Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2000:AE8520

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
17-10-2000
Datum publicatie
09-10-2002
Zaaknummer
96/3611 ABW, 96/3693 ABW
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Algemene wet bestuursrecht
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RSV 2001, 16
USZ 2001/32 met annotatie van Matthijs Vermaat
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

E N K E L V O U D I G E K A M E R

96/3611 ABW

96/3693 ABW

U I T S P R A A K

met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht in de gedingen tussen:

[appellante], wonende te [woonplaats], appellante

en

de Commissie Sociale Zekerheid van de gemeente

's-Gravenhage, gedaagde.

I. INLEIDING

Bij beroepschrift van 9 april 1996, ingediend bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 11 april 1996, en bij de Raad binnengekomen op 19 april 1996, heeft appellante hoger beroep ingesteld tegen een door de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 25 oktober 1995 tussen partijen gegeven uitspraak.

II. MOTIVERING

In artikel 6:5, eerste lid, aanhef, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), is bepaald dat het beroepschrift dient te zijn ondertekend. Deze bepaling is ingevolge artikel 6:24, eerste lid, van de Awb in hoger beroep van overeenkomstige toepassing.

Het ingediende beroepschrift is echter niet ondertekend.

Bij schrijven van 25 juni 1996 is appellante in de gelegenheid gesteld dit verzuim binnen vier weken te herstellen.

Zij heeft deze termijn ongebruikt laten voorbijgaan.

Bij schrijven van 26 juli 1996 is aan appellante nogmaals de gelegenheid geboden het beroepschrift te ondertekenen. Daarbij is een termijn van twee weken gesteld en is erop gewezen dat overschrijding van die termijn tot niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep kan leiden.

Appellante heeft ook deze termijn ongebruikt laten voorbijgaan.

Nu niet is gebleken van redenen die een verontschuldiging zouden kunnen vormen voor dit verzuim, acht de Raad het hoger beroep kennelijk niet-ontvankelijk, zodat zonder verder onderzoek wordt beslist zoals hierna in rubriek III is aangegeven.

De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door mr C.G. Kasdorp in tegenwoordigheid van P.N. Rijnsewijn als griffier en uitgesproken in het openbaar op 27 mei 1997.

(get.) C.G. Kasdorp.

(get.) P.N. Rijnsewijn.

Tegen deze uitspraak kunnen de belanghebbende en het bestuursorgaan binnen zes weken na de verzending van dit afschrift schriftelijk verzet doen bij de Centrale Raad van Beroep, Postbus 16002, 3500 DA UTRECHT.

De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld over het verzet te worden gehoord.

0705/215

PR/AS