Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2005:AT4125

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
15-04-2005
Datum publicatie
19-04-2005
Zaaknummer
04/1621 AKW
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Verzet
Inhoudsindicatie

Griffierecht niet tijdig betaald. Geen reden aangevoerd waardoor het te laat betalen van het griffierecht verschoonbaar is. Verzet ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

04/1621 AKW

U I T S P R A A K

met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

[opposant], wonende te [woonplaats] (Tunesië), opposant,

en

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, geopposeerde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

De Raad heeft bij uitspraak van 20 augustus 2004 het door opposant ingestelde hoger beroep tegen een ten aanzien van hem gegeven uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 19 december 2003, nummer AWB 02/4507 AKW, niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat het griffierecht niet binnen de gestelde termijn is betaald.

Tegen die uitspraak heeft opposant op 15 september 2004 een verzetschrift ingediend.

Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van de Raad, gehouden op

4 maart 2005, waar partijen - met voorafgaand bericht - niet zijn verschenen.

II. MOTIVERING

Bij schrijven van 31 maart 2004 is opposant gewezen op de verplichting tot betaling van griffierecht. Bij aangetekend schrijven van 28 april 2004 is opposant erop gewezen dat het door hem verschuldigde griffierecht binnen vier weken, te rekenen vanaf de datum van dat schrijven, dient te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Raad dan wel ter griffie dient te zijn gestort. Daarbij is erop gewezen dat overschrijding van die termijn leidt tot niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep.

De Raad stelt vast dat het griffierecht eerst op 1 juni 2004, derhalve na afloop van de in de brief van 28 april 2004 gestelde termijn, op de rekening van de Raad is bijgeschreven.

In het verzetschrift heeft opposant aangevoerd dat hij het schrijven van de Raad van 31 maart 2004 - in tegenstelling tot de andere door de Raad verzonden brieven waaronder het schrijven van 28 april 2004 - niet heeft ontvangen.

Hetgeen opposant heeft aangevoerd bevat geen grond op basis waarvan redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat opposant niet in verzuim is geweest.

De Raad overweegt daartoe dat van een onjuiste adressering van het schrijven van 31 maart 2004 niet is gebleken en dat voornoemd schrijven niet bij de Raad retour is ontvangen. Maar wat daarvan ook zij, in het schrijven van 28 april 2004, waarvan opposant aangeeft dat hij dit schrijven wel heeft ontvangen, staat duidelijk vermeld dat het verschuldigde griffierecht binnen vier weken nadien dient te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Raad dan wel ter griffie dient te zijn gestort.

Het verzet moet derhalve ongegrond worden verklaard.

De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Verklaart het verzet ongegrond.

Aldus gegeven door mr. J. Janssen als voorzitter en mr. D.J. van der Vos en mr. G.J.H. Doornewaard als leden, in tegenwoordigheid van mr. J.E. Meijer als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 15 april 2005.

(get.) J. Janssen.

(get.) J.E. Meijer.

GdJ

III. DéCISION

La Centrale Raad van Beroep (Cour d'Appel Centrale),

statue:

Déclare le recours fondé

Par conséquent, décidée par M. le maître J. Janssen en qualité de président, M. le maître D.J. van der Vos et M. le maître G.J.H. Doornewaard comme membres, en présence de J.E. Meijer en qualité de greffier, ainsi que prononcée en public, le 15 avril 2005.