Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CBB:2015:284

Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak
04-08-2015
Datum publicatie
04-09-2015
Zaaknummer
13/857 ea
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

8:51a, tweede lid, Awb

verzoek verlenging termijn bestuurlijke lus

afwijzing verzoek

Wetsverwijzingen
Gaswet
Elektriciteitswet 1998
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

zaaknummers: 13/857 t/m 13/862 en 13/865 t/m 13/868

18400 en 18050

uitspraak van de meervoudige kamer van 4 augustus 2015 in de zaken tussen

1. Gas Transport Services B.V. (GTS), te Groningen, appellante in de zaak 13/857
(gemachtigde: mr. A.A. Kleinhout),

2. N.V. Rendo (Rendo), te Meppel, appellante in de zaken 13/858 en 13/859,

(gemachtigden: mr. M. de Rijke en drs. P.C. Pittau),

3. Westland Infra Netbeheer B.V. (Westland), te Poeldijk, appellante in de zaak 13/862 en partij in de zaken 13/858, 13/861, 13/867 en 13/868,

(gemachtigden: mr. drs. B.M.M. Weiffenbach en mr. drs. R.C. Berg)

4. Liander N.V. (Liander), te Arnhem, appellante in de zaken 13/865 en 13/867,

(gemachtigden: mr. R. Elkerbout en mr. drs. J.E. Janssen),

5. Stedin Netbeheer B.V. (Stedin), te Rotterdam, partij in de zaken 13/860 en 13/861,

(gemachtigden: mr. M.W.F. Oosterhuis en mr. drs. M.G.A.M. Custers),

6. Netbeheer Nederland (Netbeheer), te Arnhem, appellante in de zaken 13/866 en 13/868,

(gemachtigden: mr. R. Elkerbout en mr. drs. J.E. Janssen),

en

de Autoriteit Consument en Markt (ACM), verweerster,

(gemachtigden: mr. B.R.J. de Haan, mr. W.R. Vreeze, mr. M. Vleggeert, mr. T.C. Topp en mr. W.T Algera).

Overwegingen

1. Bij tussenuitspraken van 5 maart 2015 (ECLI:NL:CBB:2015:44 en ECLI:NL:CBB:2015:45), op dezelfde datum aan haar verzonden, heeft het College ACM opgedragen om de gebreken te herstellen in het methodebesluit elektriciteit voor de regionale netbeheerders van 26 september 2013 voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 (de zesde reguleringsperiode) en in het methodebesluit gas voor de regionale netbeheerders gas van 26 september 2013 voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 (de vijfde reguleringsperiode) en in het methodebesluit van 26 september 2013 voor GTS voor de transporttaak, de aansluittaak, de bestaande aansluitingstaak, de balanceringstaak en de kwaliteitsconversietaak voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 (vierde reguleringsperiode) dan wel andere besluiten daarvoor in de plaats te nemen met inachtneming van de overwegingen en aanwijzingen in deze tussenuitspraken. Het College heeft de hersteltermijn bepaald op zes maanden na verzending van de tussenuitspraken.

2. In een brief van 11 juni 2015 heeft ACM verzocht om de hersteltermijn te verlengen tot zes maanden nadat het College heeft geoordeeld op het verzoek van ACM tot rectificatie van de tussenuitspraak inzake het methodebesluit GTS (AWB 13/857). Zij voert daartoe samengevat aan dat zij in afwachting is van bedoelde rectificatie en in afwachting is van een uitspraak van het College op de beroepen tegen de methodebesluiten van TenneT (AWB 13/855 en AWB 13/856), welke uitspraken volgens ACM gevolgen zullen hebben voor de wijze waarop de betreffende gebreken worden hersteld, terwijl het verder volgens ACM de voorkeur verdient om alle besluiten tegelijk te nemen. Bovendien is ACM met betrekking tot het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit in overleg getreden voor een definitieve oplossing voor de problematiek van de categorie-indeling van periodieke aansluitvergoeding. In dat kader is ACM in afwachting van een voorstel van Netbeheer. Wanneer het College de hersteltermijn niet verlengt zal ACM op 5 september 2015 enkel de onderdelen waarvoor naar verwachting een gewijzigde motivering zal volstaan aan het College toe te sturen.

3. In een brief van 12 juni 2015 heeft Netbeheer zich uitvoerig gemotiveerd verzet tegen een verlenging van de hersteltermijn.

4. Het College overweegt als volgt. Van de bevoegdheid om de termijn voor herstel van de geconstateerde gebreken in de bestreden besluiten te verlengen dient terughoudend gebruik te worden gemaakt. ACM heeft niet concreet onderbouwd waarom en in hoeverre een beslissing op een beroep tegen de methodebesluiten van TenneT, respectievelijk GTS van invloed is op de te herstellen gebreken in de methodebesluiten van de regionale netbeheerders en GTS. Het verzoek om verlenging lijkt veeleer te zijn ingegeven door beweegredenen van organisatorische aard. ACM heeft onvoldoende overtuigend gemotiveerd dat een verlenging van de hersteltermijn zoals verzocht geboden is, zodat het verzoek zal worden afgewezen.

Beslissing

Het College wijst het verzoek af.

Deze beslissing is gedaan door mr. R.C. Stam, mr. M. van Duuren en mr. J.A.M van den Berk, in aanwezigheid van mr. P.M. Beishuizen, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 4 augustus 2015.

w.g. R.C. Stam w.g. P.M. Beishuizen