Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:7422

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
19-10-2018
Datum publicatie
19-10-2018
Zaaknummer
C/13/653191 / KG ZA 18-906
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Autofabrikant Tesla moet een taxichauffeur onbeperkt en kosteloos gebruik laten maken van zijn supersnelle laadpalen, ook op de locatie Amsterdam Zuidoost.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/653191 / KG ZA 18-906 FB/MB

Vonnis in kort geding van 19 oktober 2018

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiser bij dagvaarding van 6 september 2018,

advocaat mr. M. Baadoudi te Haarlem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TESLA MOTORS NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. A. al Mansouri te Utrecht.

Partijen zullen hierna [eiser] en Tesla worden genoemd.

1 De procedure

Ter zitting van 19 september 2018 heeft [eiser] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Tesla heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat ter zitting is de behandeling van de zaak pro forma aangehouden tot 26 september 2018, om te bezien of partijen een schikking zouden kunnen bereiken. In een (fax)brief van 25 september 2018 heeft [eiser] meegedeeld dat geen minnelijke regeling tot stand is gekomen en een conclusie van repliek en een (eveneens in kopie aan dit vonnis gehechte) akte wijziging – vermindering – van eis ingediend. Op 3 oktober 2018 heeft Tesla een conclusie van dupliek ingediend. Vonnis is – zoals telefonisch meegedeeld aan de advocaten van partijen – bepaald op heden.

Ter zitting waren aanwezig:

- aan de zijde van [eiser] : [eiser] , mr. Baadoudi en mr. R. Jethoe, advocaat

te Rijswijk;

- aan de zijde van Tesla: [naam 1] , van de afdeling Sales (hierna: [naam 1] ),

[naam 2] , bedrijfsjurist, mr. Al Mansouri en zijn kantoorgenoot

mr. G.N. Creijghton.

2 De feiten

2.1.

[eiser] is taxichauffeur sinds 1993. Sinds medio 2014 heeft hij als zelfstandig chauffeur gereden voor Schipholtaxi, die een concessie had gekregen voor het taxivervoer van en naar de luchthaven Schiphol. Voorwaarde voor aansluiting van taxichauffeurs was dat zij dienden te beschikken over een (elektrische) auto van het merk Tesla, type S.

2.2.

[eiser] heeft in september 2014 een Tesla type S (hierna ook: de auto of: de Tesla) aangeschaft voor een totaalbedrag van € 86.155,-. Hij heeft in de auto een extra grote batterij laten plaatsen met een laadcapaciteit van 85 kWh. Op de auto is een fabrieksgarantie verleend. In de garantievoorwaarden staat onder meer:

Beperkingen en vrijwaringen

(…)

Voor zover wettelijk is toegestaan, is de garantie op nieuwe auto’s beperkt tot het repareren en/of vervangen van defecte onderdelen van de auto.

(…)

Wanneer begint en wanneer eindigt de garantie?

De garantie begint op de dag dat de nieuwe auto aan de klant wordt afgeleverd (…) en geldt voor de periode die in het hoofdstuk “DEKKING” is aangegeven. Reparaties en vervanging van onderdelen, inclusief vervanging van de auto, uit hoofde van garantie, verlengen de oorspronkelijke garantieperiode van deze garantie niet.

(…)

Dekking van de garantie

(…)

Basisgarantie

De basisgarantie omvat het kosteloos repareren of vervangen van onderdelen die ten gevolge van materiaal- of constructiefouten defect zijn geraakt. Deze garantie geldt alleen als aan alle garantievoorwaarden is voldaan en bij normaal gebruik van de auto. De garantie geldt gedurende 4 jaar of 80.000 km (…) al naar gelang wat als eerste wordt bereikt.

(…)

Batterijgarantie

De lithium-ionbatterij van de Model S is een heel geavanceerd onderdeel van de aandrijflijn, bestand tegen de meest extreme omstandigheden. U kunt er volledig op vertrouwen, in de wetenschap dat als er toch iets mis mocht gaan, u gevrijwaard blijft van kosten dankzij de Batterijgarantie. Deze garantie dekt de kosten van herstel of vervanging van de batterij, mits aan de onderstaande voorwaarden is voldaan. Als er sprake is van garantie, zal Tesla de batterij herstellen danwel vervangen door een gereviseerde batterij die een capaciteit heeft die minstens even groot is als de defecte batterij. (…) Deze Batterijgarantie geldt gedurende 8 jaar of het aantal kilometers/mijl zoals dat in de onderstaande tabel is aangegeven (…):

(…)
• 85 kWh – onbeperkt aantal kilometers/mijl

(…)

De batterij verliest net als alle andere lithium-ionbatterijen geleidelijk wat energie tijdens het gebruik in de loop van de tijd. Het verlies van capaciteit ten gevolge van het normale gebruik gedurende de tijd valt niet onder de Batterijgarantie.

(…)

Aanvullende beperkingen en uitsluitingen

De Tesla fabrieksgarantie geldt ook niet voor:

(…)

• Het uiterlijk van de auto in het algemeen en normale geluiden en trillingen inclusief onder meer het piepen van remmen, kraken en rammelen, windgeruis;

2.3.

Op 13 mei 2015 heeft een aantal taxichauffeurs/Teslarijders, onder wie [eiser] , een gesprek gehad met [naam 1] van Tesla. Op 26 mei 2015 hebben de chauffeurs Tesla aangeschreven, vanwege klachten die zij hadden over de Tesla

type S. In een e-mail van 8 juni 2015 heeft [naam 1] in aansluiting daarop het volgende aan de chauffeurs bericht:

Na een melding zal Tesla in overleg treden met u om te bepalen hoe en op welk moment de gemelde problemen aan het betreffende voertuig kunnen worden verholpen. Zoals vermeld in de “Model S beperkte garantie nieuw voertuig”, dient u bij het constateren van een klacht binnen de lokale wettelijke termijn aan te bieden bij ons Tesla servicecentrum voor reparatie.

Voor de Tesla voertuigen die nog onder de garantie vallen, zullen eventuele problemen die zijn gedekt door de garantie worden hersteld in overstemming met de bepalingen van de garantie.

Voor de Tesla voertuigen die niet meer onder de garantie vallen, geldt het volgende:

Zoals aangegeven is Tesla momenteel bezig met het opstellen van een “Extended Service Agreement”(“ ESA ”). De exacte inhoud en kosten van deze ESA zijn nog niet bekend, maar Tesla verwacht rond augustus 2015 de ESA aan u te kunnen aanbieden. In de tussentijd (dat wil zeggen vanaf het moment van het verlopen van de garantie tot het moment dat u de ESA met Tesla heeft afgesloten), zal Tesla de voertuigen van u die uit de garantie zijn gelopen op basis van coulance (derhalve geheel onverplicht en zonder hiermee verdergaande verantwoordelijkheid jegens u te aanvaarden) blijven ondersteunen als ware de garantie voor het betreffende voertuig nog van kracht. Voor alle duidelijkheid: mocht u om u moverende redenen besluiten geen ESA af te sluiten, eindigt deze coulance regeling ten aanzien van de voertuigen waarvan de garantie is verlopen.”

2.4.

Op 10 juni 2015 had de auto een kilometerstand van 67.269.

2.5.

In een e-mail van 9 september 2016 van Schiphol Taxi aan (onder anderen) [eiser] staat onder meer:

Naar aanleiding van vele klachten die wij ontvingen met betrekking tot Tesla hebben wij vandaag overleg gehad met het management van Tesla.

(…)

Het andere belangrijke aspect is de update die ervoor heeft gezorgd dat je range beperkter is. Tesla gaf aan dat dit beter zou zijn voor de levensduur van de batterij. Hier kan ik kort over zijn. We hebben aangegeven dat dit terug gedraaid moet worden en dat Tesla de keuze aan jou moet laten om de laadcapaciteit wel of niet te laten beperken

2.6.

In een factuur van 10 november 2016 van Tesla met betrekking tot de batterij staat onder meer:

We have performed a full battery capacity test and we have confirmed that this battery pack is in a good working and healthy condition. This vehicle has been updated with the newest firmware version which contains improvement for the high voltage battery range. Although the displayed range has dropped, this is a countermeasure to preserve the longevity of the HV battery.

This countermeasure is an improvement for vehicles that have been suffering from a loss of drive due to inaccurate range calculations.

The release contains an update to the battery management systems to enhance capacity retention over time by modifying the portion of the battery used for active energy storage. Usage in already degraded portions of the battery is avoided to preserve the longevity of the remainder. You may notice a change to displayed range when charged to full.”

2.7.

In de periode van 17 oktober 2014 tot en met 12 mei 2017 zijn tientallen reparaties uitgevoerd aan de auto, onder meer in verband met problemen met sleutels, deurhendels en krakende geluiden.

2.8.

In een e-mail van 20 mei 2017 heeft Tesla aan [eiser] het volgende meegedeeld:

Wij hebben u toegezegd dat wij u op basis van coulance (derhalve geheel onverplicht en zonder hiermee verdergaande verantwoordelijkheid jegens u te aanvaarden) zouden blijven ondersteunen als ware de garantie voor het betreffende voertuig nog van kracht totdat wij u een Extended Service Agreement (“ESA”, Verlengde Garantieverzekering) zouden kunnen aanbieden. Die ESA bieden wij sinds 6 februari 2017 via onze partner Allianz (volg deze link).

Hiermee is voornoemde coulanceregeling komen te vervallen.

Omdat wij de ESA uiteindelijk op een veel later tijdstip dan voorzien hebben kunnen aanbieden, betekent dat feitelijk dat u na het bereiken van de 80.000 km kosteloos en gedurende een lange periode feitelijk een verlengde garantie hebt genoten. Dat voordeel vloeit uiteraard voort uit onze toezegging en de onvoorziene vertraging ten aanzien van de ESA, maar u zult begrijpen dat u vanaf heden geen beroep meer kan doen op de coulanceregeling.”

Als op de hiervoor vermelde link werd geklikt verscheen de volgende tekst:

“Verlengde garantieregeling van Allianz
Wanneer de fabrieksgarantie van uw auto het einde nadert, hebt u de mogelijkheid om een verlengde garantieverzekering bij Allianz aan te schaffen. Deze biedt een verlengde dekking van maximaal 4 jaar of 80.000 kilometer.

(…)

Voorwaarden

De verlengde garantieverzekering van Allianz kan worden aangeschaft wanneer de fabrieksgarantie van de auto nog geldig is (d.w.z. dat uw auto niet ouder is dan 4 jaar en de kilometerstand lager is dan 80.000 kilometer).

2.9.

In een e-mail van 6 juni 2017 heeft de raadsman van [eiser] aan Tesla meegedeeld het er niet mee eens te zijn dat de verlengde garantieregeling niet aan [eiser] werd aangeboden.

2.10.

In reactie daarop heeft Tesla in een e-mail van 8 juni 2017 onder meer aan (de raadsman van) [eiser] geschreven:

Feit is dat wij ons aan onze afspraken met uw cliënten hebben gehouden. Er is inmiddels een ESA beschikbaar voor uw cliënten. Echter, omdat uw cliënten op dat moment allemaal meer dan 210.000 kilometer op de teller hadden staan, kwamen zij daar alleen niet meer voor in aanmerking.”

2.11.

[eiser] heeft de auto nadien nog diverse malen ter reparatie aangeboden, onder meer op 31 oktober 2017. Hij heeft daarvoor rekeningen ontvangen.

2.12.

In een e-mail van 11 januari 2018 heeft Tesla aan een aantal taxichauffeurs, onder wie [eiser] , onder meer het volgende meegedeeld:

In toenemende mate zien wij een commercieel gebruik van de Supercharger (één van de laadstations voor de Tesla, waar met grote snelheid stroom kan worden opgeladen, vzr.) in Amsterdam Zuidoost. Deze Supercharger is gevestigd op dezelfde locatie als Tesla’s hoofdkantoor voor Europa, tevens service center evenals verkooplocatie. Dit leidt in toenemende mate tot wachtrijen voor de Supercharger tijdens piekuren en een onoverzichtelijke, en soms zelfs gevaarlijke (verkeers)situatie, voor klanten, werknemers, leveranciers en andere bezoekers. Met het oog op de (verkeers)veiligheid op deze locatie, behouden wij ons dan ook het recht voor om de toegang voor taxi’s tot deze Supercharger in Amsterdam-Zuidoost na 31 januari 2018, in het bijzonder tijdens piekuren, van 7:00 tot 22:00 uur, te beperken.”

Diezelfde dag heeft [eiser] per e-mail daartegen geprotesteerd. In die e-mail staat onder meer:
Bij het sluiten van onze (koop)overeenkomst is destijds nadrukkelijk afgesproken dat ik geheel kosteloos en onbeperkt gebruik mocht maken van alle supercharges van Tesla ter wereld. Ten tijde van het sluiten van onze overeenkomst was voor Tesla geheel duidelijk dat het door mij aangeschafte voertuig gebruikt zou worden als taxi.”

2.13.

Bij brief van 16 januari 2018 heeft Tesla aan [eiser] meegedeeld dat hij ‘vooralsnog’ toegang zal krijgen tot de supercharge-locatie in Amsterdam Zuidoost ‘buiten de piektijden’.

2.14.

Op 27 juli 2018 heeft [eiser] de auto wederom ter reparatie aangeboden. Tesla heeft [eiser] verzocht de kosten (€ 1.722,44) op voorhand te betalen. Partijen zijn het daarover niet eens geworden.

2.15.

Onder de gedingstukken (productie 21 van [eiser] ) bevindt zich een print van 22 augustus 2018 van de app die aan Tesla bezitters (onder wie [eiser] ) ter beschikking is gesteld. Daarin staat:

Supercharging

U profiteert van gratis, onbeperkt Supercharging voor uw huidige Tesla en een eventuele nieuwe Model S of Model X die u aanschaft voor 31 januari 2018. Als u ervoor kiest om uw huidige Tesla te verkopen, wordt gratis Supercharging overgedragen aan de volgende eigenaar. (…).

2.16.

[eiser] rijdt inmiddels als zelfstandige chauffeur (onder meer van en naar Schiphol) in de Tesla voor ‘Electric Taxi’.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert, samengevat, na vermindering van eis, Tesla te veroordelen tot:

1. nakoming van de als productie 4 bij de dagvaarding gevoegde garantievoorwaarden voor zover het gaat om gebreken aan de auto waarvoor deze al is gerepareerd in de periode tot 6 februari 2017, althans tot het moment waarop de auto een kilometerstand van 80.000 had bereikt;

2. nakoming van de afspraak dat Tesla na het verlopen van de garantie ondersteuning zou bieden als ware de garantieregeling nog van kracht, totdat Tesla een verlengde garantieregeling aanbiedt aan [eiser] ;

3. opheffing van de beperking van de laadcapaciteit van de auto;

4. te gehengen en te gedogen dat [eiser] met de auto kosteloos en onbeperkt gebruik kan maken van supercharging, met name op de laadlocatie Amsterdam Zuidoost.

[eiser] vordert deze veroordelingen uit te spreken op straffe van verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van Tesla in de proceskosten en nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover.

3.2.

Tesla voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4
4. De beoordeling

4.1.

Begrijpelijk is dat [eiser] (evenals andere taxichauffeurs) teleurgesteld is in het grote aantal reparaties dat de Tesla in de afgelopen jaren heeft moeten ondergaan, ondanks het feit dat hij de auto nieuw heeft gekocht, voor een aanzienlijk bedrag. Aan de andere kant is niet in geschil dat Tesla deze reparaties, voor zover vallend onder de (oorspronkelijke) garantie, kosteloos heeft verricht, in elk geval totdat een kilometerstand van 210.000 was bereikt. Evenmin is in geschil dat [eiser] de auto thans nog als taxi gebruikt en dat de kilometerstand nu 371.023 bedraagt.

4.2.

[eiser] vordert in de eerste plaats nakoming van de oorspronkelijke garantievoorwaarden voor zover het gaat om gebreken aan de auto waarvoor deze al is gerepareerd in de periode tot 6 februari 2017, althans in de periode voordat een kilometerstand van 80.000 was bereikt.

4.3.

De garantie hield in dat kosteloos herstel of vervanging van onderdelen zou plaatsvinden die als gevolg van materiaal- of constructiefouten, bij normaal gebruik daarvan, defect zijn geraakt. Van de garantie is een aantal zaken uitgesloten, zoals defecten door slijtage en (wind)geruis, piepen en kraken.

[eiser] heeft gesteld dat bepaalde gebreken, zoals geruis in de auto, dat volgens hem niet onder ‘normaal’ windgeruis valt, van de aanvang af aanwezig waren en nooit afdoende zijn verholpen, maar hij heeft niet geconcretiseerd dat de oorzaak daarvan is terug te voeren op defecten die onder de garantie vielen. Voor toewijzing van deze vordering bestaat dan ook alleen al daarom geen grond. Overigens heeft Tesla, voorshands niet zonder grond, aangevoerd dat windgeruis altijd gepaard gaat met autorijden, maar in de tot dusver gangbare auto’s goeddeels wordt overstemd door het geluid dat de benzinemotor maakt. In zoverre is de rijervaring in een elektrische auto wezenlijk anders, aldus nog steeds Tesla.

4.4.

[eiser] vordert ten tweede nakoming van de afspraak dat Tesla na het verlopen van de garantie ondersteuning zou bieden als ware de garantieregeling nog van kracht, totdat hem een verlengde garantieregeling wordt aangeboden. [eiser] doet daarbij een beroep op de afspraken die zijn gemaakt in het overleg van 13 mei 2015 en de daarop volgende e-mail van Tesla (zie 2.3). Hij heeft deze afspraken zo opgevat, dat de reparaties kosteloos worden uitgevoerd tot aan het moment dat aan hem de verlengde garantieregeling werd aangeboden. Nu hij niet voor de verlengde garantieregeling in aanmerking komt, geldt de oorspronkelijke garantie naar zijn opvatting voor onbepaalde tijd.

Tesla daarentegen is van mening dat zij haar toezeggingen voldoende is nagekomen, aangezien aan [eiser] feitelijk al een riante verlengde garantie is aangeboden, op grond waarvan de auto tot een kilometerstand 210.000 kosteloos is gerepareerd.

4.5.

In de e-mail waarnaar [eiser] verwijst heeft Tesla haar toezegging betiteld als een ‘coulance-regeling’ en ging zij ervan uit in of omstreeks augustus 2015 een verlengde garantieregeling te kunnen aanbieden. Feitelijk is dat pas in februari 2017 gebeurd, maar [eiser] voldeed niet aan de voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen.

4.6.

Bij de beoordeling van dit onderdeel van de vordering wordt vooropgesteld dat aanvankelijk een beperkte ‘basisgarantie’ op de auto was gegeven (zie 2.2) die echter, naar aanleiding van klachten van taxichauffeurs/Teslarijders, voor hen zou worden verlengd op nader te bepalen wijze en voorwaarden (zie 2.3 en 2.8). Het is aannemelijk dat kopers van een elektrische auto, een toch nog betrekkelijk nieuw product waarvoor een hoge prijs moest worden betaald (zie 2.2), mede tot deze aankoop hebben besloten gelet op die ‘basisgarantie’. Door de toezegging (zie 2.3) dat een nog te ontwikkelen aanvullende garantie zou worden geboden aan de zojuist bedoelde doelgroep, heeft Tesla dan ook bij kopers zoals [eiser] , die zeer intensief gebruik maken van de auto en daarom aan een aanvullende garantie behoefte hadden, binnen redelijke grenzen verwachtingen gewekt over de omvang daarvan.

4.7.

Tegen deze achtergrond wordt [eiser] gevolgd in zijn standpunt dat de toezegging van Tesla een lege huls zou zijn als alleen chauffeurs die in 2017 nog onder de oorspronkelijke garantie vielen, voor de verlengde garantieregeling in aanmerking zouden komen, zoals op grond van de tekst op de link van verzekeraar Allianz het geval lijkt te zijn. Dit betekent echter niet dat Tesla verplicht is de ‘coulanceregeling’ voor onbepaalde tijd voort te zetten. De uiteindelijk door haar aangeboden verlengde garantieregeling hield in dat de garantieperiode nog eens met dezelfde tijd, of met hetzelfde aantal kilometers, zou worden verlengd, dat wil zeggen totdat een kilometerstand van 160.000 was bereikt, of (in elk geval) na maximaal acht jaar (zie 2.8). Mede gelet op de omstandigheid dat, naar van algemene bekendheid is, (onderdelen van) auto's door gebruik daarvan slijten en het verband tussen bij het gebruik daarvan optredende klachten en initiële gebreken, naarmate de tijd vordert, steeds moeilijker is vast te stellen, voldeed dit aanbod aan de hiervoor in 4.6 bedoelde gewekte verwachtingen.

4.8.

[eiser] kon (dus) redelijkerwijs niet verwachten dat hem, ook na verloop van een langere periode na augustus 2015, een verlengde garantieregeling zou worden aangeboden voor onbepaalde tijd of onafhankelijk van de kilometerstand, dat wil in de woorden van Tesla zeggen: een ‘oneindige garantie’. Tesla heeft in dit verband ook onweersproken gesteld dat er geen verzekeraar te vinden is die een garantie boven een kilometerstand van 200.000 dekt.

Nu aan [eiser] feitelijk een verlengde garantieregeling is aangeboden – in elk geval tot een kilometerstand van 210.000 – heeft Tesla haar toezeggingen voldoende gestand gedaan. Het voorgaande betekent dat ook het gevorderde onder 2 wordt afgewezen.

4.9.

[eiser] vordert ten derde de opheffing van de beperking van de laadcapaciteit van de auto. Hij stelt dat Tesla de software in de auto zo heeft aangepast dat de laadcapaciteit van de batterij is beperkt, waardoor de actieradius van de batterij van 400 naar ongeveer 350 kilometer is gegaan. In feite zou het vermogen van de batterij daarmee meer in de richting komen van 60kWh dan van 85kWh, terwijl [eiser] uitdrukkelijk voor de laatste optie heeft gekozen en dienovereenkomstig heeft betaald. Volgens [eiser] heeft Tesla het aanbrengen van de beperking erkend, onder meer in de tekst op de onder 2.6 aangehaalde factuur.

4.10.

Tesla heeft deze stellingen gemotiveerd betwist. Volgens haar is weliswaar de software van de auto aangepast, maar is de laadcapaciteit van de batterij niet beperkt. De aanpassing van de software heeft slechts ertoe geleid dat de actieradius van de batterij nauwkeuriger dan aanvankelijk het geval was, wordt weergegeven op de boordcomputer. Voorheen werd de daarop vermelde actieradius, die mede afhankelijk is van het rijd- en laadgedrag van de desbetreffende bestuurder, in de regel te ruim weergegeven, omdat daarmee onvoldoende rekening werd gehouden met onvermijdelijk optredend capaciteitverlies, wat tot onveilige situaties kon leiden. Vandaar dat de op de display weergegeven actieradius nu lager is. Voor zover de laadcapaciteit van de batterij daarnaast daadwerkelijk is afgenomen, ligt dat in de visie van Tesla aan onvermijdelijke slijtage.

4.11.

Dat Tesla de capaciteit van de batterij door de aanpassing van de software heeft beperkt, heeft [eiser] , tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Tesla, vooralsnog niet aannemelijk gemaakt. De omstandigheid dat ook Schiphol Taxi, gelet op haar in 2.5 aangehaalde e-mail, uitging van een door Tesla bewerkstelligde beperking en dat kennelijk onder de aandacht van Tesla en [eiser] heeft gebracht, is onvoldoende grond voor een ander oordeel op dit punt. Ook dit onderdeel van de vordering wordt daarom afgewezen.

4.12.

Dan resteert nog de vordering gericht op het onbeperkt en kosteloos gebruik kunnen maken van supercharging, met name op de laadlocatie Amsterdam Zuidoost. [eiser] heeft terecht gesteld dat hij uit de in 2.15 aangehaalde app in beginsel mocht afleiden dat hij onbelemmerd en gratis van de supercharging-locaties gebruik zou kunnen maken. Deze overgelegde print is afkomstig van de eigen Tesla website. Tesla heeft betwist dat toegang tot de locatie Zuidoost van de afspraken tussen partijen deel uitmaakt, alleen al omdat de locatie Zuidoost ten tijde van het afsluiten van de koopovereenkomst nog niet bestond. Tesla heeft echter niet betwist dat zij aan [eiser] (en andere taxichauffeurs) bij de aankoop van de Tesla’s in het vooruitzicht heeft gesteld dat de superchargemogelijkheden op korte termijn zouden worden uitgebreid. Tegen deze achtergrond heeft [eiser] terecht gesteld dat Tesla hem onbeperkt toegang dient te geven tot de locatie Zuidoost. Wel staat het Tesla vrij om maatregelen te treffen op haar terrein als de (verkeers-)veiligheid daartoe noopt. Tesla dient [eiser] als taxichauffeur echter niet anders te behandelen dan haar particuliere relaties/kopers. Tesla heeft niet betwist dat zij ervan op de hoogte was dat [eiser] de auto als taxi zou gebruiken. Zij heeft haar toezeggingen omtrent het gratis en onbeperkte gebruik van supercharging niet tot een bepaalde categorie autobezitters beperkt, en had ermee rekening moeten houden dat deze toezeggingen redelijkerwijs van belang waren voor de beslissing tot aankoop van een Tesla, met name hetgeen in het geval van een professionele gebruiker, zoals een taxichauffeur. Verder is niet aannemelijk geworden dat voor [eiser] in de buurt van Amsterdam een met locatie Zuidoost op één lijn te stellen (kosteloze) oplaadlocatie voorhanden is. Nu voor de uitoefening van zijn beroep een goed bereikbare en kosteloze superchargelocatie van grote waarde is heeft [eiser] , anders dan Tesla heeft betoogd, zowel recht op, als (voldoende spoedeisend) belang bij de gevraagde voorziening.

Dit onderdeel van de vordering zal daarom worden toegewezen, met inachtneming van het hiervoor overwogene. Voorshands bestaat geen aanleiding om aan de veroordeling op dit punt een dwangsom te verbinden. Tesla heeft toegezegd zich vrijwillig aan een eventueel veroordelend vonnis te zullen houden. Er is geen reden om aan te nemen dat zij deze toezegging niet zal nakomen.

4.13.

Nu partijen over en weer in het (on)gelijk worden gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd, zoals hierna in het dictum vermeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Tesla te gehengen en te gedogen dat [eiser] met de auto kosteloos en onbeperkt gebruik kan maken van supercharging, met name op de laadlocatie Amsterdam Zuidoost;

5.2.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.3.

wijst het meer of anders gevorderde af;

5.4.

compenseert de kosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.B. Bakels, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 19 oktober 2018.1

1 type: MB coll: JE