Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CBB:2013:274

Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak
18-12-2013
Datum publicatie
18-12-2013
Zaaknummer
AWB 13/814
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Proceskostenveroordeling
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

vovo, last onder dwangsom, overtreding van marktanalysebesluit FttO, met vernietiging van marktanalysebesluit is de grondslag aan de last onder dwangsom komen te ontvallen.

Wetsverwijzingen
Telecommunicatiewet
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

zaaknummer: 13/814

15300

Uitspraak van de voorzieningenrechter van 18 december 2013 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

Koninklijke KPN N.V. en KPN B.V., te Den Haag (KPN), verzoeksters

(gemachtigde: mr. P.V. Eijsvoogel),

en

de Autoriteit Consument en Markt (ACM), verweerster

(gemachtigde: mr. E.C. Pietermaat).

Als derde-partijen hebben aan het geding deelgenomen:

1.

Tele2 Nederland B.V., te Diemen (Tele2)

(gemachtigden: mr. M.J. Geus en mr. F. Simons),

2.

Vodafone Libertel B.V., te Maastricht (Vodafone)

(gemachtigden: mr. J.M. Boelens en mr. P.M. Waszink),

3.

Eurofiber B.V., te Maarssen (Eurofiber)

(gemachtigde: mr. G.P. Sholeh).

Procesverloop

Bij besluit van 25 oktober 2013 heeft ACM krachtens artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet (Tw) aan KPN een last onder dwangsom opgelegd. De last is opgelegd wegens overtreding van verplichtingen uit het besluit Marktanalyse Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken (ODF-access (FttO)) (marktanalysebesluit FttO).

Tegen eerstgenoemd besluit heeft KPN bezwaar gemaakt. ACM heeft - op verzoek van KPN - ingestemd met rechtstreeks beroep en het bezwaarschrift aan het College doorgezonden.

Op 4 november 2013 heeft KPN de voorzieningenrechter van het College verzocht om een voorlopige voorziening te treffen ten aanzien van de last onder dwangsom.

In de voorlopige voorzieningprocedure zijn Tele2, Vodafone en Eurofiber als derde-partijen toegelaten.

ACM heeft een schriftelijke reactie op het verzoek ingediend. Tevens heeft zij op de zaak betrekking hebbende stukken ingediend.

Vodafone, Tele2 en Eurofiber hebben een zienswijze ingediend. KPN heeft een nader stuk ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 6 december 2013. Partijen zijn verschenen, vertegenwoordigd door hun gemachtigden.

Overwegingen

1.

Ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Awb, voor zover hier van belang, kan, indien tegen een besluit bij het College beroep is ingesteld, op verzoek een voorlopige voorziening worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

2.

De last onder dwangsom heeft ACM aan KPN opgelegd wegens overtreding van verplichtingen van het marktanalysebesluit FttO van 28 december 2012, met kenmerk OPTA/AM/2012/203110. Bij uitspraak van heden heeft het College – beslissend op de beroepen van Tele2, Vodafone, KPN en Eurofiber tegen dit besluit – het marktanalysebesluit FttO vernietigd.

3.

Nu de verplichtingen die ACM bij de last onder dwangsom heeft gehandhaafd, bij het marktanalysebesluit FttO aan KPN zijn opgelegd, moet worden vastgesteld dat met de vernietiging van dat besluit de grondslag aan de last onder dwangsom is komen te ontvallen. De voorzieningenrechter verwacht daarom dat ook de last onder dwangsom in beroep niet in stand zal blijven.

4.

Gezien het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de last onder dwangsom moet worden geschorst.

5.

De voorzieningenrechter veroordeelt ACM in de door KPN gemaakte proceskosten. De proceskosten stelt de voorzieningenrechter op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 944,-- (1 punt voor het indienen van het verzoekschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting, met een waarde per punt van € 472,-, met een wegingsfactor 1).

Beslissing

De voorzieningenrechter:

- schorst de last onder dwangsom die ACM bij besluit van 25 oktober 2013 aan KPN heeft opgelegd;

- draagt ACM op het betaalde griffierecht van € 318,-- (zegge: driehonderdachttien euro) aan KPN te vergoeden;

- veroordeelt ACM in de proceskosten tot een bedrag van € 944,-- (zegge: negenhonderdvierenveertig euro), te betalen aan KPN.

Deze uitspraak is gedaan door mr. W.E. Doolaard, in aanwezigheid van mr. M.B.L. van der Weele, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 18 december 2013.

w.g. W.E. Doolaard w.g. M.B.L. van der Weele