Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2005:AT3187

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
17-03-2005
Datum publicatie
05-04-2005
Zaaknummer
02/4775 WUV
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Verzet
Inhoudsindicatie

Verzetschrift niet tijdig. Geen geldige reden voor verzuim. Verzet wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

E N K E L V O U D I G E K A M E R

02/4775 WUV

U I T S P R A A K

met toepassing van artikel 17 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

[opposant], wonende te [woonplaats] (Indonesiƫ), opposant,

en

de Raadskamer WUV van de Pensioen- en Uitkeringsraad, geopposeerde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

De Raad heeft bij uitspraak van 18 september 2003 het door opposant ingestelde beroep tegen een ten aanzien van hem door geopposeerde genomen besluit d.d. 29 maart 2002, kenmerk JZ/F60/2002/0198, niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat het beroepschrift niet tijdig bij de Raad is ingediend.

Tegen die uitspraak is door opposant verzet gedaan.

Het verzetschrift is op 6 juli 2004 ter griffie van de Raad ontvangen.

Het verzet is behandeld ter zitting van de Raad op 3 februari 2005. Daar is opposant

niet verschenen. Geopposeerde heeft zich laten vertegenwoordigen door T.N.L.C. van Wickevoort Crommelin.

II. MOTIVERING

In de, op grond van artikel 8:55, eerste lid, van de Awb, van overeenkomstige toepassing verklaarde artikelen 6:7, 6:8, 6:9 en 6:11 van de Awb, gelezen in verband met artikel 44, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, is bepaald dat de termijn voor het indienen van een verzetschrift, indien de betrokkene in het buitenland woont, dertien weken bedraagt. Deze termijn gaat in op de dag na die waarop de uitspraak door middel van toezending aan de belanghebbende is bekendgemaakt.

Een verzetschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een verzetschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Op grond van de in rubriek I vermelde gegevens moet worden geoordeeld dat het verzetschrift niet tijdig is ingediend.

Ten aanzien van een na afloop van de verzetstermijn ingediend verzetschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

Bij schrijven van 30 juli 2004 is aan opposant gevraagd naar de reden van de termijnoverschrijding.

Op laatstgenoemde brief heeft opposant niet gereageerd.

Nu niet is gebleken van omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijs zou moeten worden geoordeeld dat opposant niet in verzuim is geweest, dient het verzet derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Met toepassing van artikel 8:55 van de Awb wordt daarom beslist zoals hierna in rubriek III is aangegeven.

De Raad acht ten slotte geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Verklaart het verzet niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door mr. C.G. Kasdorp als voorzitter, in tegenwoordigheid van

E. Heemsbergen als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 17 maart 2005.

(get.) C.G. Kasdorp.

(get.) E. Heemsbergen.

HD

21.02