Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2004:AO2542

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
21-01-2004
Datum publicatie
28-01-2004
Zaaknummer
03/905 CSV, 03/906 CSV, 03/907 CSV
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Overschrijding termijn betaling griffierecht. In verzetschrift is voor het eerst beroep gedaan op betalingsonmacht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

03/905 CSV

03/906 CSV

03/907 CSV

U I T S P R A A K

met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gedingen tussen:

[B.V. 1], gevestigd te [vestigingsplaats 1],

[B.V. 2], gevestigd te [vestigingsplaats 1],

[opposant], wonende te [woonplaats], opposanten

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, geopposeerde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN DE GEDINGEN

Bij uitspraak van de Raad van 19 juni 2003 is het door opposanten ingestelde hoger beroep tegen een uitspraak van de Rechtbank Almelo van 14 januari 2003 niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen deze uitspraak hebben opposanten een verzetschrift ingediend.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord ter zitting van 10 december 2003, waar partijen, zoals tevoren bericht, niet zijn verschenen.

II. MOTIVERING

De uitspraak van de Raad van 19 juni 2003 steunt kort samengevat hierop, dat het bij het instellen van het hoger beroep ingevolge artikel 22 van de Beroepswet verschuldigde griffierecht van € 327,-- niet binnen de in de laatstelijk aangetekend verzonden brief van de Raad van 1 april 2003 gestelde termijn van vier weken is betaald en dat op grond van de beschikbare gegevens redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat opposanten niet in verzuim zijn geweest.

In geding is de vraag of de hoger beroepen van opposanten terecht niet-ontvankelijk zijn verklaard.

De Raad ziet geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen dan in zijn genoemde uitspraak gegeven.

In aansluiting op hetgeen in die uitspraak is overwogen, merkt de Raad op dat hij ook in het door [opposant] ingediende verzetschrift geen aanknopingspunten heeft gevonden welke kunnen leiden tot de conclusie dat opposanten het verzuim niet kan worden tegengeworpen.

De Raad tekent daarbij aan dat eerst in het verzetschrift een beroep is gedaan op betalingsonmacht. Zoals uit de jurisprudentie van de Raad blijkt dient een beroep op betalingsonmacht te geschieden binnen de gestelde termijn voor betaling van het griffierecht. In onderhavig geval is daarvan geen sprake.

Gelet op het vorenstaande bestaat er aanleiding het verzet met toepassing van artikel 8:55, vijfde lid aanhef en onder b, van de Awb ongegrond te verklaren.

De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Verklaart het verzet ongegrond.

Aldus gegeven door mr. R.C. Schoemaker, in tegenwoordigheid van R.E. Lysen als griffier en uitgesproken in het openbaar op 21 januari 2004.

(get.) R.C. Schoemaker.

(get.) R.E. Lysen.