Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CBB:2012:BW4583

Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak
24-04-2012
Datum publicatie
02-05-2012
Zaaknummer
AWB 10/1050 AWB 10/1065 hersteltermijn
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bestuurlijke lus. Beslissing tot verlenging termijn herstelbesluit op grond van artikel 8:51a, tweede lid, Awb.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AB 2012/389 met annotatie van R. Ortlep
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

College van Beroep voor het bedrijfsleven

AWB 10/1050 en 10/1065 24 april 2012

18050 Elektriciteitswet 1998

Beslissing tot verlenging van de hersteltermijn als bedoeld in artikel 8:51a, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht in de zaken van:

1. N.V. Rendo, te Meppel (hierna: Rendo), appellante in zaak AWB 10/1050,

gemachtigden: mr. M. de Rijke, advocaat te Amsterdam, en drs. P.C. Pittau, werkzaam bij Rendo;

2. Liander N.V., te Arnhem (hierna: Liander); en

3. Endinet B.V., te Eindhoven (hierna: Endinet), appellanten in zaak AWB 10/1065,

gemachtigden: mr. R. Elkerbout en mr. drs. J.E. Janssen, beiden advocaat te Amsterdam;

tegen

de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa), verweerder,

gemachtigden: mr. B.J. Drijber en mr. E.C. Pietermaat, beiden advocaat te Den Haag;

waaraan voorts als partij deelneemt:

Vereniging FME-CWM, te Zoetermeer (hierna: FME-CWM),

gemachtigde: mr. Th.A.G. Vermeulen, werkzaam bij FME-CWM Advocaten.

Overwegingen

Bij tussenuitspraak van 16 december 2011 (LJN: BU7936) heeft het College NMa op grond van artikel 19, zesde lid, Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (hierna: Wbbo) opgedragen om een gebrek te herstellen in het methodebesluit voor de regionale netbeheerders elektriciteit voor de 5e reguleringsperiode (hierna: methodebesluit). Deze opdracht strekt tot het opnieuw vaststellen van de in rubriek 4.4.3 vermelde onderdelen van dat methodebesluit, alsmede tot beraad over de wenselijkheid een nader onderzoek in te stellen naar de vraag of decentrale invoeding als ORV kan worden aangemerkt en het informeren van het College daarover. Het College heeft de termijn waarbinnen NMa het gebrek moet herstellen bepaald op drie maanden na verzending van de tussenuitspraak.

Bij brief van 9 maart 2012 heeft NMa aan het College een ontwerp toegezonden van het besluit waarmee hij het gebrek beoogt te herstellen. In deze brief verzoekt NMa om, met het oog op de toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) op dit besluit en de tijd die daarmee is gemoeid, de termijn waarbinnen het gebrek in het methodebesluit moet worden hersteld te verlengen tot en met 16 juni 2012.

Het College heeft Rendo, Liander, Endinet en FME-CWM in de gelegenheid gesteld om naar aanleiding van deze brief van NMa schriftelijke opmerkingen in te dienen. Rendo heeft bij brief van 20 maart 2012 van deze gelegenheid gebruik gemaakt, Liander en Endinet hebben bij brief van 4 april 2012 bericht dat zij thans geen opmerkingen hebben en van FME-CWM is geen reactie ontvangen.

Het College stelt vast dat NMa het verzoek tot verlenging van de gestelde termijn voor herstel van het gebrek in het methodebesluit voor afloop van die termijn en derhalve tijdig heeft gedaan. Van de zijde van Rendo, Liander, Endinet en FME-CWM is niet gebleken van bezwaren tegen inwilliging van dit verzoek. Ook overigens ziet het College geen aanleiding om het verzoek van NMa af te wijzen. Het College zal daarom op grond van artikel 19, eerste lid, Wbbo in samenhang met artikel 8:51a, tweede lid, Awb beslissen tot verlenging van de termijn waarbinnen aan de in de tussenuitspraak van 16 december 2011 gegeven opdracht moet worden voldaan tot en met 16 juni 2012.

Aldus wordt beslist.

De beslissing

Het College:

- verlengt de in de tussenuitspraak van 16 december 2011 bepaalde termijn voor het herstel van het gebrek in het

methodebesluit tot en met 16 juni 2012;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr. C.M. Wolters, mr. R.C. Stam en mr. H.O. Kerkmeester, in tegenwoordigheid van mr. O.C. Bos als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 24 april 2012.

w.g. C.M. Wolters w.g. O.C. Bos