Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2005:AT5919

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
12-05-2005
Datum publicatie
20-05-2005
Zaaknummer
03/5499 CSV
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Heeft appellante niet voldaan aan de voorwaarden voor de verlaagde wachtgeldpremie?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

03/5499 CSV

U I T S P R A A K

in het geding tussen:

[appellante], gevestigd te [woonplaats], appellante,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

Namens appellante is hoger beroep ingesteld tegen de door de rechtbank

’s-Hertogenbosch op 26 september 2003 onder kenmerk 02/1713 tussen partijen gewezen uitspraak.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Het geding is behandeld ter zitting van de Raad, gehouden op 7 april 2005, waar appellante zich heeft laten vertegenwoordigen door haar directeur W.T.J. Delisse, bijgestaan door J.J. Hamerlinck, en namens gedaagde is verschenen mr. S.D. van Asperen, werkzaam bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

II. MOTIVERING

Bij besluit van 21 juni 2002, nader gemotiveerd bij brieven van 21 februari 2003 en 3 juni 2003, heeft gedaagde ongegrond verklaard het bezwaar van appellante tegen de premienota van 27 juni 2001, waarbij haar over 2001 een wachtgeldpremie in rekening is gebracht van fl. 8797,48.

Appellante meent voor de lagere wachtgeldpremie als bedoeld in artikel 3 van het Premiebesluit Wachtgeldfonds BV TAB, risicogroep Agrarische Bedrijven (hierna: het Premiebesluit) in aanmerking te komen.

Het beroep is ongegrond verklaard. Daartoe heeft de rechtbank overwogen, zakelijk, dat appellante de arbeidsovereenkomsten met haar werknemers niet tijdig heeft overgelegd aan gedaagde en deze overeenkomsten door de werknemers niet zijn ondertekend.

In hoger beroep heeft appellante afschriften overgelegd van in 2001 gesloten arbeidsovereenkomsten, die volgens haar stelling achteraf door de werknemers zijn ondertekend. Zij meent hiermee alsnog te voldoen aan de voorwaarde voor de verlaagde wachtgeldpremie.

Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat appellante niet heeft voldaan aan de voorwaarden voor de verlaagde wachtgeldpremie en hij overweegt daaromtrent het volgende.

Artikel 3, sub b, van het Premiebesluit stelt als voorwaarde dat de werkgever de door hem en de werknemer ondertekende arbeidsovereenkomst tijdig ter registratie aan gedaagde voorlegt. Gedaagde heeft de tijdige ontvangst van de arbeidsovereenkomsten ontkend. Appellante heeft de tijdige voorlegging niet aangetoond en zij draagt, waar zij de overeenkomsten per gewone post heeft verzonden, het bewijsrisico. Aan één van de voorwaarden tot de toepassing van artikel 3 van het Premiebesluit is zodoende niet voldaan.

Appellante valt niet in de termen van het door gedaagde gevoerde pardonbeleid, omdat zij niet voldoet aan de voorwaarde dat de werkgever en de betrokken werknemer eensluidende verklaringen hebben verstrekt en naar het oordeel van gedaagde is komen vast te staan dat de werknemer ononderbroken als vaste kracht is behandeld.

Van schriftelijke onvoorwaardelijke toezeggingen van de zijde van gedaagde is niet gebleken, zodat appellante zich vergeefs beroept op het vertrouwensbeginsel.

Het hoger beroep slaagt niet. De aangevallen uitspraak ligt voor bevestiging gereed.

De Raad ziet geen aanleiding tot een kostenveroordeling.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Gegeven door mr. R.C. Stam als voorzitter en mr. C.P.M. van de Kerkhof en mr. M. Greebe als leden, in tegenwoordigheid van M. Renden als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 12 mei 2005.

(get.) R.C. Stam.

(get.) M. Renden.

RB1005