Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2005:AS9439

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
03-03-2005
Datum publicatie
10-03-2005
Zaaknummer
03/236 WUV
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Nu gebleken is dat de aangevallen uitspraak naar een onjuist adres is verzonden is de Raad van oordeel dat er gronden zijn de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten. Gegrond verklaring van het verzet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

03/236 WUV

U I T S P R A A K

met toepassing van artikel 17 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

[opposant], wonende te [woonplaats], Maluku Tengah (Indonesiƫ), opposant,

en

de Raadskamer WUV van de Pensioen- en Uitkeringsraad, geopposeerde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

De Raad heeft bij uitspraak van 3 juli 2003, bekend gemaakt bij schrijven van 3 juli 2003, het door opposant ingestelde beroep tegen een ten aanzien van hem door geopposeerde genomen besluit van 25 oktober 2002, kenmerk JZ/W60/2002/0777, niet-ontvankelijk verklaard aangezien het griffierecht niet tijdig bij de Raad is betaald.

Tegen die uitspraak is door J. Haas als gemachtigde van opposant verzet gedaan bij brief van 18 december 2003. Het verzetschrift is blijkens de postdatumstempel op 13 januari 2004 ter post bezorgd en op 14 januari 2004 ter griffie van de Raad ingekomen.

Het verzet is behandel ter zitting van de Raad van 20 januari 2005, waar opposant niet is verschenen. Geopposeerde heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. C. Vooijs, werkzaam bij de Pensioen- en Uitkeringsraad.

II. MOTIVERING

Het verzet is niet binnen de in dit geval geldende termijn van 13 weken bij de Raad ingekomen.

Ingevolge artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. Dit artikel is tevens van toepassing op het ingediende verzetschrift.

Nu gebleken is dat de aangevallen uitspraak naar een onjuist adres is verzonden is de Raad van oordeel dat er gronden zijn de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten.

Voorts heeft de Raad uit de inmiddels beschikbaar gekomen gegevens afgeleid dat het verschuldigde griffierecht op 7 maart 2003 via de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Djakarta, is voldaan. De Raad acht termen aanwezig deze betaling aan te merken als tijdig.

Uit het vorenstaande volgt dat het namens opposant gedane verzet gegrond dient te worden verklaard.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:55, zevende lid, van de Awb vervalt de uitspraak waartegen verzet is gedaan en wordt het onderzoek voortgezet in de stand waarin het zich bevond.

Met toepassing van artikel 8:55 van de Awb wordt daarom beslist zoals hierna in rubriek III is aangegeven.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Verklaart het verzet gegrond.

Aldus gegeven door mr. C.G. Kasdorp als voorzitter en mr. G.L.M.J. Stevens en mr. H.R. Geerling-Brouwer als leden, in tegenwoordigheid van mr. A.D. van Dissel-Singhal als griffier en uitgesproken in het openbaar op 3 maart 2005.

(get.) C.G. Kasdorp.

(get.) A.D. van Dissel-Singhal.