspraak wordt onder gedaagde tevens verstaan de Sociale Verzekeringsbank.

Bij besluit van 5 juni 2003 heeft gedaagde geweigerd het besluit van 9 december 1996 te herzien wegens het ontbreken van nieuwe feiten of omstandigheden.

Het bezwaar dat appellante tegen dat besluit heeft gemaakt, heeft gedaagde bij het bestreden besluit van 24 september 2003 ongegrond verklaard.

De rechtbank Amsterdam heeft bij uitspraak van 29 december 2004 (registratienummer 03/4973 ANW) het namens appellante tegen het bestreden besluit ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Op de in een aanvullend beroepschrift vermelde gronden heeft appellante bij gemachtigde R. Smit, financieel planner en scheidingsbemiddelaar te Landsmeer, tegen bovengenoemde uitspraak hoger beroep ingesteld.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Het geding is behandeld ter zitting van de Raad, gehouden op 30 september 2005, waar appellante in persoon is verschenen met bijstand van R. Smit, voornoemd, als haar raadsman en waar gedaagde zich heeft laten vertegenwoordigen door H.J.M. de Wit, werkzaam bij de Sociale verzekeringsbank

II. MOTIVERING

In artikel 4:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat, indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, de aanvrager gehouden is nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden. Ingevolge het tweede lid van dit artikel kan het bestuursorgaan, wanneer bij de aanvraag geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, zonder toepassing te geven aan artikel 4:5 van de Awb de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende besluit.

Bij besluit van 9 december 1996 heeft gedaagde afwijzend beslist op een aanvraag van appellante om een nabestaandenuitkering krachtens de Algemene nabestaandenwet (ANW). Dit besluit is in rechte onaantastbaar geworden. Gedaagde heeft aangenomen dat namens appellante op 18 februari 2003 een nieuwe aanvraag om een nabestaanden-uitkering is ingediend. In dat verband is een uit 1991 daterend stuk overgelegd, waaruit blijkt dat appellante zich in het kader van de echtscheidingsprocedure destijds onder bepaalde voorwaarden bereid heeft verklaard af te zien van het vorderen van alimentatie. Daarbij gaat het echter niet om nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden in de zin van artikel 4:6 van de Awb, aangezien moet worden aangenomen dat de afwijzing van haar aanvraag om een uitkering krachtens de Anw destijds juist heeft plaatsgevonden op grond van het ontbreken van een verplichting tot alimentatie.

Gedaagde was dan ook bevoegd om met toepassing van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb de aanvraag af te wijzen op de in het bestreden besluit genoemde gronden. In hetgeen door appellante is gesteld ziet de Raad geen grond te oordelen dat gedaagde niet in redelijkheid van die bevoegdheid gebruik heeft kunnen maken.

Het vorenstaande betekent tevens dat al hetgeen van de kant van appellante overigens is aangevoerd met betrekking tot de achtergronden en beweegredenen van het niet vorderen van alimentatie ter bestrijding van de juistheid van het bestreden besluit reeds op grond van het vorenstaande geen doel kan treffen.

De Raad acht tenslotte in het onderhavige geval geen termen aanwezig om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 8:75 van de Awb.

Uit het vorenstaande vloeit voort dat dient te worden beslist als volgt.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gegeven door mr. H. van Leeuwen als voorzitter in tegenwoordigheid van mr. M.B.M. Vermeulen als griffier en in het openbaar uitgesproken op 11 november 2005.

(get.) H. van Leeuwen.

(get.) M.B.M. Vermeulen.

BKH