Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2005:AT6722

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
31-05-2005
Datum publicatie
06-06-2005
Zaaknummer
02/5837 NABW
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Verzet
Inhoudsindicatie

Ongegrond verzet tegen niet-ontvankelijkverklaring hoger beroep wegens termijnoverschrijding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

02/5837 NABW

U I T S P R A A K

met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

[opposant], wonende te [woonplaats], opposant,

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, geopposeerde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

Bij uitspraak van de Raad van 17 augustus 2004 is het door opposant ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 3 oktober 2002, reg.nr. 01/4533 NABW, niet-ontvankelijk verklaard, op de grond dat het beroepschrift niet tijdig bij de Raad is ingediend.

Tegen deze uitspraak heeft opposant een verzetschrift ingediend.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord ter zitting van 19 april 2005, waar partijen niet zijn verschenen.

II. MOTIVERING

Volgens artikel 6:24 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met de artikelen 6:7, 6:8, 6:9 en 6:11 van die wet geldt het volgende.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na die waarop de aangevallen uitspraak door middel van toezending van een afschrift aan partijen is bekendgemaakt.

Een beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

De uitspraak van de rechtbank is op 3 oktober 2002 aan partijen verzonden, waardoor de termijn voor het instellen van hoger beroep op 4 oktober 2002 is aangevangen en derhalve op 14 november 2002 is geƫindigd. Het op 14 november 2002 gedateerde beroepschrift van opposant is blijkens de poststempel op de envelop waarin het zich bevond, op 17 november 2002 (abusievelijk is in de uitspraak van de Raad van

17 augustus 2004 als datum 14 november 2002 vermeld) en dus buiten de beroepstermijn, ter post bezorgd waarna het op 19 november 2002 ter griffie van de Raad is ontvangen. Op grond van deze gegevens moet worden geconcludeerd dat het beroepschrift niet tijdig is ingediend.

Bij schrijven van 7 juli 2004 is opposant gevraagd naar de reden van de termijnoverschrijding.

Opposant heeft daarop niet geantwoord.

Vervolgens heeft de Raad bij uitspraak van 17 augustus 2004 het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de beroepstermijn.

In het verzetschrift heeft opposant aangevoerd dat hij de brief van 7 juli 2004 niet heeft ontvangen.

Bij schrijven van 8 november 2004 is onder toezending van een afschrift van de brief van 7 juli 2004, aan opposant opnieuw gevraagd naar de reden van de termijnoverschrijding.

Opposant heeft daarop bij brief van 12 november 2004 wederom als reactie gegeven dat hij de brief van 7 juli 2004 destijds niet heeft ontvangen.

De Raad ziet in het vorenstaande geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen dan in zijn eerder genoemde uitspraak is gegeven.

Hetgeen in het verzetschrift is aangevoerd bevat geen grond waarop redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat opposant in verzuim is geweest.

De Raad ziet ten slotte geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Verklaart het verzet ongegrond.

Aldus gegeven door mr. A.B.J. van der Ham, in tegenwoordigheid van

mr. P.E. Broekman als griffier en uitgesproken in het openbaar op 31 mei 2005.

(get.) A.B.J. van der Ham.

(get.) P.E. Broekman.

MvK28054