Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2005:AT8251

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
17-06-2005
Datum publicatie
27-06-2005
Zaaknummer
04/1858 ALGEM + 05/1118 ALGEM
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hoger beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard vanwege niet verschoonbare termijnoverschrijding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

E N K E L V O U D I G E K A M E R

04/1858 ALGEM

05/1118 ALGEM

U I T S P R A A K

in de gedingen tussen:

[appellante 1], wonende te [plaatsnaam],

[appellante 2], gevestigd te [plaatsnaam], appellanten,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) gedaagde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN DE GEDINGEN

Namens appellanten heeft mr. D. Simons, werkzaam bij Hengeveld Advocaten te Amsterdam, hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 20 februari 2004, waarvan een afschrift is verzonden op 26 februari 2004 onder registratienummer 03/1461.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

De gedingen zijn behandeld ter zitting van de Raad, gehouden op 21 april 2005. Namens appellanten zijn daar verschenen directeur/aandeelhouder van [appellante 2]

[betrokkene] en zijn vader [vader betrokkene], bijgestaan door mr. Simons. Gedaagde heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. F. Costa-Baioa, werkzaam bij het Uwv.

II. MOTIVERING

[appellante 1] (hierna: [appellant 1]) is de moeder van de directeur/aandeelhouder van het [appellante 2] (hierna: [appellante 2]). Bij besluit van 31 maart 2003 is [appellante 2] onder meer medegedeeld dat de door [appellant 1] ten behoeve van haar verrichte werkzaamheden niet verzekeringsplichtig worden geacht voor de sociale werknemersverzekeringswetten. Het tegen dit besluit door [appellante 2] gemaakte bezwaar is door gedaagde bij besluit van 31 juli 2003 ongegrond verklaard.

De rechtbank heeft bij de aangevallen uitspraak het namens [appellante 2] tegen dat besluit ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Van die uitspraak is [appellant 1] tijdig in hoger beroep gekomen bij beroepschrift van 5 april 2004.

Bij aanvullend beroepschrift van 11 mei 2004 zijn namens [appellante 2] c.q. [appellant 1] de gronden van het hoger beroep aangevoerd.

De Raad komt tot de volgende beoordeling.

Het hoger beroep van [appellant 1]

De Raad stelt vast dat [appellant 1] geen bezwaar heeft ingesteld tegen het besluit van 31 maart 2003 dan wel beroep heeft ingesteld bij de rechtbank tegen het besluit van

31 juli 2003. Gelet op het bepaalde in artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in samenhang met artikel 6:24 van de Awb, dient de Raad derhalve te beoordelen of sprake is van feiten of omstandigheden op grond waarvan het [appellant 1] niet kan worden verweten geen bezwaar dan wel beroep te hebben ingesteld. Van dergelijke feiten of omstandigheden is de Raad evenwel niet gebleken. Hierbij neemt de Raad in aanmerking dat ter zitting is bevestigd dat het [appellant 1] duidelijk was dat haar belang bij voornoemde besluiten rechtstreeks was betrokken en zij belanghebbende was in de zin van artikel 1:2 van de Awb. De Raad zal het hoger beroep van [appellant 1] dan ook niet-ontvankelijk verklaren.

Het hoger beroep van [appellante 2]

Ingevolge artikel 6:24 van de Awb in samenhang met de artikelen 6:7, 6:8, 6:9 en 6:11 van die wet geldt dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken bedraagt. Deze termijn gaat in op de dag na die waarop de aangevallen uitspraak door middel van de toezending van een afschrift aan partijen is bekendgemaakt.

Een beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

De Raad stelt vast dat [appellante 2] eerst bij aanvullend beroepschrift van 11 mei 2004 van de aangevallen uitspraak in hoger beroep is gekomen en het beroepschrift derhalve niet tijdig is ingediend. De beroepstermijn strekte zich immers uit over de periode van 27 februari 2004 tot en met 9 april 2004. Nu de Raad niet is gebleken van verschoonbare redenen voor termijnoverschrijding zal hij het hoger beroep van [appellante 2] eveneens niet-ontvankelijk verklaren.

De Raad ziet tenslotte geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Verklaart de hoger beroepen niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door mr. G. van der Wiel in tegenwoordigheid van mr. A. Kovács als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 17 juni 2005.

(get.) G. van der Wiel.

(get.) A. Kovács.

GG200605