Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2022:1804

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
07-06-2022
Datum publicatie
07-06-2022
Zaaknummer
18/235738-21
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De noordelijke fraudekamer heeft verdachte veroordeeld voor het voorhanden hebben van lijsten met niet openbare persoonsgegevens, zogenaamde leads.

Verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van ruim € 70.000,- en het aanwezig hebben van een hoeveelheid hennep. De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren op.

Zie ook ontneming: ECLI:NL:RBNNE:2022:1805.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 234
Wetboek van Strafrecht 420bis
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht Locatie

Groningen

parketnummer 18/235738-21

vonnis van de meervoudige kamer, Noordelijke Fraudekamer, voor de behandeling van strafzaken d.d. 7 juni 2022 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1986 te [geboorteplaats] , niet als ingezetene ingeschreven in de basisregistratie personen en zonder bekende feitelijke woon of verblijfplaats.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 16 mei 2022.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. H. de Jong, advocaat te Burgum.

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. J. Hoekman.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 1 mei 2021 tot en met 29 juni 2021 te Heerenveen en/of Oudeschoot en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, stoffen, voorwerpen en/of gegevens, te weten (onder meer)

-(circa 1255 bestanden met) leads(lijsten), bevattende (grote hoeveelheden) persoonlijke gegevens van in totaal circa 250 miljoen derden, aangetroffen op de Acer Predator laptop van verdachte, althans een grote hoeveelheid bestanden met daarin persoonlijke gegevens van derden

 • -

  ( bestanden met) gegevens van/afkomstig uit ca. 6.700 computersystemen, althanseen of meer computersystemen, waaronder (een grote hoeveelheid) gebruikersnamen en wachtwoorden voor verschillende websites en platformen, aangetroffen op de Acer Predator laptop van verdachte

 • -

  bestanden genaamd [bestandsnaam] .txt (bevatte 100.000 unieke mobiele

telefoonnummers) en [bestandsnaam] .TXT (bevattende 20.000 unieke telefoonnummers), aangetroffen op de Samsung Galaxy telefoon van medeverdachte [medeverdachte 1]

 • -

  diverse leads (lijsten), (te koop) aangeboden op Telegram onder het account @ [naam 1] dan wel[naam 2]

 • -

  leads(lijst), bevattende 5.000 telefoonnummers, aangetroffen op de Lenovo Laptop

die aangetroffen werd in de [straatnaam] te Heerenveen heeft vervaardigd, ontvangen, zich heeft verschaft, verkocht, overgedragen, verworven, vervoerd, ingevoerd, verspreid, anderszins ter beschikking gesteld en/of voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat die bestemd waren tot het plegen van een misdrijf omschreven in een van de artikelen 310, 311, 312, 317, 321 en 326 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze feiten betrekking hebben op de verkrijging van een niet-contant betaalinstrument;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 28 juni 2019 tot en met 29 juni 2021 te Heerenveen en/of Oudeschoot en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, niet-openbare gegevens, te weten

- diverse leads (lijsten), (te koop) aangeboden op Telegram onder het account @ [naam 1] dan wel[naam 2]

-(circa 1255 bestanden met) leads(lijsten), bevattende (grote hoeveelheden) persoonlijke gegevens van in totaal circa 250 miljoen derden, aangetroffen op de Acer Predator laptop van verdachte, althans een grote hoeveelheid bestanden met daarin persoonlijke gegevens van derden - ( bestanden met) gegevens van ca. 6.700 computersystemen, althans een of meer computersystemen, waaronder (een grote hoeveelheid) gebruikersnamen en wachtwoorden voor verschillende websites en platformen, aangetroffen op de Acer Predator laptop van verdachte

- bestanden genaamd [bestandsnaam] .txt (bevatte 100.000 unieke mobiele

telefoonnummers) en [bestandsnaam] .TXT (bevattende 20.000 unieke telefoonnummers), aangetroffen op de Samsung Galaxy telefoon van medeverdachte [medeverdachte 1]

 • -

  leads(lijst), bevattende 5.000 telefoonnummers, aangetroffen op de Lenovo Laptop die aangetroffenwerd in de [straatnaam] te Heerenveen

 • -

  leads(lijsten), verkocht aan gebruiker ‘ [naam 3] ’ op Telegram

 • -

  leads(lijsten), verkocht aan gebruiker [naam 4] /@ [naam 5] op Telegramheeft verworven en/of voorhanden heeft gehad, terwijl hij, verdachte, ten tijde van de verwerving en/of het voorhanden krijgen van deze gegevens wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze door misdrijf waren verkregen;

2

hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 16 juni 2019 tot en met 29 juni 2021 te Heerenveen en/of Oudeschoot en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer andere(n), althans alleen, (van) een of meer voorwerp(en), te weten (onder meer) een geldbedrag van ca. € 62.795,- en/of een geldbedrag van ca. € 7.320,-, althans € 10.360,- in ieder geval enig(e) geldbedrag(en),

a. a) de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding of de verplaatsing heeft verborgen of verhuld, dan wel verborgen of verhuld wie de rechthebbende was op dat voorwerp of het voorhanden had, en/of

b) heeft omgezet, immers heeft verdachte tezamen en in vereniging met een of meer andere(n), althans alleen, (onder meer)

- € 62.795,-, althans enig geldbedrag, omgezet van giraal geld op zijn N26

bankrekening ( [rekeningnummer] ) naar contant geld, door in totaal dit/een geldbedrag contant op te nemen vanaf die rekening bij een ATM/pinautomaat - een of meer geldbedragen omgezet in (een zevental) leguanen (met een waarde

van ca. € 7.320,- tot € 10.360,-) terwijl hij (telkens) (onder a en/of onder b) wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat dat/die voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk -onmiddellijk of middellijk afkomstig was/waren uit enig misdrijf; en hij van het plegen van dit feit een gewoonte heeft gemaakt;

3.

hij op of omstreeks 29 juni 2021 te Oudeschoot en/of Heerenveen en/of elders in Nederland, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 334 gram hennep(toppen), althans een hoeveelheid hennep(toppen), zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst II.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor feit 1 primair, feit 2 en feit 3.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat verdachte moet worden vrijgesproken van feit 1 primair, feit 1 subsidiair en feit 2. Feit 3 kan worden bewezen.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank past de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven. Ieder bewijsmiddel is -ook in onderdelen- slechts gebruikt voor het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

Feit 1 en 2

1. De door verdachte ter zitting van 16 mei 2022 afgelegde verklaring, voor zover inhoudend:

Ik ben op 29 juni 2021 aangehouden. Op die datum zijn ook al mijn gegevensdragers en de gegevensdragers van mijn toenmalige vriendin [medeverdachte 1] in beslag genomen. Ik woonde toen al in Oudeschoot, maar kwam ook nog vaak bij [medeverdachte 1] in Heerenveen. Het klopt dat ik veel cadeaukaarten heb verzilverd bij Bol.com. Mijn N26 bankrekening heb ik vanaf 2019 of misschien wel eerder. Ik heb 3 Binance-accounts, dat zijn inderdaad de accounts die volgens de politie van mij zijn. Ik heb een Bittrex-account, een Bitonic-account en een Skrill-account. Geld van mijn Binance- account ging via Bittrex, Bitonic of Skrill naar mijn N26 bankrekening. Het klopt dat ik van die rekening € 62.795,- heb opgenomen bij geldautomaten. De leguanen zijn deels betaald met geld van de N26 bankrekening. De Predator laptop is van mij. De Samsung Galaxytelefoon was niet van mij, maar ik gebruikte die telefoon wel. Ik was actief op Telegram. Het emailadres [emailadres] @protonmail.com was mijn emailadres. Ik ken [naam 6] .

2.

Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van Politie Noord-Nederland d.d. 1 maart 2021, opgenomen op pagina 36 e.v. van het dossier Wookie NNRAA21007 d.d. 26 november 2021, inhoudende als relatering van de verbalisant:

In het kader van het onderzoek 01Wookie heb ik, verbalisant, een groot aantal Telegram-berichten die zijn veiliggesteld tijdens de doorzoeking op de [straatnaam] , onderzocht. Deze telegramberichten zijn afkomstig van een inbeslaggenomen laptop die open stond op het moment van de doorzoeking bij de verdachte in de zaak LEHUA.

Ik, verbalisant, opende de map ‘ [naam 2] ’ en opende het bestand messages.html met een internetbrowser. Ik zag een export van Telegramgesprekken tussen de accounts [naam 2] en [naam

7] .

Gesprek 1

Ik zag dat het eerste bericht op 20 augustus 2020 om 10:06 uur werd gestuurd en dat er door ‘

[naam 7] ’ om ‘leads’ werd gevraagd. Ik zag dat ‘ [naam 7] ’ vervolgens een foto stuurde van een bol.com cadeaubon en dat hij vervolgens aangaf ‘20k moet hebben'.

Ik zag dat de persoon met de naam ‘ [naam 2] ’ reageert met ‘is goed heb ik' en dat ‘ [naam 7] ’ aangeeft dat hij ‘2 barkie bol’ gaat halen.

Gesprek 2

Ik zag dat het account ' [naam 7] ' op 30 augustus 2020 om 13:10 uur contact opnam met ‘ [naam 2] ’ en twee afbeeldingen stuurde van bol.com cadeaukaarten. Ik zag dat de kaartnummers als volgt waren:

[nummer] met PIN [nummer] met PIN [nummer]

Vervolgens zag ik dat het account ‘ [naam 2] ’ het bestand ‘ [bestandsnaam] .txt’ naar ’ [naam 7] ’ verstuurt. Ik heb de inhoud van dit txt-bestand bekeken en zag dat het bestond uit 20.000 Nederlandse telefoonnummers.

Om 18:31 uur op dezelfde dag zag ik dat [naam 7] aan [naam 2] vroeg of deze nog ‘10k ready’ had. Daarop reageerde [naam 2] met ‘ja bro’. Vervolgens stuurde [naam 7] om 19:46 uur een foto naar [naam 2] van een bol.com cadeaukaart. Ik zag dat de cadeaukaart het volgende nummer had:

[nummer] met PIN [nummer]

Gesprek 3

Tijdens een gesprek op 6 september 2020 om 16:44 uur zag ik dat [naam 7] aan [naam 2] vroeg of deze nog '20k nl’ had, [naam 2] reageerde hierop met ‘sws’. Ik zag dat om 16:54 uur door [naam 7] een foto van een bol.com cadeaukaart werd gestuurd naar [naam 8] met als opmerking ‘Dit is barkie' en de vraag ‘Heb je 10k nl leads’. Ik zag dat de cadeaukaart het volgende nummer had:

met PIN [nummer]

Ik zag dat [naam 7] het volgende zei: 'Straks haal ik nog een barkie voor die andere 10k'. Ik zag vervolgens dat ' [naam 2] ’ hier op reageerde met de woorden ‘zeker’ en ‘voda?’

Om 17:18 uur zag ik dat [naam 2] het bestand met de naam ‘ [bestandsnaam] ’.txt stuurde naar

[naam 7] . Ik heb de inhoud van dit txt-bestand bekeken en zag dat het bestond uit 10.000

Nederlandse telefoonnummers. In een chatbericht dat om 23.05 uur werd verstuurd zag ik dat [naam 7] nog een keer contact opnam en een code van een bol.com cadeaukaart stuurde. Ik zag het volgende kaartnummer staan: [nummer] met PIN [nummer].

Gesprek 4

Ik zag dat [naam 2] in een chatbericht op 8 september 2020 om 11:48 uur een bestand naar [naam 7] stuurde met de naam ‘ [bestandsnaam] .txt’. Ik heb dit bestand geopend en zag dat dit bestand bestond uit 15.000 regels, met op elke regel een telefoonnummer beginnend met ‘316’.

Gesprek 5

In een gesprek dat plaatsvond op 16 september 2020 zag ik dat [naam 7] om 09:15 uur het volgende vroeg aan [naam 8] : ‘10k nl ready daar?’. Om 09:49 uur zag ik dat [naam 7] een foto van een bol.com cadeaukaart stuurde naar [naam 2] . Ik zag op de foto het volgende kaartnummer staan: [nummer] met PIN [nummer].

Vervolgens zag ik dat [naam 2] een bestand stuurde met de naam ‘ [bestandsnaam] .txt’. Ik heb dit bestand bekeken en zag dat de inhoud bestond uit 10.000 06-nummers.

Gesprek 6

In een gesprek dat plaatsvond op 22 september 2020 zag ik dat [naam 7] om 21:14 uur een foto van een bol.com cadeaukaart stuurde naar [naam 2] . Ik zag dat op de foto het volgende kaartnummer stond: [nummer] met PIN [nummer].

Ik zag dat [naam 2] vervolgens om 21:18 uur een bestand met de naam ‘ [bestandsnaam] .txt’ stuurde. Ik heb dit bestand bekeken en zag dat de inhoud bestond uit 10.000 06-nummers.

Gesprek 7

Daaropvolgend zag ik dat [naam 2] op 27 september 2020 om 03:34 uur een document met de naam ‘ [bestandsnaam] .txt’ deelde met [naam 7] . Ik heb dit bestand bekeken en zag dat de inhoud bestond uit 10.000 06-nummers.

Ik zag dat er in totaal zes keer een transactie is geweest waarbij het account [naam 7] bol.com cadeaubonnen doorgaf en hiervoor een tekstbestand met 06-nummers terugkreeg.

Ik zag dat het gesprek met het account ' [naam 2] ’ open stond en dat de Username van ‘ [naam 2] ’ ‘@ [naam 1] ’ was.

3. Een overig schriftelijk bescheid, te weten een proces-verbaal van aangifte van Politie NoordNederland d.d. 23 september 2020, opgenomen op pagina 60 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [naam 6] :

Ik ben een soort van katvanger voor [verdachte] geweest. Ik weet dat hij online veel doet met creditcardfraude, bankpasfraude met katvangers. Hij heeft een market op het dark web. [verdachte] zijn alias online is [naam 2] .

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van restinformatie van Politie NoordNederland d.d. 25 november 2021, opgenomen op pagina 167 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als relatering van de verbalisant:

De context waarbinnen deze restinformatie is verzameld betreft een analyse van veiliggestelde berichten op Telegram en WhatsApp in het onderzoek 01 Bloempot. De verdachte [medeverdachte 2] wordt ervan verdacht dat hij zich op grote schaal heeft beziggehouden

met onlinefraude en oplichting/cybercrime. Hierbij heeft hij onder andere gebruik gemaakt van Telegram onder de naam [naam 4] (@ [naam 5] ). De privégesprekken van dit account zijn veiliggesteld middels een netwerkzoeking.

Op 7 juli 2021 stuurde [naam 9] de volgende berichten naar [medeverdachte 2] : [naam 2] is gepakt. 1.3M in beslag. Van Binance. Vervolgens werd in het WhatsApp-gesprek op 9 juli 2021 door [naam 9] een nieuwsitems over de aanhouding van [verdachte] gedeeld. Dit betrof het volgende nieuwsitem:

https://www.grootheerenveen.nl/grootheerenveen/112/twee-heerenveners-aangehouden-inonderzoek-naar-handel-in-persoonsgegevens.

Hierop stuurde [medeverdachte 2] het bericht: "Wie??". Waarop [naam 9] reageerde met: “ [naam 2] toch".

5.

Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens van Politie Noord-Nederland d.d. 28 april 2021, opgenomen op pagina 131 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als relatering van de verbalisant:

Op 28 april 2021 was ik, verbalisant, belast met het analyseren van een aantal Telegramberichten afkomstig van ‘ [naam 2] ’, die waren veiliggesteld in het kader van onderzoek SAUER van

Cybercrimeteam Den Haag. Ik opende de aan mij beschikbare chatberichten. Daaropvolgend opende ik het bestand messages.html en zag ik de gespreksgeschiedenis tussen twee accounts:

- een account met de naam ‘ [naam 2] check my pf’ (hierna: [naam 2] ) - een account met de naam ‘ [naam 3] ’.

Ik, verbalisant, zag dat [naam 3] op 28 juni 2019 om 04:37 uur aan [naam 2] het volgende vroeg: ‘kan je leads fixe’. Ik zag dat [naam 2] hierop reageerde door te vragen: ‘wat voor bro’ en dat [naam 3] hier weer op reageerde met ‘orra’. Mij is ambtshalve bekend dat ‘orra’ staat voor oranje en dat hier de ING bank mee wordt bedoeld. Ik zag dat [naam 2] hier ‘jaewl’ op reageerde en dat [naam 3] vervolgens vroeg ‘hoeveel moetje ervoor hebbe’. Ik zag dat tijdens het gesprek door [naam 2] werd aangegeven dat hij ‘normaalgesproken geen bankleads verkoopt, omdat 90% hier (ik begrijp: op Telegram) prutst’ en hij zelf geen ‘orra doet’. Ik zag dat het gesprek ging over het aanleveren van bankleads, en dat [naam 3] om ‘5k’ vroeg. Daarnaast zag ik dat [naam 2] zei: ‘Kijk ik kan je gwn file sturen, gun me achteraf maar wat’. Ik las dat [naam 3] reageerde met ‘als ik pak gooi ik wat btc je kant op.' Ik zag dat [naam 2] , om 04:45 uur, het bestand met de naam ‘[bestandsnaam].xsls’ naar [naam 3] stuurde, gevolgd om het bestand met de naam [bestandsnaam].xsls’ om 04:46 uur. Vervolgens zag ik dat [naam 3] op 20 augustus 2019 om 23:16 uur het volgende vroeg: ‘zitje damsko?’. Ik weet dat ‘damsko’ een andere naam is voor Amsterdam. Ik zag vervolgens dat [naam 2] hier op 23:16 op reageerde met de volgende woorden: ‘Nee bro' en ‘ik zit friesland’.

In een chatgesprek dat plaatsvond op 8 mei 2020 en begon om 17:51 uur las ik dat [naam 3] vroeg om leads. Ik zag dat [naam 3] om 20:09 uur vroeg: ‘kan je me 5k fixen dan’ waarop [naam 2] antwoordde ‘ja tuurlijk’. Ik zag dat [naam 3] om 20:10 uur schreef: ‘gooi btc adje’ en ’50 toch?’ Ik zag dat [naam 2] om 20:14 uur het volgende bericht stuurde: ‘ [Bitcoin-adres] ’. Ambtshalve is mij bekend dat dit een zogenoemd Bitcoin-adres is waar virtuele valuta naar kan worden overgemaakt. Ik zag dat [naam 2] na het sturen van zijn bitcoin-adres het bestand [bestandsnaam] .txt verstuurde naar [naam 3] . Ik zag dat [naam 3] om 21:00 uur schreef: ‘heb je 160 gegooid’. Ik zag dat [naam 2] om 21:01 uur het bestand met de naam ‘ [bestandsnaam] ’ naar [naam 3] verstuurde en om 21:05 uur het bestand ‘ [bestandsnaam] ’ verstuurde naar [naam 3] .

6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal restinformatie van Politie Noord-Nederland

d.d. 25 november 2021, opgenomen op pagina 167 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als relatering van de verbalisant:

De context waarbinnen de restinformatie is verzameld betreft een analyse van veiliggestelde berichten op Telegram en WhatsApp in het onderzoek 01 Bloempot. De verdachte [medeverdachte 2] wordt er van verdacht dat hij zich op grote schaal heeft beziggehouden met online fraude en oplichting/cybercrime. Hierbij heeft hij onder andere gebruik gemaakt van Telegram onder de naam [naam 4] (@ [naam 5] ). De privégesprekken van dit account zijn veiliggesteld middels een

netwerkzoeking. De veiliggestelde berichten waren als volgt: Ik zag dat het gesprek tussen [naam 4]

(@ [naam 5] ) en [naam 2] bestond uit 46 berichten, waarvan de meeste berichten werden uitgewisseld op 1 februari 2021. Ik zag dat [naam 4] (@ [naam 5] ) op 1 februari 2021 om Belgische leads vroeg aan [naam 2] . Vervolgens stuurt [naam 2] deze in een .txt-bestand aan [naam 4] (@ [naam 5] ) toe. Ik zag dat [naam 2] aangaf “60e”. De betaling werd verricht in bitcoins naar het bitcoinadres [Bitcoin-adres] . Nadat [naam 4] (@ [naam 5] ) aangaf dat hij had betaald/de cryptovaluta had verstuurd, stuurde [naam 2] een tekstbestand op met de naam “ [bestandsnaam] ”. Ik opende dit tekstbestand en zag dat er een lijst verscheen met telefoonnummers die allemaal begonnen met 32. Het is een algemeen bekend feit dat +32 de landcode is voor telefoonnummers uit België. Gelet op de tenaamstelling die begon met “5k” ging het hier waarschijnlijk om 5.000 Belgische telefoonnummers.

7. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van Politie NoordNederland d.d. 25 oktober 2021, opgenomen op pagina 172 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als relatering van de verbalisant:

Op 1 februari 2021 vond er op Telegram een gesprek plaats tussen [naam 4] en [naam 2] .

Ik zag ik dit gesprek staan dat [naam 4] 60 euro aan Bitcoin moest overmaken naar [naam 2] . [naam 2] stuurt zijn Bitcoin naar het adres [Bitcoin-adres] . Vervolgens geeft [naam 4] aan het gestuurd te hebben en hierop stuurt [naam 2] een bestand met leads naar [naam 4] . Ik heb het adres [Bitcoinadres] ingevoerd in het politie analyse programma voor Bitcoin. Ik zag vervolgens dat het adres inderdaad een correct en gebruikt adres betrof. Ook zag ik dat het genoemde Bitcoin adres was gekoppeld aan een negental andere Bitcoinadressen. Deze worden gekoppeld door het analyseprogramma op basis van co-spending. Dit betekent dat deze adressen gezamenlijk als verzender hebben opgetreden. Dit geeft aan dat deze adressen toebehoren aan dezelfde wallet en dus dezelfde eigenaar/gebruiker hebben. De volgende adressen zijn gekoppeld:

[Bitcoin-adres]

Ik ben vervolgens gaan kijken naar de transactie van [naam 4] naar [naam 2] . Ik zag dat er op 1 februari 2021 twee transacties zijn uitgevoerd. Eén transactie was naar het adres om 14:59 uur UTC (15:59 uur Nederlandse tijd). In de transactie is 0.00215478 aan Bitcoin verstuurd. Dit was ten tijde van de transactie ongeveer 60 euro waard. Dit komt overeen met het in Telegram afgesproken bedrag. Vervolgens ben ik gaan kijken waar de Bitcoin vervolgens naar toe is gegaan.

Ik zag dat groot deel van alle ontvangen Bitcoin vervolgens verstuurd is naar een Bitcoin adres bij Binance (exchange). Dit betreft het adres [Bitcoin-adres] en dit adres behoort toe aan het Binance account [emailadres] @protonmail.com, toebehorende aan [verdachte] .

Op de wallet van [verdachte] is in totaal 0,22776471 Bitcoin ontvangen in de periode tussen 1 februari 2021 en 17 februari 2021. Dit is afkomstig van in totaal 33 transacties van ontvangen Bitcoin. Deze ontvangen transacties zijn afkomstig van onbekende Bitcoinadressen. De bedragen zijn qua waarde vaak gelijkwaardig aan de transactie tussen [medeverdachte 2] en [verdachte] . Soms zijn de bedragen lager en soms ook hoger.

Zoals eerder benoemd heeft [verdachte] de Bitcoin vervolgens overgeboekt naar zijn Binance account.

Op dit account is in totaal 5,61492199 Bitcoin ontvangen vanuit 174 transacties in de periode tussen 22 februari 2020 en 29 april 2021. Dit bestaat uit transacties van 0,00043466 Bitcoin tot 0.25 Bitcoin per keer. Op een aantal exchanges na zijn deze transacties grotendeels afkomstig van onbekende Bitcoinadressen.

8. Een kennisgeving van inbeslagneming, opgenomen op pagina 473 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als volgt:

Inbeslagname

Adres: [straatnaam]

Postcode Plaats: [plaats]

Reden: Aangetroffen bij doorzoeking

IBN-code/voorwerpnummer: Pand A.02.01.013

Bijzonderheden: Acer laptop + voeding

9.

Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van Politie Noord-Nederland d.d. 30 september 2021, opgenomen op pagina 212 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als relatering van de verbalisant:

In de maanden juli en augustus van het jaar 2021 deed ik op verschillende momenten onderzoek naar de Acer Predator laptop die onder goednummer A.02.01.13 in beslag is genomen. Er zijn op de gegevensdrager twee gegevensverzamelingen aangetroffen die kunnen worden geclassificeerd als persoonlijke c.q. vertrouwelijke gegevens van derden.

Verzameling 1, met bestandsnaam [bestandsnaam] , betreft een verzameling van circa 250 miljoen regels. De verzameling is samengesteld tussen 11 april 2021 te 19:50 uur en 13 april 2021 te 00.20 uur. Deze verzameling bestaat uit 1255 bestanden met elk 200.000 regels. Elke regel beschrijft een persoon met daarbij gegevens als naam, adres, woonplaats, emailadres, geschat inkomen, geschatte woningwaarde en persoonlijke interesses. Het betreffen gegevens van mensen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten.

De gegevens zijn op of na 13 april 2021 te 13:03 uur door verdachte verworven.

Verzameling 2 betreft gegevens die zijn verzameld met behulp van malware.

Deze verzameling bevat gegevens uit de periode van januari 2021 tot en met maart 2021, is samengesteld op 10 april 2021 en omvat gegevens van ruim 6700 geïnfecteerde computersystemen. De verzamelde gegevens betreffen veelal gebruikersnamen en wachtwoorden voor verschillende internet websites en platformen als ook “autofill" waardes en cookies uit de webbrowser en in enkele gevallen ook bestanden afkomstig van het bureaublad van de geïnfecteerde computers. Per geïnfecteerd computersysteem kan het aantal buitgemaakte wachtwoorden oplopen tot enkele tientallen. Dat geeft deze verzameling een potentieel toegang tot meer dan 100.000 online accounts.

10. Een kennisgeving van inbeslagneming, opgenomen op pagina 451 e.v. van voornoemd dossier,inhoudend als volgt:

Inbeslagname

Adres: [straatnaam]

Postcode Plaats: [plaats]

Reden: Aangetroffen bij doorzoeking

IBN-code/voorwerpnummer: Pand A.01.02

Bijzonderheden: Samsung A71 groen

11. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van Politie NoordNederland d.d. 27 oktober 2021, opgenomen op pagina 215 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als relatering van de verbalisant:

Tijdens de doorzoeking op de [straatnaam] te Heerenveen is een Samsung telefoon in beslag genomen. Deze telefoon is voorzien van IBN-nummer A-01-02.

Deze telefoon is digitaal forensisch veiliggesteld en vervolgens door mij, verbalisant, geanalyseerd. Ik zag in de instellingen van het toestel dat deze was ingelogd onder de naam [medeverdachte 1] met het e-mailadres [emailadres] @gmail.com. Ik zag dat de volgende voor het onderzoek relevante applicaties op het toestel waren geïnstalleerd: WhatsApp, N26, Binance, Telegram, en Protonmail. Ik zag in de Google Authenticator app verificatiecodes voor 'hot', 'bin' en binance.com met account [emailadres] @protonmail.com. Ik zag dat op Facebook Messenger Lite was ingelogd als [verdachte] . Ik zag dat Telegram was beveiligd met een toegangscode die mij onbekend was.

Ik zag in de cachemap van de Telegram-app twee tekstbestanden met de namen

‘ [bestandsnaam] .txt’ en ‘ [bestandsnaam] .TXT’. Ik zag in het bestand txt 100.000 unieke mobiele telefoonnummers.

Ik zag in het bestand [bestandsnaam] .TXT 20.000 unieke mobiele telefoonnummers. Daarnaast zag ik, verbalisant, dat onder andere de websites Skrill, Binance en Terraristik.com meerdere keren waren bezocht.

12.

Een kennisgeving van inbeslagneming, opgenomen op pagina 471 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als volgt:

Inbeslagname

Adres: [straatnaam]

Postcode Plaats: [plaats]

Reden: Aangetroffen bij doorzoeking

IBN-code/voorwerpnummer: Pand A.02.01.012

Bijzonderheden: Lenovo laptop + voeding

13.

Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van Politie Noord-Nederland d.d. 13 oktober 2021, opgenomen op pagina 226 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als relatering van de verbalisant:

Tijdens de doorzoeking op de [straatnaam] te Heerenveen is een Lenovo laptop in beslag genomen. Deze laptop is voorzien van IBN-nummer A.02.01.012. De harde schijf van deze laptop is digitaal forensisch veiliggesteld en door mij, verbalisant, geanalyseerd. Ik zag op de schermafdruk dat

Telegram geopend was. Ik opende de map ‘[naam 11]' en zag hier een bestand met de naam [bestandsnaam] .txt. Ik opende dit bestand en zag dat het bestond uit 5000 rijen met op elke rij een telefoonnummer beginnend met 316.

14. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van Politie NoordNederland d.d. 14 juni 2021, opgenomen op pagina 138 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als relatering van de verbalisant:

Op maandag 14 juni 2021 was ik, verbalisant, belast met het analyseren van een Bitcoinadres dat was aangetroffen in Telegram gesprekken tussen ‘ [naam 2] ’ en ‘ [naam 3] ’. De wallet van [naam 2] heeft de volgende hoeveelheid aan Bitcoin ontvangen:

Totale hoeveelheid ontvangen Bitcoin is 0,29468669BTC.

Hoeveelheid ontvangen transacties: 24.

Deze ontvangen Bitcointransacties liggen tussen de 0,0003673 BTC en de 0,07703527 BTC.

De periode van de ontvangen transacties betreft de periode tussen 3 januari 2020 en 17 mei 2020.

15. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van Politie NoordNederland d.d. 30 augustus 2021, opgenomen op pagina 195 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als relatering van de verbalisant:

In proces-verbaal met nummer JM003 zijn, in Telegram-gesprekken tussen de persoon met de gebruikersnaam [naam 7] en de persoon met de gebruikersnaam [naam 2] , 7 Bol.comcadeaukaartnummers vastgelegd, namelijk:

[nummer] met PIN [nummer] met PIN [nummer] met PIN [nummer] met PIN [nummer] met PIN [nummer] met PIN [nummer] met PIN [nummer]

Bij Bol.com zijn de NAW-gegevens en bestellingen gevorderd van de personen die met deze cadeaukaartnummers bestellingen hebben betaald. Op basis van informatie uit dit proces- verbaal bleek het volgende. Dat met twee cadeaukaarten twee Apple Iphone’s 11 waren aangekocht op naam van [verdachte] . Dat het gekoppelde email-adres aan het betreffende Bol-account [emailadres] @gmail.com was. Het afleveradres betrof bij beide bestellingen [straatnaam] te Heerenveen. Dat met de resterende Bol.com-cadeaukaarten meerdere bestellingen waren geplaatst. Dat bovenstaande bestellingen waren geplaatst op naam van [medeverdachte 1] en dat het gekoppelde email-adres aan het betreffende Bol-account [emailadres] @protonmail.com was. Het aflever- en factuuradres betrof bij de bestellingen de [straatnaam] te Heerenveen.

De gehele bestelhistorie van de accounts van [verdachte] en [medeverdachte 1] zijn gevorderd.

In totaal is op het account van [verdachte] voor een bedrag van €16.232,37 aan artikelen besteld en € 13.735,00 hiervan was betaald met een Bol.com cadeaukaart.

16.

Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van Politie Noord-Nederland d.d. 30 september 2021, opgenomen op pagina 335 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als relatering van verbalisant:

Op 9 juli 2021 heeft de officier van justitie van N26 bank GmbH gevorderd dat deze gegevens verstrekt omtrent een persoon. Rekening [rekeningnummer] stond op naam van [verdachte] ,

[straatnaam] , [plaats] . Ik zag dat in de periode van 16 juni 2019 tot en met 2 juli 2021 in totaal werd bijgeschreven € 160.971,72 en € 160.153,92 werd afgeschreven. Ook vonden er onder meer de volgende transacties plaats: Inkomend:

Bittrex € 93.191,02

Bitonic € 4.428,11

Skrill € 19.508.00

Uitgaand:

ATM € 62.795,00.

17. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van Team Milieu d.d. 16 juli 2021, opgenomen op pagina 367 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als relatering van verbalisant:

Op woensdag 30 juni 2021 heb ik telefonisch overleg gehad met [naam 10] betreffende de 7 leguanen die zijn afgevoerd. Ik heb onderzoek gedaan naar de waarde van de dieren. De waarde van de 7 dieren ligt tussen de € 7.320,- en € 10.360,-.

18. Een overig schriftelijk bescheid, te weten een beslaglijst, opgenomen als losse bijlage bijvoornoemd dossier, inhoudende:

Naam verdachte: [verdachte] .

1. STK Rechten aan toonder 187556.86. (Omschrijving: diverse cryptocurrency t.w.v. € 187.556,86)

Bewijsoverweging

De rechtbank acht onder 1 primair bewezen dat verdachte leads voorhanden heeft gehad op de in beslag genomen gegevensdragers, nu gezien de bevindingen van de politie en zijn eigen verklaring buiten redelijke twijfel staat dat deze gegevensdragers van hem waren dan wel door hem werden gebruikt.

Van het vierde gedachtestreepje zal de rechtbank verdachte vrijspreken, nu er geen bewijsmiddelen in het dossier aanwezig zijn die aantonen dat verdachte leads te koop heeft aangeboden op Telegram in de ten laste gelegde periode.

Ook spreekt de rechtbank verdachte vrij van het ten laste gelegde medeplegen, nu niet is gebleken dat verdachte ten aanzien van het voorhanden hebben van leads nauw en bewust heeft samengewerkt met een ander of anderen.

Vervolgens is de vraag of bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van de in de tenlastelegging onder 2 genoemde geldbedragen.

[naam 2]

De eerste vraag die de rechtbank in dat kader moet beantwoorden is of verdachte degene is die schuilgaat achter het account ‘ [naam 2] ’ op Telegram. De rechtbank overweegt daartoe aan de hand van de hierboven weergegeven bewijsmiddelen als volgt.

Uit diverse grote cybercrime-onderzoeken van de politie is gebleken dat fraudeurs, die zich op grote schaal bezighielden met onder andere phishing en smishing, lijsten met persoonlijke gegevens (ook wel leads genoemd) kochten via Telegram bij Telegramgebruiker ‘ [naam 2] ’.

Uit een door de politie onderschept Telegramgesprek tussen [naam 2] en ‘ [naam 7] ’ is gebleken dat [naam 7] [naam 2] betaalde voor leads met cadeaukaarten van Bol.com.

Naar 7 van die cadeaukaarten heeft de politie onderzoek verricht door het vorderen van gegevens bij

Bol.com. Uit die gegevens is gebleken dat er met twee kaarten iPhones zijn besteld en betaald op het Bol.com-account van verdachte. Met de overige kaarten werden goederen besteld en betaald op het Bol.com-account van de toenmalige vriendin van verdachte.

Daarnaast blijkt uit een door de politie onderschept Telegramgesprek tussen [naam 2] en ‘ [naam 4] ’ dat [naam 4] aan [naam 2] € 60,- in Bitcoin heeft betaald voor leads. Deze € 60,- ontving verdachte op zijn wallet, waarna hij de Bitcoin uit deze wallet overboekte naar de wallet van zijn Binance-account gekoppeld aan zijn e-mailadres [emailadres] @protonmail.com.

In een aangifte afkomstig uit een ander strafrechtelijk onderzoek wijst getuige [naam 6] verdachte aan als [naam 2] . De getuige weet daarbij te noemen dat verdachte een market heeft op het dark web. De rechtbank merkt daarbij op dat getuige [naam 6] hierover niet ondervraagd is door de politie en dit dus spontaan heeft verklaard. Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij [naam 6] kent.

Daarbij komt dat ook gebruiker “ [naam 9] ” in een gesprek op Telegram met [medeverdachte 2] verdachte koppelt aan de naam [naam 2] . Verder zegt [naam 2] in een gesprek tussen gebruiker ‘ [naam 3] ’ en [naam 2] op Telegram dat hij in Friesland zit.

Onder verdachte is een aantal gegevensdragers in beslag genomen en deze zijn onderzocht door de politie. Op de in beslag genomen Acer Predator laptop, waarover verdachte heeft verklaard dat deze van hem is, zijn onder andere twee gegevensverzamelingen aangetroffen die kunnen worden geclassificeerd als persoonlijke c.q. vertrouwelijke gegevens van derden.

Op de in beslag genomen Samsung Galaxy die is aangetroffen in de woning van de toenmalige vriendin van verdachte en waarvan verdachte heeft verklaard dat hij er gebruik van maakte, waren onder ander de applicaties WhatsApp, N26, Binance, Telegram en Protonmail geïnstalleerd. In de Google Authenticator app stonden verificatiecodes voor 'hot', 'bin' en binance.com met account [emailadres] @protonmail.com.

Op Facebook Messenger Lite was ingelogd onder de naam [verdachte] . Telegram was beveiligd met een onbekende toegangscode. In de cachemap van de Telegram-app stonden twee tekstbestanden met de namen ‘ [bestandsnaam] .txt’ en ‘ [bestandsnaam] .TXT’. In het bestand

txt stonden 100.000 unieke mobiele telefoonnummers. In het bestand [bestandsnaam] .TXT stonden

20.000 unieke mobiele telefoonnummers.

Tot slot is op de in beslag genomen Lenovo laptop in de map ‘[naam 11]' een bestand met de naam

[bestandsnaam] .txt aangetroffen. Dit bestand bestond uit 5000 rijen met op elke rij een telefoonnummer beginnend met 316. Daarnaast waren via deze laptop de websites Skrill, Binance en Terraristik.com meerdere keren bezocht.

Naar het oordeel van de rechtbank wijzen al deze bewijsmiddelen zozeer in de richting van verdachte als degene die schuilgaat achter het alias [naam 2] , dat van hem een geloofwaardige, de redengevendheid van het bewijs ontzenuwende verklaring mag worden verlangd.

Verdachte heeft ter terechtzitting niet meer verklaard dan dat hij [naam 2] niet is. Hij verklaart dat hij wel weet wie er schuilgaat achter het account [naam 2] , maar verder wil hij daarover niet verklaren. Ook heeft verdachte verklaard dat hij slechts katvanger is geweest en dat hij het geld dat hij opnam van zijn N26 bankrekening moest afgeven aan anderen. Over de aangetroffen Acer Predator laptop heeft hij verklaard dat deze weliswaar van hem was, maar ook door anderen gebruikt werd zonder dat hij concreet personen kon benoemen die het betrof. De Lenovo laptop was van iemand anders en had verdachte onder zich ter reparatie, aldus verdachte. Hierbij merkt de rechtbank op dat de toenmalige vriendin van verdachte heeft verklaard dat de Lenovo laptop van haar was.

De rechtbank acht deze verklaring van verdachte in het licht van alle aangehaalde bewijsmiddelen niet geloofwaardig en schuift deze verklaring derhalve terzijde. Verdachte heeft geen enkel concreet aanknopingspunt ter staving van zijn verklaring naar voren gebracht, terwijl het dossier ook overigens geen enkele steun biedt aan deze verklaring. Hoewel daarnaar gevraagd ter terechtzitting heeft verdachte geen namen willen noemen en dat brengt mee dat zijn verklaring op geen enkele manier geverifieerd kan worden.

Gelet op de hierboven benoemde en uitgewerkte bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang bezien, en bij gebrek aan een geloofwaardige, ontzenuwende verklaring van verdachte, is de rechtbank van oordeel dat het niet anders kan dan dat verdachte degene is geweest die schuilging achter het account [naam 2] .

Afkomstig uit enig misdrijf

Uit de hierboven weergegeven bewijsmiddelen volgt dat “ [naam 7] ” [naam 2] , dat wil zeggen verdachte, voor de aankoop van leads betaalde in cadeaukaarten van Bol.com. Verdachte heeft in de periode van 17 juli 2020 tot en met 28 maart 2021 op zijn account van Bol.com voor € 16.232,37 aan artikelen besteld, waarvan € 13.735,- betaald is met cadeaukaarten.

Uit gesprekken op Telegram tussen verdachte en “ [naam 3] ” en tussen verdachte en

[medeverdachte 2] blijkt daarnaast dat verdachte voor de verkoop van leads ook betaald kreeg in Bitcoin.

Zo blijkt dat [medeverdachte 2] verdachte 60 euro betaalde aan Bitcoin voor leads. Dit is ontvangen op de wallet van verdachte. Vervolgens boekte verdachte de Bitcoin uit deze wallet over naar de wallet van zijn Binance account.

Op de wallet van verdachte en op de wallet van het Binance- account van verdachte zijn naast deze enkele transactie nog veel meer transacties van onbekende Bitcoinadressen aangetroffen.

Zo is er in de periode tussen 1 februari 2021 en 17 februari 2021 in totaal 0,22776471 Bitcoin op de wallet van verdachte ontvangen. Dit is afkomstig van in totaal 33 transacties van ontvangen Bitcoin, afkomstig van onbekende Bitcoinadressen. Die bedragen zijn qua waarde vaak gelijkwaardig aan de transactie tussen [medeverdachte 2] en verdachte.

Op het Binance-account van verdachte is tussen 22 februari 2020 en 29 april 2021 in totaal

5,61492199 Bitcoin ontvangen vanuit 174 transacties. Dit bestaat uit transacties van 0,00043466 Bitcoin tot 0.25 Bitcoin per keer. Op een aantal exchanges na zijn deze transacties grotendeels afkomstig van onbekende Bitcoinadressen.

Verdachte heeft nog aangevoerd dat hij cadeaukaarten van Bol.com heeft ontvangen voor het repareren van computers. Ook kreeg hij cadeaukaarten van Bol.com van anderen met daarbij de opdracht om voor die anderen goederen te bestellen en na ontvangst aan hen af te geven.

Ten aanzien van de bitcointransacties heeft verdachte aangevoerd dat hij cryptocurrencies ruilde met mensen en dat hij daar vaak bitcoin voor terugkreeg. Het geld op zijn N26 rekening bestond uit winst door de koersstijging van cryptovaluta.

Ook op dit punt acht de rechtbank de verklaring van verdachte niet geloofwaardig en schuift deze als ongeloofwaardig terzijde. Verdachte heeft opnieuw geen enkel concreet aanknopingspunt ter staving van zijn verklaring naar voren gebracht, terwijl het dossier ook overigens geen enkele steun biedt aan deze verklaring.

Ter zitting heeft verdachte een stuk overgelegd ter ontzenuwing van de stelling van de officier van justitie dat zijn gelden geen legale herkomst zouden hebben. Naar het oordeel van de rechtbank is echter niet vast te stellen dat dit overzicht daadwerkelijk afkomstig is van Bitonic. Daarbij heeft verdachte dit stuk zelf van toevoegingen voorzien waarbij niet is na te gaan in hoeverre die toevoegingen juist zijn.

Dit brengt mee dat het naar het oordeel van de rechtbank niet anders kan dan dat de cadeaukaarten van Bol.com, de bitcointransacties en het geld op de N26 rekening afkomstig zijn uit verdachtes handel in leads en dus uit een misdrijf. Daarbij heeft de rechtbank betrokken dat verdachte de afgelopen jaren geen aantoonbaar legaal inkomen heeft gehad.

Tot slot merkt de rechtbank nog op dat als er al sprake is van deels legale inkomsten op Binance en/of de N26 rekening, de illegale en legale transacties zodanig zijn vermengd dat zij naar het oordeel van de rechtbank allemaal moeten worden aangemerkt als uit misdrijf afkomstig.

Omzetten

Alle bitcointransacties van verdachte kwamen rechtstreeks binnen op het Binance-accountant van verdachte of via een bitcoinwallet op het Binance-accountant. Vervolgens boekte verdachte het geld van dat Binance-accountant via Bittrex, Bitonic of Skrill naar zijn N26 bankrekening.

Van deze rekening heeft verdachte in totaal een bedrag van € 62.795,- opgenomen bij geldautomaten. Daarnaast heeft hij verklaard dat hij geld van deze bankrekening heeft besteed aan de aanschaf van leguanen. De rechtbank komt daarmee tot een bewezenverklaring van het ten laste gelegde witwassen, nu verdachte geld afkomstig uit misdrijf heeft omgezet in contant geld en in leguanen.

Ook kan worden bewezen dat verdachte van dit witwassen een gewoonte heeft gemaakt, nu hij in de ten laste gelegde periode meerdere malen geld heeft opgenomen van zijn N26 bankrekening en er zodoende sprake is van een patroon van het ontvangen en uitgeven van geld met een criminele herkomst.

Van het ten laste gelegde medeplegen zal de rechtbank verdachte vrijspreken, nu niet is gebleken dat verdachte ten aanzien van het witwassen nauw en bewust heeft samengewerkt met een ander of anderen.

Feit 3

De rechtbank acht feit 3 wettig en overtuigend bewezen, zoals hierna opgenomen in de bewezenverklaring. Nu verdachte dit feit duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering.

Deze opgave luidt als volgt:

 1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 16 mei 2022;

 2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van Politie NoordNederland d.d. 22 december 2021, opgenomen als losse bijlage bij voornoemd dossier, inhoudende de relatering van de verbalisant.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht feit 1 primair, feit 2 en feit 3 wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 mei 2021 tot en met 29 juni 2021 te Heerenveen en/of Oudeschoot en/of elders in Nederland, gegevens, te weten

-circa 1255 bestanden met leads, bevattende grote hoeveelheden persoonlijke gegevens van in totaal circa 250 miljoen derden, aangetroffen op de Acer Predator laptop van verdachte,

 • -

  bestanden met gegevens afkomstig uit ca. 6.700 computersystemen, waaronder een grotehoeveelheid gebruikersnamen en wachtwoorden voor verschillende websites en platformen, aangetroffen op de Acer Predator laptop van verdachte

 • -

  bestanden genaamd [bestandsnaam] .txt, bevattende 100.000 unieke mobiele

telefoonnummers) en [bestandsnaam] .TXT, bevattende 20.000 unieke telefoonnummers, aangetroffen op de Samsung Galaxy telefoon van [medeverdachte 1] - leads, bevattende 5.000 telefoonnummers, aangetroffen op de Lenovo Laptop

die aangetroffen werd in de [straatnaam] te Heerenveen voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat die bestemd waren tot het plegen van een misdrijf omschreven in een van de artikelen 310, 311, 312, 317, 321 en 326 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze feiten betrekking hebben op de verkrijging van een niet-contant betaalinstrument;

2.

hij, op tijdstippen, in de periode van 16 juni 2019 tot en met 29 juni 2021 te Heerenveen en/of

Oudeschoot en/of elders in Nederland, voorwerpen, te weten geldbedragen van in totaal ca. € 62.795,- en een geldbedrag van ca. € 7.320,-,

b) heeft omgezet, immers heeft verdachte

 • -

  € 62.795,- omgezet van giraal geld op zijn N26 bankrekening ( [rekeningnummer] ) naar contantgeld, door dit geldbedrag contant op te nemen vanaf die rekening bij een ATM/pinautomaat

 • -

  geldbedragen omgezet in een zevental leguanen met een waarde van ca. € 7.320,-,

terwijl hij telkens wist dat die voorwerpen geheel of gedeeltelijk middellijk afkomstig waren uit enig misdrijf en hij van het plegen van dit feit een gewoonte heeft gemaakt;

3.

hij op 29 juni 2021 te Oudeschoot en Heerenveen opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 334 gram hennep(toppen), zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde Het bewezen verklaarde levert op:

 1. gegevens voorhanden hebben, waarvan hij weet dat die bestemd zijn tot het plegen van eenmisdrijf omschreven in een van de artikelen 310, 311, 312, 317, 321 en 326 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze feiten betrekking hebben op de verkrijging van een niet-contant betaalinstrument

 2. van het plegen van witwassen een gewoonte maken

 3. opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van feit 1 primair, 2 en 3 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar met aftrek.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft ervoor gepleit om de aan verdachte op te leggen gevangenisstraf te beperken tot een straf van overzichtelijke duur, gelet op de toekomstplannen van verdachte. Daarnaast kunnen een forse voorwaardelijke straf en een onvoorwaardelijke werkstraf aan verdachte worden opgelegd.

Hoe korter de onvoorwaardelijke gevangenisstraf, hoe eerder er wederrechtelijk verkregen voordeel van verdachte kan worden ontnomen.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting, het uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de verdediging.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van lijsten met niet openbare persoonsgegevens, zogenaamde leads. Deze leads worden gekocht door cybercriminelen, vaak op het dark web. Aan de hand van de leads benaderen deze cybercriminelen potentiële slachtoffers en door middel van diverse oplichtingsmethoden zoals phishing en smishing maken zij hen vervolgens geld afhandig.

Op deze manier wordt misbruik gemaakt van het vertrouwen dat mensen mogen hebben in het internetverkeer.

Dit soort fraudepraktijken heeft uiteindelijk niet alleen negatieve gevolgen voor de directe slachtoffers, maar ook in het algemeen voor het maatschappelijk en economisch verkeer.

De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat daarnaast uit de bewijsmiddelen blijkt dat hij gedurende een periode van ongeveer twee jaren grote hoeveelheden leads heeft aangeboden en verkocht. Door zo te handelen heeft verdachte vele vormen van cybercriminaliteit in heel Nederland gefaciliteerd. Zonder leads kunnen cybercriminelen immers geen feiten plegen, zoals onder andere phishing en smishing.

Verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van ruim € 70.000,-, welk bedrag is verkregen door middel van de grootschalige handel in leads. Door het witwassen van criminele inkomsten wordt de integriteit van het financieel en economische verkeer aangetast. Bovendien bevordert witwassen het plegen van delicten, omdat zonder het verschaffen van een schijnbaar legale herkomst van criminele gelden het genereren van illegale winsten een stuk minder lucratief zou zijn.

Tot slot houdt de rechtbank er bij de strafbepaling rekening mee dat verdachte 334 gram hennep aanwezig heeft gehad.

Voor deze feiten, in het bijzonder het faciliteren van grootschalige cybercriminaliteit door het aanbieden en verkopen van leads gedurende een aanzienlijke periode, is naar het oordeel van de rechtbank in beginsel alleen een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend. Bij het bepalen van de hoogte van deze gevangenisstraf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat verdachte hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen.

De rechtbank heeft tot slot kennisgenomen van de justitiële documentatie van verdachte van 27 december 2021 waaruit blijkt dat de verdachte eerder is veroordeeld voor strafbare feiten.

Alles afwegende zal de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren aan verdachte opleggen, zoals de officier van justitie heeft gevorderd. Een lagere gevangenisstraf, zoals de raadsman heeft bepleit, zou naar het oordeel van de rechtbank geen recht doen aan de ernst van de feiten.

Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat aan verdachte voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend als bedoeld in artikel 6:2:10 van het Wetboek van Strafvordering.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 57, 234 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 3 en 11 van de Opiumwet.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak gelden.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart het onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren.

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en/of voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. H. Brouwer, voorzitter, mr. J. van Bruggen en

mr. S. Timmermans, rechters, bijgestaan door mr. K.E. van Rhijn, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 7 juni 2022.