Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2005:AS4061

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
20-01-2005
Datum publicatie
31-01-2005
Zaaknummer
04/877 WUV
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Niet-ontvankelijkverklaring wegens termijnoverschrijding.. Niet kan worden geoordeeld dat opposante niet in verzuim is geweest. Het verzet dient ongegrond te worden verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

E N K E L V O U D I G E K A M E R

04/877 WUV

U I T S P R A A K

met toepassing van artikel 17 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

[opposante], wonende te [woonplaats], opposante,

en

de Raadskamer WUV van de Pensioen- en Uitkeringsraad, geopposeerde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

De Raad heeft bij uitspraak van 27 mei 2004 het namens opposante ingestelde beroep tegen een ten aanzien van haar door geopposeerde genomen besluit d.d. 28 november 2003 niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat het beroepschrift niet tijdig bij de Raad is ingediend.

Tegen die uitspraak is namens opposante verzet gedaan.

Het verzet is behandeld ter zitting van de Raad op 9 december 2004. Daar is opposante in persoon verschenen bijgestaan door haar raadsvrouwe mr. A. Bierenbroodspot, advocaat te Amsterdam. Geopposeerde heeft zich laten vertegenwoordigen door J.J.G.A Theelen, werkzaam bij de Pensioen- en Uitkeringsraad.

II. MOTIVERING

De Raad stelt vast dat opposante in verzet geen gronden naar voren heeft gebracht die tot gegrondverklaring van het verzet dienen te leiden.

De Raad neemt daartoe in aanmerking dat op basis van de gedingstukken aangenomen moet worden dat het bestreden besluit op de voorgeschreven wijze aan opposante is bekendgemaakt en aan haar door de Posterijen op 1 december 2003 voor het eerst is aangeboden. Van deze aanbieding is bericht achtergelaten, op welk bericht opposante geen aktie heeft ondernomen.

Het gegeven dat bij de tweede verzending van het bestreden besluit op 31 december 2003 door geopposeerde niet is vermeld dat de beroepstermijn zou eindigen op 9 januari 2004 kan opposante niet disculperen nu zodanige vermelding niet krachtens de Awb is voorgeschreven.

De namens opposante naar voren gebrachte stelling dat geopposeerde een op 10 december 2003 door opposante ingediend inlichtingenformulier als (tijdig) beroepschrift naar de Raad had dienen door te zenden, kan de Raad niet onderschrijven, nu voor geopposeerde op geen enkele wijze kenbaar was dat dit formulier (mede) als beroep tegen het bestreden besluit moest worden opgevat.

Uit het vorenstaande volgt dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat opposante niet in verzuim is geweest. Dit betekent dat het namens opposante gedane verzet ongegrond dient te worden verklaard.

Met toepassing van artikel 8:55 van de Awb wordt daarom beslist zoals hierna in rubriek III is aangegeven.

De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Verklaart het verzet ongegrond.

Aldus gegeven door mr. H.R. Geerling-Brouwer, in tegenwoordigheid van E. Heemsbergen als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 20 januari 2005.

(get.) H.R. Geerling-Brouwer.

(get.) E. Heemsbergen.