Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2005:AS4571

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
05-01-2005
Datum publicatie
02-02-2005
Zaaknummer
02/6530 WW
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Herziening WW-uitkering. Terugvordering onverschuldigd betaalde uitkering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

02/6530 WW

U I T S P R A A K

in het geding tussen:

[appellant], wonende te [woonplaats], appellant,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

Met ingang van l januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in dit geding de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In deze uitspraak wordt onder gedaagde tevens verstaan het Lisv.

Namens appellant is op de daartoe bij beroepschrift aangevoerde gronden hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 27 november 2002, nr. 02/1025 WW, waarnaar hierbij wordt verwezen.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Desgevraagd heeft gedaagde een nader stuk ingezonden.

Het geding is behandeld ter zitting van 24 november 2004, waar van de zijde van appellant, met bericht, niemand is verschenen. Gedaagde heeft zich laten vertegenwoordigen door drs. G.A. Tellinga, werkzaam bij het Uwv.

II. MOTIVERING

1. Het in dit geding aan de orde zijnde geschil wordt beoordeeld aan de hand van de Werkloosheidswet (WW) en de daarop berustende bepalingen, zoals die luidden ten tijde als hier van belang.

2. Voor een uitgebreidere weergave van de in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden wordt verwezen naar de aangevallen uitspraak. De Raad volstaat met het volgende. Naar aanleiding van de resultaten van een fraude-onderzoek heeft gedaagde bij besluit van 16 november 2001 beslist om de appellant met ingang van 1 september 1997 toegekende WW-uitkering met terugwerkende kracht te herzien tot 6 oktober 1997. Bij besluit van 17 november 2001 heeft gedaagde van appellant een bedrag van f. 78.943,18 (€ 35.822,85) teruggevorderd wegens onverschuldigd betaalde WW-uitkering over de

periode van 6 oktober 1997 tot en met 4 maart 2001. Bij het bestreden besluit van 17 september 2002 heeft gedaagde de bezwaren van appellant tegen de besluiten van 16 en 17 november 2001 ongegrond verklaard.

3. De rechtbank heeft het beroep van appellant tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard.

4. De Raad overweegt de volgende.

4.1. In het hoger beroepschrift heeft appellant de Raad verzocht de aangevallen uitspraak te vernietigen. Voor de gronden heeft hij volstaan met te verwijzen naar het bij de rechtbank ingediende beroepschrift.

4.2. De Raad is van oordeel dat de rechtbank de stellingen vervat in dat beroepschrift op juiste gronden en terecht heeft verworpen. De Raad onderschrijft dan ook volledig hetgeen de rechtbank dienaangaande heeft overwogen.

4.3. Dit betekent dat het hoger beroep niet slaagt. De aangevallen uitspraak moet worden bevestigd.

5. De Raad acht geen termen aanwezig toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht inzake vergoeding van proceskosten.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gegeven door mr. T. Hoogenboom als voorzitter en mr. H.G. Rottier en mr. B.M. van Dun als leden, in tegenwoordigheid van L. Karssenberg als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 5 januari 2005.

(get.) T. Hoogenboom

(get.) L. Karssenberg