Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:32

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
12-01-2016
Datum publicatie
13-01-2016
Zaaknummer
E.J. 2720 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel (arbeid) - ontbinding arbeidsovereenkomst

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/102
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 12 januari 2015

Behorend bij E.J. 2720 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

HYATT ARUBA h.o.d.n. HYATT REGENCY ARUBA RESORT & CASINO,

gevestigd te Aruba,

verzoekster, hierna ook te noemen: Hyatt,

gemachtigde: de advocaat mr. M.E.D Brown,

tegen:

[verweerder] ,

wonende te Aruba,

verweerder hierna ook te noemen: [verweerder],

gemachtigde: de advocaat mr. A.M. Wever.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift;

- de brief van 17 december 2015 met aanvullende producties;

- de overgelegde aantekeningen ter zitting van mr. Brown;

- de overgelegde aantekeningen ter zitting van mr. Wever;

- de behandeling ter zitting van 22 december 2015 en de daarvan gemaakte aantekeningen.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

verweerder], geboren op [datum] 1969, is op [datum] 1990 in dienst getreden bij Hyatt als ‘bellman’. Vanaf 1994 is [verweerder] benoemd in verschillende management posities.

2.2

Sinds 2008 bekleedt [verweerder] de functie van [functie]. Zijn salaris bedraagt Afl. 4.448,77 per quincena, exclusief emolumenten.

2.3

In de positieve evaluaties sinds 2008 is steeds als doel opgenomen dat [verweerder] ervaring gaat opdoen in een Hyatt buiten Aruba, teneinde te kunnen doorgroeien naar een management functie. In de evaluatie over 2009 is expliciet opgenomen dat [verweerder] begrijpt dat hij - teneinde Room Executive te kunnen worden - ervaring zal moeten opdoen in een ander hotel. In de evaluatie over 2011 is te lezen dat [verweerder] geplaatst is op een lijst voor een positie Assistent Rooms Executive in de VS.

2.4

In juni 2015 laat [verweerder] Hyatt weten dat hij vanwege zijn familieomstandigheden niet in staat en bereid is om buiten Aruba te werken.

2.5

Bij brief van 22 juli 2015 deelt Hyatt [verweerder] mee dat zijn functie per 1 oktober 2015 en komt te vervallen en wordt hem een outplacement traject aangeboden van 3 tot 6 maanden. Tevens wordt [verweerder] meegedeeld dat indien hij er niet in slaagt een andere positie te verwerven, Hyatt hem een voorstel zal doen ter beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2015.

2.6

Op 28 juli 2015 heeft [echtgenote van verweerder] een bericht geplaatst op haar Facebook-pagina met

- vertaald in het Nederlands - de volgende inhoud:

Goedemorgen allemaal. Hier ben ik op vakantie. Maar onder veel stress en met heel veel zorgen. Ik ga een enorme strijd tegenmoet. Ik kondig oorlog af tegen iedereen die mij benadeelt en mijn leven verkloot. Stomme mensen die van het ene moment op het andere, zonder mijn familie te kennen, alles kapot maken waar wij hard voor hebben gewerkt. Morgen sta ik als een hond op straat. Overmorgen kan dit een andere familie overkomen. Dit ….. moet stoppen. Wanneer ik terug ben in Aruba moeten jullie weg zijn, want ik zal jullie ‘ worst nightmare zijn’. You mess with my family, I will eat you alive’.

2.7

Op 30 juli 2015 plaatste [echtgenote van verweerder] het volgende bericht op haar Facebook-pagina:

Vandaag is mijn man jarig. Een dag die in het teken moet staan van plezier en vreugde. Vandaag zal er geen taart zijn en ook geen kaarsen om uit te blazen voor een wens. Omdat we een week voordat wij op reis zijn gegaan om zijn vakantie en verjaardag samen vieren te horen kregen dat hij is ontslagen. […] Twee maanden opzegtermijn en dat komt hij op straat te staan na vijfentwintig jaar dienst. En dan is hij een van de eersten aan de top die het veld moeten ruimen voordat ze verder gaan met de anderen. De regering geeft op onschuldige wijze vergunningen af aan Amerikanen zonder te weten dat ze met een machete in de hand de koppen afsnijden en massaal mensen ontslaan. Ik verzoek de Minister van Arbeid en Vergunningen en die van Toerisme om dit nu te stoppen. Trek hun vergunningen in en verklaar ze voor personae non gratae in ons land. Wij Arubanen zijn goede mensen, maar wij kunnen niet toestaan dat zij miljoenen komen verdienen terwijl de Arubaan nooit chef wordt want deze functies zijn voor de Amerikanen.

Wanneer de Arubaan laat zien dat de tijd is gekomen dat hij het schip zal leiden, dan wordt hij de op de plank geplaatst, met de handen op de rug gebonden en wordt hij in zee gegooid om door de haaien verslonden te worden. Ik hoop dat dit de betrokkenen bereikt zodat het mogelijke massale ontslag dat onderweg is wordt gestopt. Zonder enig nut, want er wordt geen geld verloren. Het gaat goed met het Arubaanse toerisme en er is geen reden om Arubanen te ontslaan. Degenen die weg moeten dat zijn diegenen met de machete in de hand. Mijn vrienden, kennissen en ex-collegas in de pers, het is met pijn in mijn hart en tranen in mijn ogen dat ik jullie vraag om mij alsjeblieft te helpen, zodat de regering dit stopt. Dit is onrechtvaardig.’

2.8

Voorts plaatste [echtgenote van verweerder] het volgende bericht op haar Facebook-pagina:

Er zijn goddeloze mensen, zonder hart, die posities met macht bekleden en die mijn familie niet kennen en zomaar besluiten van de ene op de andere om je te onthoofden, net als Asis!! En jij, onbeschofte vrouw, je maakt misbruik van je positie en je bent medeplichtig aan het ruïneren van mijn familie. Houd je vast! Want zodra ik terug ben in Aruba dan kom ik jou achterna. Jullie drie kennen onze godvrezende Arubanen nog niet. Jullie zullen de verzoeken om de aarde te openen want wat jullie vandaag mijn familie aandoen, zal toen duizend keer zo hard op jullie afkomen probeer niet om een onschuldige en ongevaarlijke familie schade te berokkenen! Jullie zullen dag en nacht last hebben van je geweten. Jullie kwaadaardige daden zullen mislukken, want onze familie is beschermd door het heilige bloed van Christus’.

2.9.

Hyatt heeft hierop [verweerder] diverse keren verzocht deze Facebook-berichten te verwijderen. [verweerder] heeft hier niet op gereageerd.

2.10.

Bij e-mail van 29 juli 2015 schrijft Hyatt aan [verweerder] onder meer:

You have worked many years with Hyatt, you know that we work as a close team in which respect and trust among each other plays a crucial role. The public Facebook posts have caused various members of our team to feel very uncomfortable and threatened especially and also since reference is made to ‘us’ meaning you and her.

Since you have informed us in the past that you have access to your spouse’s facebook, we urge you to remove these and all others posts referring to this situation immediately (or have them removed) and we request you to refrain from any further comments on the matter, directly or not. Please request your spouse to do the same. We will discuss this matter upon your return. Please contact me as soon as you are on the island again’.

2.11

Op 30 juli 2015 plaatste [echtgenote van verweerder] nog het volgende bericht:

‘Nieuwsbericht Nieuwsbericht!!! Vanavond om 9 uur. DE WAARHEID EN NIETS DAN DE WAARHEID op RADIO Top FM 95.1 Stem zeker af! Met Karel Maduro en Juni Croes.’

2.12

Tijdens deze uitzending vertelde presentator Croes onder meer:

Wij willen het volk informeren over het nieuws dat wij van de familie [verweerder] hebben ontvangen. De heer Junior [verweerder] heeft het trieste bericht ontvangen dat hij ontslagen is.

[…] Twee maanden opzegtermijn daarna op straat. Dat betekent dat hij nog twee maanden moet werken en dan: op straat. Vijfentwintig jaar in dienst en hij is een van de eerste aan de top die het veld moet ruimen voordat de rest aan de beurt komt.’

2.13

Bij brief van 17 augustus 2015 deelt de gemachtigde van [verweerder] onder meer mee:

My client hereby explicitly distancing himself from his wife who’s posts on her Facebook account. He cannot do this publicity seeing as he has no Facebook account of his own. He explicitly denies having any involvement or say in this matter. It is within his wife’s right of freedom of expression to post on her personal account, whatever she seems appropriate. My client will not stand behind the silencing of his wife’s voice or opinion, as he considers this a form of spousal control/abuse. As far as my clients knows, no direct accusations were done against the Hyatt and no names were mentioned in the alleged post. My client also firmly denies that him or his wife have called any of his colleagues.

My client objects to the decision to suspend him from something his wife posted on her personal account where nor the Hyatt nor the names of any Hyatt’s executives were mentioned. It is entirely unjust to punish my client for something he had no hand in doing.’

2.14

Bij brief van 20 augustus 2015 stelt Hyatt voor de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, onder aanbieding van een vergoeding van

Afl. 142.000,00.

3 HET VERZOEK EN HET VERWEER

3.1

Hyatt verzoekt het gerecht om de arbeidsovereenkomst met [verweerder] met onmiddellijke ingang te ontbinden op grond van gewichtige redenen, met toekenning van een vergoeding aan [verweerder] ter grootte van de cessantia-uitkering en met veroordeling, van [verweerder] tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Hyatt grondt het verzoek, samengevat, erop dat de ‘growfunctie’ waarin [verweerder] in 2008 was geplaatst per 1 oktober 2015 is opgeheven. Voorts stelt Hyatt dat de arbeidsverhouding ernstig verstoord is ten gevolge van de publicaties van de echtgenote van [verweerder] op Facebook en in de pers.

3.3 [

verweerder] voert gemotiveerd verweer dat voor zover voor de beslissing van belang hieronder zal worden besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1

Op de eerste plaats is aan de orde de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbonden dient te worden omdat de functie van [verweerder] is komen te vervallen. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Hiertoe wordt als volgt overwogen.

4.2

Voorop wordt gesteld dat het tot de beleidsvrijheid van een ondernemer behoort om zijn organisatie zodanig in te richten als hem goeddunkt. Uit het beginsel van goed werkgeverschap vloeit evenwel voort dat indien een beoogde wijziging in de organisatie personele consequenties heeft, dit besluit zorgvuldig tot stand dient te komen en de werkgever er blijk van geeft rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van betrokken werknemers. In casu heeft Hyatt van de een op de andere dag besloten om de functie van [verweerder] op te heffen, omdat - aldus Hyatt - aan deze groeifunctie binnen de Arubaanse Hyatt onvoldoende invulling wordt gegeven. Wat hier verder ook van zij, zelfs indien juist dient aan een ontslagaanzegging wegens het vervallen van de functie een zorgvuldige selectieprocedure vooraf te gaan. Een selectieprocedure is zorgvuldig indien de af te vloeien werknemers worden geselecteerd op basis van transparante en neutrale criteria, zoals het anciënniteits- of afspiegelingsbeginsel. Gesteld noch gebleken is dat Hyatt een van deze selectiecriteria heeft toegepast.

4.3

Hyatt stelt dat zij tevergeefs heeft gezocht naar een andere functie voor [verweerder], doch deze stelling acht het gerecht niet aannemelijk. [verweerder] is immers een door de wol geverfde en loyale werknemer, die gedurende zijn 25-jarig dienstverband werkzaam is geweest in meerdere functies. Niet valt in te zien waarom [verweerder] niet in een andere (management)functie werkzaam zou kunnen zijn, waarbij mogelijk een andere werknemer vanwege zijn korte anciënniteit had moeten afvloeien. Met [verweerder] is het gerecht dan ook van oordeel dat Hyatt niet heeft gehandeld als goed werkgever. Het enkele feit dat Hyatt [verweerder] een outplacementtraject en een vergoeding heeft aangeboden, leidt niet tot een ander oordeel, nu onduidelijk is of [verweerder] vanwege zijn lange dienstverband en ruime werkervaring wel voor ontslag in aanmerking komt. Dit heeft tot gevolg dat het vervallen van de functie geen zelfstandige ontbindingsgrond oplevert.

4.4

Voor het geval het vervallen van de functie van [verweerder] niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst mocht leiden, stelt Hyatt dat de arbeidsrelatie dusdanig verstoord is dat van een vruchtbare verdergaande samenwerking geen sprake meer kan zijn. Aanleiding voor de verstoring zijn de hiervoor geciteerde publicaties door de echtgenote van [verweerder] op haar Facebook-pagina.

4.5

Vast staat dat Hyatt een dag na de eerste publicatie via een post op de Facebook-pagina van zijn echtgenote heeft laten weten dat de general manager [verweerder] een e-mail heeft gestuurd, waarin [verweerder] dringend werd verzocht om de posts te verwijderen cq aan zijn echtgenote te vragen om deze te verwijderen. Ook heeft Hyatt [verweerder] twee berichten gestuurd met het verzoek om zijn mail te lezen. Aan dit verzoek heeft [verweerder] niet aanstonds voldaan. Pas nadat Hyatt [verweerder] bij brief van 13 augustus 2015 heeft geschorst neemt [verweerder] bij brief van 17 augustus 2015 afstand van de uitlatingen van zijn echtgenote.

4.6

Anders dan Hyatt is het gerecht van oordeel dat de uitlatingen van zijn echtgenote niet voor rekening en risico van [verweerder] komen. De posts van de echtgenote moeten bovendien geplaatst worden in het licht van de totaal onverwachte (en onterechte) ontslagaanzegging en de hierdoor ontstane emoties. Wel is gerecht van oordeel dat [verweerder] heeft nagelaten waar handelen vereist was. Het lag immers op zijn weg om daags na ontvangst van het verzoek van Hyatt op 29 juli 2015 er zorg voor te dragen dat de aanmatigende posts verwijderd werden van de Facebook-pagina van zijn echtgenote en dat zij geen nieuwe berichten meer zou plaatsen. De stelling van [verweerder] dat hij zijn echtgenote niet kan beperken in haar vrijheid van meningsuiting is juist, maar van [verweerder] kon wel verlangd worden dat hij zich optimaal zou inspannen om negatieve publiciteit voor Hyatt te voorkomen. Het is aannemelijk dat het laakbare nalaten van [verweerder] het vertrouwen heeft aangetast, doch dat deze vertrouwensbreuk onherstelbaar zou zijn is onvoldoende onderbouwd. Immers, tegenover dit incident - dat feitelijk veroorzaakt is door de echtgenote van [verweerder] - staan 25 jaar trouwe dienst. Hoewel Hyatt desgevraagd verklaarde dat zij niet met [verweerder] verder wil, verklaarde [verweerder] dat hij geen bedenkingen heeft tegen voortzetting van het dienstverband. [verweerder] verklaarde ook dat hij met zijn collega’s een goede band heeft en de draad moeiteloos zou kunnen oppakken. Niet valt in te zien waarom partijen met een beetje goede wil de lucht niet zouden kunnen klaren.

4.7

Nu gewichtige redenen ontbreken voor de verzochte ontbinding, wordt het verzoek afgewezen. Het komt het gerecht geraden voor dat partijen in onderling overleg op zoek gaan naar een passende functie. Mochten partijen hier niet in slagen, dan kan Hyatt alsnog een nieuw verzoek indienen of kunnen partijen onderling tot een passende afvloeiingsregeling komen.

4.8

Hyatt wordt nu zij overwegend in het ongelijk is gesteld in de kosten van de procedure veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK:

De rechter in dit gerecht:

5.1

wijst het verzoek af;

5.2

veroordeelt Hyatt in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [verweerder] worden begroot op Afl. 1.800,00 aan salaris gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 12 januari 2016 in aanwezigheid van de griffier.