Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CBB:2022:37

Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak
10-01-2022
Datum publicatie
19-01-2022
Zaaknummer
21/722
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Geheimhoudingsbeslissing
Inhoudsindicatie

bedrijfsvertrouwelijke gegevens

Wetsverwijzingen
Telecommunicatiewet
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

zaaknummer: 21/722

beslissing van de rechter-commissaris op grond van artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht in het hoger beroep van

Radio Limburg 97FM B.V., te Maastricht, appellante (Radio Limburg)

(gemachtigde: mr. Q.J. Tjeenk Willink),

tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 15 april 2021, kenmerk ROT 20/4086, ROT 20/4123, ROT 20/4124 en ROT 21/4125, in het geding tussen

TiDa B.V. te Rosmalen (TiDa)

en

de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (Agentschap Telecom) (verweerder)

(gemachtigde: mr. R.B. Lussing).

Procesverloop

TiDa heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 15 april 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:3122).

Verweerder en Radio Limburg hebben incidenteel hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

Radio Limburg heeft op verzoek van het College de vertrouwelijke versie van een aantal gedingstukken overgelegd en met verwijzing naar artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) medegedeeld dat uitsluitend het College kennis zal mogen nemen van deze stukken.

Het betreft een drietal opgaven van de bruto en netto-inkomsten over de boekjaren 2017 tot en met 2019 (hierna: opgaven) die Radio Limburg jaarlijks aan Sena moet overleggen.

Het College heeft mr. J.H. de Wildt opgedragen om als rechter-commissaris op het verzoek te beslissen.

Overwegingen

1. Op grond van artikel 8:29, derde lid, Awb beslist het College of de weigering dan wel beperking van de kennisneming gerechtvaardigd is.

2. Deze door de rechter-commissaris te nemen beslissing vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het beroep relevante informatie en het belang dat het College beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daar tegenover staat dat openbaarmaking van bepaalde gegevens het belang van een of meer partijen onevenredig kan schaden.

3. De rechter-commissaris acht beperking van de kennisneming van de overgelegde opgaven gerechtvaardigd. Deze stukken bevatten bedrijfsvertrouwelijke gegevens over de inkomsten van Radio Limburg. Deze vertrouwelijkheid dient te worden geëerbiedigd, omdat openbaarmaking van deze informatie tot een onevenredig nadeel voor de verstrekker van de gegevens zal kunnen leiden, terwijl kennisneming van deze informatie door de partij die er niet over beschikt niet noodzakelijk is om haar belangen naar behoren te kunnen bepleiten.

4. Het College kan alleen met toestemming van de andere partijen mede op de grondslag van die stukken uitspraak doen. Die toestemming is niet nodig voor een stuk dat een partij al kent.

5. TiDa en verweerder worden verzocht om per ommegaande na heden schriftelijk kenbaar te maken of zij ermee instemmen dat het College mede op grondslag van de opgaven, voor zover zij deze stukken niet kennen, uitspraak doet op het hoger beroep.

Beslissing

De rechter-commissaris:

- beslist dat beperking van de kennisneming van de opgaven gerechtvaardigd is;

- verzoekt TiDa en verweerder per ommegaande na heden schriftelijk aan het College kenbaar te maken of zij ermee instemmen dat het College mede op grondslag van de opgaven uitspraak doet op het hoger beroep, voor zover zij deze stukken niet kennen.

Aldus genomen door mr. J.H. de Wildt, in tegenwoordigheid van mr. P.M. Beishuizen als griffier, op .

De rechter-commissaris en de griffier zijn verhinderd de uitspraak te ondertekenen.