Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CBB:2010:BK9731

Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak
15-01-2010
Datum publicatie
19-01-2010
Zaaknummer
AWB 10/52
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Mondelinge uitspraak
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Winkeltijdenwet

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

College van Beroep voor het bedrijfsleven

(Voorzieningenrechter)

AWB 10/52 15 januari 2010

12500 Winkeltijdenwet

Proces-verbaal van mondelinge uitspraak ingevolge artikel 8:84 juncto 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht in de zaak van:

A B.V., te B, verzoekster,

gemachtigde: mr. J.C.W. van der Poel-van Eekeren, werkzaam bij Arag Rechtsbijstand te Roermond,

tegen

Burgemeester en wethouders van Waalre, verweerders,

gemachtigde: H. Akalin, werkzaam bij de gemeente,

waaraan voorts als partij deelneemt:

C B.V., te B (hierna: C).

Zitting hebben

mr. W.E. Doolaard, voorzieningenrechter,

mr. B.J.E. Lodder, waarnemend griffier.

De zaak is behandeld ter zitting van de voorzieningenrechter op 15 januari 2010. Ter zitting zijn verschenen de gemachtigden van verzoekster en verweerders. Voorts is namens verzoekster verschenen D. Namens C is niemand verschenen. Na het onderzoek ter zitting te hebben gesloten, deelt de voorzieningenrechter aan partijen de beslissing en de gronden van de beslissing mede.

Aan de orde is het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen tot schorsing van het besluit van verweerders van 12 januari 2010. Bij dit besluit hebben verweerders op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, van de Verordening Winkeltijden Waalre (hierna: Verordening) aan C ontheffing verleend ten behoeve van de openstelling van de winkel gevestigd aan E te F op zondag 17 januari 2010 van 11.00 tot 18.00 uur.

Op 14 januari 2010 heeft verzoekster hiertegen bezwaar gemaakt. Tevens heeft zij bij faxbericht van gelijke datum de voorzieningenrechter verzocht het onderhavige besluit te schorsen.

Op 15 januari 2010 hebben verweerders op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd.

Beslissing

De voorzieningenrechter :

- wijst het verzoek om voorlopige voorziening toe;

- schorst het besluit van verweerders van 12 januari 2010;

- bepaalt dat verweerders aan verzoekster het door haar betaalde griffierecht van € 297 (zegge:

tweehonderdzevenennegentig euro) vergoeden.

Gronden

De ontheffing is verleend op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, in samenhang met artikel 7, tweede lid van de Verordening. Deze bepalingen bieden verweerders de mogelijkheid om ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, waaronder feestelijkheden, ontheffing te verlenen van het in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Winkeltijdenwet neergelegde verbod tot winkelopenstelling op de zondag. De ontheffing is verleend in verband met het sjoelfestijn dat op de bewuste zondag zal plaatsvinden in de winkel van C. Dit sjoelfestijn is door verweerders aangemerkt als een 'feestelijkheid' in de zin van artikel 7 van de Verordening.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerders hiermee onjuiste toepassing hebben gegeven aan artikel 7 van de Verordening. In de onderhavige situatie is geen sprake van een ontheffing van de winkelsluiting ten behoeve van een feestelijkheid, doch eerder van een feestelijkheid om ontheffing van de winkelsluiting te verkrijgen. De bedoeling van de regeling in artikel 7 van de Verordening is dat voor festiviteiten die van bepaalde betekenis zijn, en waar mensen op afkomen, als ondersteuning van de festiviteiten een ontheffing kan worden verleend van het verbod van winkelopenstelling op zondag. Wanneer winkelopenstelling het doel is van de feestelijkheid, is daarvan geen sprake.

Het besluit van 12 januari 2010 is, gelet op het vorenstaande, naar voorlopig oordeel als onrechtmatig aan te merken. Van bijzondere belangen die niettemin aanleiding zouden kunnen vormen om de gevraagde voorlopige voorziening af te wijzen, is niet gebleken.

w.g. W.E. Doolaard w.g. B.J.E. Lodder