Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2005:AT6788

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
25-05-2005
Datum publicatie
03-06-2005
Zaaknummer
03/5231 WW
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Weigering WW-uitkering. Betaling van de vordering is door een derde gehonoreerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

03/5231 WW

U I T S P R A A K

in het geding tussen:

[appellant], wonende te [woonplaats], appellant,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in dit geding de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In deze uitspraak wordt onder gedaagde tevens verstaan het Lisv.

Namens appellant heeft mr. J.A.M. Schoenmakers, advocaat te Breda, op bij aanvullend beroepschrift aangegeven gronden, hoger beroep ingesteld tegen een door de rechtbank Breda op 16 september 2003, reg.nr. 02/98 WW, gegeven uitspraak, waarnaar hierbij wordt verwezen.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Het geding is behandeld ter zitting van 13 april 2005, waar namens appellant is verschenen mr. G.C.J. de Gast, kantoorgenoot van mr. Schoenmakers, en waar gedaagde zich niet heeft doen vertegenwoordigen.

II. MOTIVERING

De Raad stelt voorop dat het in dit geding aan de orde zijnde geschil wordt beoordeeld aan de hand van de Werkloosheidswet (WW) en de daarop berustende bepalingen, zoals die luidden ten tijde als hier van belang.

Voor de feiten verwijst de Raad naar hetgeen daaromtrent door de rechtbank in de aangevallen uitspraak is weergegeven. Die feiten vormen, gelet op de inhoud van de gedingstukken, ook voor de Raad uitgangspunt voor zijn beoordeling van het voorliggende geschil.

Het gaat in dit geding -kort gezegd- om de vraag of gedaagde met het thans bestreden besluit van 6 december 2001 terecht geweigerd heeft appellant over de periode van 5 februari 2001 tot en met 25 februari 2001 in aanmerking te brengen voor een uitkering op grond van hoofdstuk IV van de WW.

De Raad beantwoordt deze vraag, evenals de rechtbank, bevestigend en stelt zich achter de overwegingen van de aangevallen uitspraak. Evenals de rechtbank is de Raad van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat de op of omstreeks 22 februari 2001, 5 maart 2001 en 8 maart 2001 onder de vermelding van “lening” dan wel “voorschot” door [de besloten vennootschap 2] aan appellant gedane betalingen moeten worden aangemerkt als betaling van het loon dat [de besloten vennootschap 1] over de periode van 5 februari 2001 tot en met 25 februari 2001 aan appellant verschuldigd was en dat er derhalve sprake is van een situatie waarin appellants vordering is gehonoreerd door een derde. Voorts is de Raad van oordeel dat niet is gebleken dat op appellant een rechtens afdwingbare verplichting rust tot terugbetaling van de door [de besloten vennootschap 2] betaalde bedragen. Ook uit de brief van de accountant van 18 september 2002, waarin wordt aangegeven dat in de voorlopige jaarcijfers over 2001 van [de besloten vennootschap 2] deze betalingen nader zijn gerubriceerd onder “overige vorderingen (vlottende activa)” en nader zijn aangeduid als “leningen u/g werkgever”, is dit naar het oordeel van de Raad niet af te leiden. Het gaat hierbij immers om een eenzijdige handeling van de zijde van [de besloten vennootschap 2] om de betalingen als lening aan te merken.

Hetgeen overigens in hoger beroep door appellant is aangevoerd bevat een herhaling van hetgeen in eerste aanleg is betoogd. Nu dit door de rechtbank, als gezegd, op goede gronden is weerlegd, behoeft dit geen verdere bespreking.

De aangevallen uitspraak komt derhalve voor bevestiging in aanmerking.

Voor een proceskostenveroordeling op grond van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht acht de Raad geen termen aanwezig.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gegeven door mr. M.A. Hoogeveen als voorzitter en mr. C.P.J. Goorden en mr. H.G. Rottier als leden, in tegenwoordigheid van M.D.F. de Moor als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 25 mei 2005.

(get.) M.A. Hoogeveen.

(get.) M.D.F. de Moor.