Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2018:1314

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
07-02-2018
Datum publicatie
12-02-2018
Zaaknummer
21-000141-18-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Beschikking
Inhoudsindicatie

Art. 65 Sv. Gevangenneming door raadkamer gerechtshof. De rechtbank spreekt vrij van feiten waarvoor de voorlopige hechtenis is bevolen maar veroordeeld voor feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (tot ISD). Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep is nog niet aangevangen en dat kan nog geruime tijd duren. De raadkamer acht zich daarom bevoegd om op de vordering tot gevangenneming te beslissen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Pkn: 21-000141-18 - 13

Het gerechtshof heeft te beslissen op de vordering van de advocaat-generaal bij dit hof van 29 januari 2018 tot het geven van een bevel tot gevangenhouding van de verdachte

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1973] ,

verblijvende in het huis van bewaring te Arnhem.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal, de raadsman van verdachte,

mr. M.W.G.J. IJsseldijk, advocaat te Arnhem, en gezien de schriftelijke verklaring van verdachte niet gehoord te willen worden bij de behandeling in raadkamer van heden.

De advocaat-generaal heeft gepersisteerd bij voormelde vordering tot gevangenhouding.

Door de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, is de gevangenhouding van verdachte bevolen bij beschikking van 5 oktober 2017 ter zake van feit 1 en feit 2, beide gekwalificeerde diefstal. Van subsidiaire feiten was geen sprake.

Verdachte is op 29 december 2017 door de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen, vrijgesproken van feit 1 primair en feit 2 primair beide gekwalificeerde diefstal, en veroordeeld ter zake van:

Feit 1 subsidiair en feit 2 subsidiair, telkens:

'Opzetheling',

WAARBIJ IS OPGELEGD:

de maatregel van plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders voor de tijd van twee jaren. De rechtbank heeft bij haar uitspraak niet de gevangenneming van verdachte bevolen.

De verdachte heeft op 3 januari 2018 hoger beroep ingesteld.

Nu verdachte is vrijgesproken van de feiten waarvoor de rechtbank de voorlopige hechtenis had bevolen, kunnen deze feiten, nu er zich geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die alsnog tot het aannemen van ernstige bezwaren voor die feiten kunnen leiden, thans geen grondslag bieden voor de voortzetting van die voorlopige hechtenis. Weliswaar betreft voornoemde veroordeling hetzelfde feitencomplex, maar het bevel tot voorlopige hechtenis strekt zich niet uit tot een veroordeling ter zake van opzetheling. Het hof is van oordeel dat de vordering tot verlenging van de gevangenhouding behoort te worden afgewezen.

De advocaat-generaal heeft in raadkamer gevorderd de gevangenneming te bevelen ter zake van de feiten 1 subsidiair en 2 subsidiair.

Het hof constateert dat er thans sprake is van een rechterlijk oordeel in de zin van artikel 5, eerste lid, onder a, van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en in de zin van artikel 75, tweede lid, laatste volzin, van het Wetboek van Strafvordering en dat verdachte ter zake van feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten is veroordeeld tot de maatregel van plaatsing in een inrichting van stelselmatig daders. Het hof constateert verder dat het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep nog niet is aangevangen en dat het nog geruime tijd kan duren voordat de zaak ter terechtzitting in hoger beroep zal worden aangebracht. De raadkamer acht zich daarom bevoegd om op de vordering tot gevangenneming te beslissen. Het hof constateert tevens dat verdachte vele keren eerder is veroordeeld wegens vermogensdelicten en dat daarom ernstig rekening moet worden gehouden dat verdachte misdrijven zal plegen waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf staat van zes jaar of meer is gesteld.

Het hof zal daarom de vordering van de advocaat-generaal tot gevangenneming van verdachte toewijzen en de gevangenneming van verdachte voor de duur van negentig dagen bevelen.

B E S L I S S I N G:

Het hof:

- wijst af de vordering tot verlenging van de gevangenhouding;

- beveelt de gevangenneming van verdachte voor een termijn van NEGENTIG DAGEN;

- bepaalt dat de voorlopige hechtenis zal worden ondergaan in het huis van bewaring te Arnhem of in een andere wettige plaats van detentie in Nederland.

Aldus gegeven op 7 februari 2018 door mr. E.A.K.G. Ruys, voorzitter, mr. A.B.A.P.M. Ficq en mr. A.W.M. Elders, raadsheren, in tegenwoordigheid van H. de Graaf, griffier, en ondertekend door de voorzitter en de griffier.