Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2003:AN9801

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
27-11-2003
Datum publicatie
16-12-2003
Zaaknummer
01/2390 ALGEM
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Is terecht de hoge premie op grond van het Premiebesluit Wachtgeldfonds berekend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

E N K E L V O U D I G E K A M E R

01/2390 ALGEM

U I T S P R A A K

in het geding tussen:

[appellante], gevestigd te [vestigingsplaats], appellante,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in dit geding de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In deze uitspraak wordt onder gedaagde tevens verstaan het Lisv.

Namens appellante heeft mr. G.B.A. Bol, werkzaam bij ARAG Rechtsbijstand te Leusden, op daartoe aangevoerde gronden hoger beroep ingesteld tegen de tussen partijen gewezen uitspraak van de rechtbank Roermond van 13 maart 2001, waarnaar hierbij wordt verwezen.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Namens appellante heeft mr. Bol, voornoemd, een reactie op het verweerschrift ingediend.

Gedaagde heeft desgevraagd nadere stukken ingezonden.

Het geding is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van de Raad, gehouden op 16 oktober 2003. Partijen zijn daar niet verschenen, zoals tevoren was bericht.

II. MOTIVERING

In hoger beroep is uitsluitend in geschil het antwoord op de vraag of gedaagde over 1998 ten aanzien van [naam werknemer] (verder te noemen: de werknemer) terecht de hoge premie op grond van het Premiebesluit Wachtgeldfonds (verder te noemen: het Besluit) heeft berekend. De Raad zal zich hiertoe beperken.

De rechtbank heeft deze vraag, met gedaagde, bevestigend beantwoord. Appellante kan zich daar niet mee verenigen en heeft in verband daarmee aangevoerd dat er sprake was van een dienstverband voor onbepaalde tijd, waarbij alleen de werknemer het recht is gegeven om deze arbeidsovereenkomst te onderbreken voor een bepaalde periode, maar dat houdt volgens appellante niet in dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Artikel 6 van het Besluit kan dan ook niet worden toegepast.

Subsidiair is appellante van mening dat gedaagde in strijd met de redelijkheid heeft gehandeld. De werknemer heeft in voorgaande jaren nooit een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (WW) genoten en dat zou aanleiding moeten zijn af te wijken van het bepaalde in artikel 6 van het Besluit.

De Raad overweegt als volgt.

Uit de gedingstukken is de Raad genoegzaam gebleken dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer op 12 februari 1998 is afgesloten en op 27 november 1998 is beëindigd. Uit artikel 6 van het Besluit volgt dat op die grond over 1998 de hoge premie is verschuldigd.

Onder de gedingstukken bevindt zich een op 25 januari 1999 afgesloten arbeidsovereenkomst met de werknemer zodat appellante dan ook niet kan worden gevolgd in haar stelling dat de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd.

Ten aanzien van hetgeen subsidiair is aangevoerd overweegt de Raad dat gedaagde bevoegd is, in afwijking van artikel 6 van het Besluit, de lage premie op te leggen. Gedaagde maakt hiervan gebruik in bijzondere omstandigheden, welke hier volgens gedaagde niet aan de orde zijn.

De Raad onderschrijft dat standpunt. Blijkens de gedingstukken werd de arbeidsovereenkomst met de werknemer jaarlijks beëindigd en enkele maanden later in het daaropvolgende jaar weer afgesloten. Onder die omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat er met betrekking tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst binnen 12 maanden na de aanvang daarvan sprake is van bijzondere omstandigheden. Dat de werknemer nimmer een WW-uitkering zou hebben ontvangen, acht de Raad hierbij niet relevant.

Het voorgaande betekent dat het hoger beroep niet slaagt en dat de aangevallen uitspraak, voor zover aangevochten, wordt bevestigd.

Voor een proceskostenveroordeling acht de Raad geen termen aanwezig.

Beslist wordt als volgt.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gegeven door mr. G. van der Wiel, in tegenwoordigheid van R.E. Lysen als griffier en uitgesproken in het openbaar op 27 november 2003.

(get.) G. van der Wiel

(get.) R.E. Lysen