Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2004:AO3594

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
22-01-2004
Datum publicatie
12-02-2004
Zaaknummer
01/3795 CSV
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Correctienota's en boetenota's. Onjuiste opgave aantal personen in loonadministratie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

01/3795 CSV

U I T S P R A A K

in het geding tussen:

[A. h.o.d.n. B., te C.], appellant,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in dit geding de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In deze uitspraak wordt onder gedaagde tevens verstaan het Lisv.

Bij besluit van 30 november 1999 heeft gedaagde ongegrond verklaard de bezwaren van appellant tegen de over de jaren 1994 tot en met 1997 opgelegde correctienota's en boetenota's.

De rechtbank 's-Gravenhage heeft het tegen het besluit van 30 november 1999 ingestelde beroep bij uitspraak van 16 mei 2001 ongegrond verklaard.

Namens appellant is op bij beroepschrift van 27 juni 2001 aangevoerde gronden hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Het geding is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van de Raad van 27 november 2003, waar partijen niet zijn verschenen.

II. MOTIVERING

De Raad gaat uit van de volgende feiten.

Appellant exploiteert een bakkerij annex winkelbedrijf. Er zijn zes winkels, vijf in Den Haag, één in Beverwijk. De bakkerij bevindt zich in Den Haag. Het resultaat van een, in de periode april 1998 tot en met februari 1999 gehouden, looncontrole is neergelegd in een rapportage van 24 februari 1999. De eerste resultaten van het onderzoek in april 1998 gaven aanleiding tot strafrechtelijke observaties in de periode van 8 juni tot en met 1 september 1998. In de ochtend van de 21e oktober 1998 bleken in vier winkels in totaal zeven, niet in de loonadministratie verantwoorde personeelsleden aanwezig.

Met appellant vond op 21 december 1998 een gesprek plaats. Appellant heeft zich daarbij laten bijstaan door zijn toenmalige boekhouder. De looninspecteur en appellant hebben bij die gelegenheid overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor de naheffing van premies werknemersverzekeringen over de jaren 1994 tot en met 1997, waarvan de belangrijkste was dat daarbij zou worden uitgegaan van 9 arbeidskrachten per jaar. Tevens werd afgesproken om rekening te houden met de groei van het bedrijf. Afspraken voor vervolggesprekken zijn bij herhaling door of namens appellant afgezegd.

Op 11 maart 1999 zijn de correctienota's bekendgemaakt. Op 17 maart 1999 zijn de boetenota's verzonden. De opgelegde boetes bedragen 100%. Bij brief van 22 april 1999 heeft appellant tegen de beschikkingen van 11 en 17 maart 1999 bezwaar gemaakt.

Appellant erkent dat hij in de jaren 1994 tot en met 1997 loonbetalingen aan diverse, deels illegaal in Nederland verblijvende werknemers heeft gedaan die niet in de loonadministratie zijn verantwoord.

De Raad overweegt als volgt.

De in hoger beroep aangevoerde gronden zijn een herhaling van hetgeen in de procedure bij de rechtbank is aangevoerd en komen er op neer, dat appellant voorafgaand aan de besluiten van 11 en 17 maart 1999 ten onrechte niet (nader) zou zijn gehoord, dat niet appellant, doch zijn voormalige boekhouder het verwijt treft dat de administratie niet goed op orde was en voorts dat (om die reden) van opzet of grove schuld geen sprake zou zijn.

Deze gronden zijn, naar het oordeel van de Raad, door de rechtbank terecht en met een juiste motivering verworpen. Ook hetgeen de rechtbank, de rechtsgronden aanvullend, ten aanzien van de toepassing van artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten heeft overwogen, kan de Raad onderschrijven.

Het hoger beroep slaagt daarom niet en de aangevallen uitspraak komt voor bevestiging in aanmerking.

De Raad ziet geen termen om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gegeven door mr. R.C. Schoemaker als voorzitter en mr. G. van der Wiel en mr. R.C. Stam als leden, in tegenwoordigheid van mr. A. Kovács als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 22 januari 2004.

(get.) R.C. Schoemaker.

(get.) A. Kovács.