Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2016:1691

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
09-03-2016
Datum publicatie
23-03-2016
Zaaknummer
290286
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beëindiging franchise-overeenkomst, gevolgen van de beëindiging. Handelsnaamrecht; merkenrecht. Gebruik van het beeldmerk van franchisegever door franchisenemer na de beëindiging is, hoewel onopzettelijk en meer als gevolg van slordigheid, wanprestatie. Als schadevergoeding toegewezen de forfaitaire franchisevergoeding over de periode dat het beeldmerk nog door franchisenemer is gebruikt, althans niet verwijderd uit commerciële uitingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/290286 / HA ZA 15-553 / 115 / 622

Vonnis van 9 maart 2016

in de zaak van

1. de naamloze vennootschap

ERA NEDERLAND N.V.,

gevestigd te De Bilt,

2. de vennootschap naar vreemd recht

ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC,

gevestigd te (07940) Madison, New Jersey (VS),

eiseressen,

advocaat mr. J.H.C. van den Akker te Zeist,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOUVAST MAKELAARS B.V.,

gevestigd te Winterswijk,

gedaagde,

advocaat mr. J.C.A. Herstel te Doetinchem.

Partijen zullen hierna ERA Nederland, ERA Franchise en Houvast Makelaars genoemd worden. ERA Nederland en ERA Franchise gezamenlijk zullen ERA c.s. genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 21 oktober 2015

  • -

    het verkort proces-verbaal van comparitie van 8 januari 2016.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

ERA Nederland is een onderneming die actief is in de makelaardij. ERA Nederland maakt deel uit van een internationaal samenwerkingsverband van kwaliteitsmakelaars, waarin de zogenaamde ERA formule, bestaande uit de naam ERA Makelaar, verschillende merken, logo’s en slogans (de ERA intellectuele eigendomsrechten) op basis van franchise in verschillende landen wordt geëxploiteerd.

2.2.

ERA Franchise is de merkhouder van de merken die tot die intellectuele eigendomsrechten behoren. De desbetreffende merken zijn opgesomd onder punt 3 van de dagvaarding (hierna: de ERA merken).

2.3.

ERA Franchise heeft aan ERA Nederland een licentie verleend om de ERA merken in de Benelux te exploiteren en te sublicentiëren.

2.4.

ERA Nederland treedt in de Benelux op als franchisegever van het samenwerkingsverband. In die hoedanigheid sluit ERA Nederland met makelaars franchiseovereenkomsten waarbij wordt afgesproken dat de betreffende makelaar tegen betaling van een franchise fee en aanvullende voorwaarden onder de naam ERA Makelaar de ERA formule mag gebruiken gedurende de looptijd van het contract.

2.5.

Houvast Makelaars is een makelaarskantoor. Zij is in de periode 2003 tot 2014

op basis van een schriftelijke franchiseovereenkomst d.d. 23 augustus 2003, die een aantal keer en laatstelijk op 3 januari 2012 is verlengd, franchisenemer geweest van ERA Nederland. Op basis van de franchiseovereenkomst was het Houvast Makelaars toegestaan om gedurende de looptijd van de overeenkomst gebruik te maken van de ERA intellectuele eigendomsrechten, waaronder de handelsnaam “ERA (Makelaar)” en de ERA merken.

2.6.

Houvast Makelaars heeft bij brief van 26 juni 2013 de franchiseovereenkomst opgezegd per 1 januari 2014. Deze opzegging is door ERA Nederland bevestigd per brief van 22 november 2013. In die brief heeft ERA Nederland Houvast Makelaars geïnformeerd over de gevolgen van de opzegging. De brief vermeldt, voor zover van belang:

Verder dienen per 01-01-2014 alle ERA uitingen van uw kantoor verwijderd te zijn. Voorts dienen alle ERA materialen (zoals de ERA tuinpaal en borden) te worden gewijzigd. Op de ERA-tuinpaal rust immers een merkrecht, als gevolg waarvan het gebruik daarvan exclusief is voorbehouden aan ERA makelaars.

(…)

Verder verwijzen wij naar de specifieke richtlijnen bij beëindiging zoals deze staan omschreven in uw franchiseovereenkomst.

2.7.

De franchiseovereenkomst bevat in artikel 8.5 de volgende bepaling over de beëindiging van de franchiseovereenkomst:

Binnen 30 dagen na beëindiging van deze overeenkomst zal franchisenemer alle specifieke of karakteristieke ERA-materialen en ERA-producten, te bepalen op aanwijzing van franchisegever, aan laatstgenoemde afgeven. Franchisenemer verplicht zich binnen 30 dagen na beëindiging van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, de toepassing en het gebruik van aan franchisegever toebehorende logo’s, merknamen en reclameslagzinnen, niet beperkt tot de merknaam ERA, te staken in alle communicatie en reclame en op alle communicatiemiddelen zoals drukwerk, folders, gevelreclame, internet en iedere andere uiting of vorm van communicatie of profilering.

2.8.

Op 27 maart 2014 heeft ERA Nederland per e-mail Houvast Makelaars erop gewezen dat naar aanleiding van een consumentenvraag zij het vermoeden heeft dat Houvast Makelaars onrechtmatig gebruik maakt van ERA tekens en Houvast Makelaars verzocht per ommegaande alle verwijzingen naar ERA uit haar bedrijfsvoering te verwijderen en dat aan haar te bevestigen. Daarop heeft Houvast Makelaars diezelfde dag nog bericht dat zij alle ERA verwijzingen heeft verwijderd, maar dat op een enkele plek nog een vergeten poster of raamplaat kan hangen, welke actief zal worden verwijderd.

2.9.

Op 24 oktober 2014 heeft ERA Nederland Houvast Makelaars geschreven dat zij heeft geconstateerd dat Houvast Makelaars nog steeds ongeoorloofd gebruik maakt van ERA tuinborden, raambiljetten en vouwborden en dat Houvast Makelaars daardoor inbreuk maakt op de ERA merken. Houvast Makelaars is gesommeerd per direct, maar uiterlijk voor

10 november 2014 het onrechtmatig gebruik van de ERA merken te staken en ERA Nederland schadeloos te stellen door het betalen van een vergoeding van € 12.500,00 (exclusief btw) voor het onrechtmatig gebruik van de ERA merken in de maanden januari tot en met oktober 2014.

2.10.

Houvast Makelaars heeft daarop bij brief van 10 november 2014 gereageerd en ERA Nederland verzocht om de schadefactuur in te trekken. In de brief is vermeld dat Houvast Makelaars op geen enkele manier nog actief bezig is geweest gebruik te maken van de ERA merken of verwijzingen naar ERA. Erkend wordt dat op enkele plekken (ongewild) ERA uitingen zichtbaar zijn gebleven. Deze worden als volgt opgesomd:

- een foto op onze site die steeds wisselt en waarvan op één van de foto’s nog een ERA paal voor ons pand zichtbaar is (dit is verwijderd)

- enkele panden die op funda nog zichtbaar zijn met een ERA paal. Ik had hier nog niet aan gedacht omdat funda actief foto’s met palen en logo’s weert. (ook dit is aangepast)

- een advertentie waar ERA logo nog instond. (…)

- op enkele plaatsen zijn de tuinpalen wel aangepast maar is de verwijderde ERA tekst nog zichtbaar. Dit kan alleen doordat onze teksten die we over de verwijderde ERA logo’s plaatsen dan zijn losgetrokken of verwijderd. (…)

- enkele raamplakkaten zouden nog in het straatbeeld zichtbaar zijn. Dat blijkt in een enkele geval gebeurd te zijn hoewel we ook hier door wegvouwen en wegplakken van ERA logo actief uiting met ERA zijn gestopt. (…)

2.11.

Op 28 oktober 2014 is door de deurwaarder geconstateerd dat door Houvast Makelaars op haar eigen website bij twaalf aangeboden huizen en op de funda website bij tien aangeboden huizen het ERA logo c.q. merk wordt gebruikt. Op 29 oktober 2014 is door de deurwaarder geconstateerd dat door Houvast Makelaars in reclame-uitingen (te koop bord of poster) gebruik wordt gemaakt van het ERA logo c.q. merk bij zeven door Houvast Makelaars aangeboden panden. De processen-verbaal vermelden de betreffende adressen met screenshots of foto’s waaruit het gebruik van het ERA logo c.q. merk blijkt.

2.12.

Bij brief van 10 december 2014 heeft ERA Nederland de schadefactuur gehandhaafd met verwijzing naar de meegestuurde processen-verbaal van constatering van een deurwaarder d.d. 28 en 29 oktober 2014. Ondanks sommaties daartoe heeft Houvast Makelaars de schadefactuur niet voldaan.

3 Het geschil

3.1.

ERA c.s. vorderen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Houvast Makelaars te veroordelen:

I. per direct ieder gebruik, op welke wijze ook, zowel online, offline als op social media van de intellectuele eigendomsrechten van ERA c.s. zoals, maar niet beperkt tot de (handels)naam, het logo, de merknaam ERA alsmede ieder daarmee overeenstemmend teken en slagzinnen van ERA Nederland te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per dag of per geval, zulks ter keuze van ERA c.s., dat Houvast Makelaars in strijd handelt met deze veroordeling;

II. binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis € 37.500,00 exclusief btw, althans een ander in goede justitie te bepalen bedrag, aan ERA c.s. te voldoen;

III. in de volledige proceskosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv.

3.2.

ERA c.s. stellen dat het Houvast Makelaars door de opzegging van de franchiseovereenkomst per 1 januari 2014 niet langer was toegestaan na die datum de ERA intellectuele eigendomsrechten te gebruiken. Door dat tot en met oktober 2014 wel te doen heeft zij inbreuk gemaakt op hun handelsnaam ERA en hun ERA merken en aldus in strijd gehandeld met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) en artikel 2.20 lid 1 sub a, c en d BeneluxVerdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). ERA c.s. stellen dat Houvast Makelaars daarnaast ook wanprestatie heeft gepleegd in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de opgezegde franchiseovereenkomst. ERA c.s. begroten hun schade als gevolg van de door Houvast Makelaars gepleegde inbreuk op € 37.500,00 en vorderen vergoeding hiervan.

3.3.

Houvast Makelaars voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Partijen hebben ter comparitie een uitdrukkelijke forumkeuze voor de rechtbank Gelderland gemaakt met passering van artikel 8.3 van de franchiseovereenkomst, waarin een forumkeuze voor de rechter van de vestigingsplaats van de franchisegever is gelegen. Dit betekent dat deze rechtbank bevoegd is kennis te nemen van het onderhavige geschil. Gelet op het bepaalde in artikel 8.2 van de franchiseovereenkomst over het toepasselijke recht zal de rechtbank Nederlands recht toepassen.

4.2.

Uit de gedingstukken en het verhandelde ter comparitiezitting blijkt dat ERA c.s. hun vorderingen baseren op de hen toekomende handelsnaam- en merkrechten. Zij stellen dat Houvast Makelaars door het voortgezette gebruik van de ERA handelsnaam en de ERA merken na 1 januari 2014 in strijd handelt met artikel 5 Hnw respectievelijk artikel 2.20 lid 1 sub a, c en d BVIE. In het kader van het handelsnaamrecht treden zij op tegen het gestelde gebruik door Houvast Makelaars van de naam ERA als onderdeel van haar handelsnaam.

In het kader van het merkenrecht treden zij op tegen het gestelde gebruik door Houvast Makelaars van de ERA merken bij haar makelaarsactiviteiten. De gestelde inbreuk en het gevorderde verbod ter zake de intellectuele eigendomsrechten van ERA c.s. hebben dus enkel betrekking op de handelsnaam ERA en de ERA merken. Alleen die intellectuele eigendomsrechten zijn door ERA c.s. geconcretiseerd en onderbouwd. Het ERA logo is een verschijningsvorm van de ERA (beeld)merken en zal daardoor niet afzonderlijk worden behandeld. Dat ook slagzinnen van ERA Nederland onder de te beschermen intellectuele eigendomsrechten van ERA c.s. zouden vallen is niet onderbouwd. Voor zover de verbodsvordering mede betrekking heeft op slagzinnen is deze daardoor niet toewijsbaar.

Handelsnaamrecht

4.3.

ERA c.s. stellen dat zij al heel lang hun onderneming voeren onder de handelsnaam ERA en dat Houvast Makelaars met het in 2014 ongeoorloofd blijven gebruiken van de naam ERA als onderdeel van haar handelsnaam in strijd handelt met artikel 5 Hnw. Houvast Makelaars betwist dat zij vanaf januari 2014 in haar handelsnaam de naam ERA is blijven voeren. Zij voert aan dat zij vanaf 1 januari 2014 consequent de handelsnaam “Houvast Makelaars” gebruikt.

4.4.

Voorop wordt gesteld dat onder een handelsnaam ingevolge artikel 1 Hnw verstaan wordt de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dit is de naam waaronder feitelijk wordt gehandeld, de naam die naar buiten toe (al dan niet op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Dat Houvast Makelaars ná 1 januari 2014 in haar handelsnaam gebruik is blijven maken van de naam ERA is onvoldoende onderbouwd. ERA c.s. stellen niet op welke wijze Houvast Makelaars de naam ERA in bovenbedoelde zin zou hebben gebruikt in haar handelsnaam. Dat die naam in de periode januari 2014 - oktober 2014 door Houvast Makelaars is gebruikt op de wijze zoals door de deurwaarder is geconstateerd op 28 en 29 oktober 2014 en op de wijze zoals door Houvast Makelaars zelf is erkend in haar brief van 10 november 2014, maakt nog niet dat daarmee door Houvast Makelaars de naam ERA als handelsnaam is gevoerd. Dat gebruik in verschillende publiciteitsuitingen is aan te duiden als merkgebruik en niet handelsnaamgebruik, zoals impliciet ook uit de eigen stellingen van ERA c.s. volgt. Dat gebruik voeren zij immers aan ter onderbouwing van de door hen gestelde inbreuk op de ERA merken.

4.5.

Nu onvoldoende vaststaat dat Houvast Makelaars na 1 januari 2014 in haar handelsnaam de naam ERA is blijven voeren, kan reeds op grond daarvan niet worden geoordeeld dat zij artikel 5 Hnw heeft geschonden. De vorderingen gebaseerd op het handelsnaamrecht zullen dan ook worden afgewezen.

Merkenrecht

4.6.

Houvast Makelaars erkent dat ERA c.s. op grond van hun exclusief recht als merkhouder bevoegd zijn derden te verbieden de ERA merken zonder hun toestemming te gebruiken. Zij erkent ook dat zij na de beëindiging van de franchiseovereenkomst niet meer is gerechtigd de ERA merken te gebruiken. Zij voert aan dat zij haar best heeft gedaan om alle ERA uitingen per 1 januari 2014 te verwijderen en verwijderd te houden om zodoende geen gebruik te maken van de ERA merken. Zij heeft het teken ERA actief verwijderd op haar website, in advertenties, op haar briefpapier, in of aan haar kantoorpand en op andere uitingen zoals op de te koop borden en posters bij de door haar beheerde panden. Voorts wordt erkend dat tot en met oktober 2014 op enkele plekken ongewild ERA uitingen zichtbaar zijn gebleven op foto’s op haar eigen website en die van funda en op te koop borden en posters van panden die zij in beheer heeft. Dit onopzettelijke incidentele gebruik, veroorzaakt door drukte en slordigheid, levert volgens Houvast Makelaars geen merkinbreuk op.

4.7.

Gelet op die erkenning van Houvast Makelaars en de processen-verbaal van constatering van de deurwaarder is naar het oordeel van de rechtbank voldoende vast komen te staan dat Houvast Makelaars tot en met oktober 2014 zonder toestemming van ERA c.s. en dus onrechtmatig gebruik is blijven maken van de ERA merken bij haar makelaarsactiviteiten. Dit gebruik levert een merkinbreuk op ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Het ontbreken van kwade wil of opzet aan de zijde van Houvast Makelaars doet aan die inbreuk niet af. Opzet is niet vereist voor het aannemen van een inbreuk. Dat het ongeoorloofde merkgebruik door Houvast Makelaars niet op grote schaal zou hebben plaatsgevonden doet aan de inbreuk evenmin af. Houvast Makelaars wist dat haar na de beëindiging van de franchiseovereenkomst niet meer was toegestaan de ERA merken te gebruiken, omdat zij daarvoor niet meer betaalde. Dat is zij in artikel 8.5 van de overeenkomst overeengekomen en zij is daar meermaals uitdrukkelijk op gewezen door ERA Nederland. Houvast Makelaars is er echter niet in geslaagd om het gebruik van de ERA merken tijdig en volledig te staken. De acties die zij heeft ondernomen om de ERA merken uit al haar uitingen te verwijderen, die mede door slordigheid en drukte niet geheel succesvol zijn gebleken, komen voor haar eigen rekening en risico. Tussen partijen is in confesso dat Houvast Makelaars pas vanaf november 2014 daadwerkelijk helemaal is gestopt met het gebruik van de ERA merken, hetgeen te laat is. Door het hierboven omschreven ongeoorloofde merkgebruik is Houvast Makelaars ook toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van artikel 8.5 van de opgezegde franchiseovereenkomst. Op grond hiervan moest Houvast Makelaars binnen 30 dagen na beëindiging van de overeenkomst, zijnde per 1 februari 2014 het gebruik van de ERA merken staken. Zij is hier ook nog eens uitdrukkelijk op gewezen bij brief van

22 november 2013 (zie hiervoor onder 2.6), zij het dat hier de verkeerde datum in staat vermeld. Door dat niet te doen is zij ten aanzien van die overeenkomst zonder ingebrekestelling ex artikel 6:83 onder a BW in verzuim geraakt.

4.8.

Ondanks dat Houvast Makelaars thans geen gebruik meer lijkt te maken van de ERA merken en zij uitdrukkelijk aangeeft dat ook niet van plan te zijn, zal de rechtbank het gevorderde verbod op toekomstig gebruik van de ERA merken door Houvast Makelaars toewijzen. Daarvoor is aanleiding gelet op de moeizame houding van Houvast Makelaars in de periode na de beëindiging van de franchiseovereenkomst en mede omdat zij zelf aangeeft geen bezwaar te hebben tegen een dergelijk verbod. ERA c.s. hebben ook belang bij dat verbod om gebruik van de ERA merken in de toekomst door Houvast Makelaars te voorkomen. Daaraan doet niet af dat in de loop van 2015 ERA c.s. een nieuw ERA logo zijn gaan gebruiken. Het nieuwe logo is alleen wat betreft de vormgeving aangepast. De kleurstelling en tekst is niet veranderd, waardoor er nog steeds veel gelijkenis is met de ERA merken. Het op te leggen verbod zal worden versterkt met de gevorderde dwangsom, die zal worden gemaximeerd.

Schade

4.9.

Houvast Makelaars is gehouden de schade van ERA c.s. door de bovenstaande merkinbreuk op grond van artikel 2.21 lid 1 BVIE te vergoeden.

4.10.

ERA c.s. stellen dat hun schade enerzijds bestaat uit misgelopen licentievergoeding en anderzijds uit het aantasten van de waarde en exclusiviteit van hun merken. ERA c.s. begroten hun schade op € 37.500,00. Dat is het minimum maandelijkse licentiebedrag van

€ 1.250,00 vermenigvuldigd met 10 (maanden) voor de duur van de inbreuk (van januari tot en met oktober 2014) vermenigvuldigd met factor 3 op basis van de rechtspraak omtrent auteursrechtinbreuk op foto’s.

4.11.

De rechtbank zal op de voet van artikel 2.21 lid 2 sub b BVIE de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag op basis van de licentievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien Houvast Makelaars toestemming had gevraagd om de ERA merken te gebruiken. Niet in geschil is dat de maandelijkse minimum licentievergoeding € 1.250,00 is. De duur van de inbreuk is niet tien maar negen maanden (februari tot en met oktober 2014). Uit artikel 8.5 van de franchiseovereenkomst volgt dat Houvast Makelaars tot 30 dagen na de beëindiging van de overeenkomst per 1 januari 2014 de tijd had om het gebruik van de ERA merken te staken. Dat betekent dat zij tot 1 februari 2014 toestemming had om die merken te gebruiken. De verschuldigde licentievergoeding voor de periode van de inbreuk zou hierdoor € 11.250,00 hebben bedragen (9 x € 1.250,00). Dit bedrag zal als schadevergoeding worden toegewezen. De rechtbank ziet geen aanleiding het minimum licentiebedrag te vermenigvuldigen met factor 3 zoals ERA c.s. wensen. Een zodanige verhoging heeft een punitief karakter waarvoor geen grondslag is in het Nederlandse schadevergoedingsrecht. Ook is de aantasting van de waarde en exclusiviteit van de ERA merken niet in die mate vast komen te staan dat dit een hogere schadevergoeding dan hiervoor overwogen rechtvaardigt. Wel zal er een extra bedrag voor onderzoekskosten van de deurwaarder dat de rechtbank begroot op € 750,00 als schade worden toegewezen.

Proceskostenveroordeling

4.12.

Houvast Makelaars zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van ERA c.s. worden veroordeeld. ERA c.s. hebben aanspraak gemaakt op een volledige proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv. Zij hebben hun advocaatkosten niet begroot en met geen enkel stuk onderbouwd. Hierdoor zijn de werkelijke advocaatkosten van ERA c.s. voor de onderhavige zaak onduidelijk. ERA c.s. zullen niet worden toegestaan bij akte die kosten alsnog te begroten en specificeren. Volgens de per 1 september 2014 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken moet de proceskostenopgave worden ingediend binnen dezelfde termijn die geldt voor het indienen van de laatste producties (twee weken voor de zittingsdag). Tot uiterlijk 24 uur voor de zitting kan deze proceskostenopgave worden aangevuld met een overzicht van de sindsdien gemaakt kosten. Nu de gevorderde werkelijke advocaatkosten niet zijn begroot en onderbouwd zal Houvast Makelaars op grond van artikel 239 Rv in de proceskosten van ERA c.s. worden veroordeeld op basis van het gebruikelijke liquidatietarief. Omdat een aanzienlijk deel van het gevorderde bedrag wordt afgewezen, begroot de rechtbank de proceskosten aan de zijde van ERA c.s. op basis van het toegewezen bedrag op:

- dagvaarding € 88,84

- griffierecht 613,00

- salaris advocaat 904,00 (2 punten × tarief € 452,00)

Totaal € 1.605,84

4.13.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot.

De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

gebiedt Houvast Makelaars onmiddellijk ieder gebruik van de ERA merken, alsmede ieder daarmee overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden,

5.2.

veroordeelt Houvast Makelaars om aan ERA c.s een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere keer dat zij niet aan de hiervoor uitgesproken veroordeling voldoet en van € 1.000,00 voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, tot een maximum € 50.000,00 is bereikt,

5.3.

veroordeelt Houvast Makelaars om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan ERA c.s. een bedrag van € 12.000,00 te voldoen,

5.4.

veroordeelt Houvast Makelaars in de proceskosten, aan de zijde van ERA c.s. tot op heden begroot op € 1.605,84,

5.5.

veroordeelt Houvast Makelaars in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Houvast Makelaars niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Meijer en in het openbaar uitgesproken op 9 maart 2016.

Coll.: HS