Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ0603

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
05-02-2013
Datum publicatie
05-02-2013
Zaaknummer
812807-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

"Terroristisch oogmerk:

Verdachte heeft een groot aantal racistische en bedreigende berichten op Twitter geplaatst. Deze berichten waren gericht tegen een groot deel van de bevolking. De rechtbank heeft bekeken of het bewijs van het bestanddeel terroristisch oogmerk kan worden afgeleid uit objectieve feiten en omstandigheden, waaronder de aard van de bedreiging en de omvang van de beoogde gevolgen daarvan. De bedreigingen zijn voldoende concreet en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Voorts acht de rechtbank van belang dat het om een groot aantal zogenaamde tweets gaat, die op een openbaar medium zijn geplaatst. Bewezen wordt verklaard dat verdachte geprobeerd heeft een grote groep personen te bedreigen met een terroristisch misdrijf als bedoeld in artikel 285, derde lid van het Wetboek van Strafrecht"

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector strafrecht

parketnummer: 812807-11

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 5 februari 2013

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [datum en plaats]

wonende te [adres]

raadsvrouw mr. Vliegenberg, advocaat te Tilburg

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 22 januari 2013, waarbij de officier van justitie, mr. Emmen, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte via Twitter terroristische bedreigingen, dan wel een “gewone” bedreiging, heeft geuit, dan wel gepoogd heeft te bedreigen met terroristische misdrijven dan wel gepoogd heeft een “gewone” bedreiging te uiten.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte gepoogd heeft moslims, bezoekers en leden van moskeeën en gebruikers van Twitter te bedreigen met terroristische misdrijven. Hij baseert zich daarbij op de zogenaamde “tweets” met de bedreigingen en de verklaring van verdachte ter zitting dat hij deze tweets heeft geplaatst op Twitter.

4.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat niet gesproken kan worden van een voltooide bedreiging, nu niet vastgesteld kan worden of de bedreigingen de geadresseerden hebben bereikt. Verdachte dient dan ook van het primair ten laste gelegde vrijgesproken te worden.

Voorts kan volgens de verdediging betwijfeld worden of de bedreigingen onder zulke omstandigheden zijn gedaan dat bij de bedreigden de redelijke vrees kon ontstaan dat deze bijvoorbeeld het leven zouden kunnen verliezen. De bedreigingen zijn via Twitter en in zeer algemene zin geuit tegen een zeer grote geloofsgemeenschap. De verdediging is van mening dat er geen omstandigheden waren op grond waarvan deze groep of leden daarvan konden vrezen dat verdachte zijn beweringen ook zou uitvoeren. Op grond hiervan zou verdachte integraal vrijgesproken dienen te worden.

De verdediging is ten slotte van mening dat er in ieder geval geen sprake is van (een poging tot) bedreiging met een terroristisch misdrijf. Het oogmerk om de bevolking van een land, of een deel ervan, ernstige vrees aan te jagen ontbreekt. Het oogmerk van verdachte was gericht op het krijgen van meer volgers op Twitter.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

In de nacht van 19 december 2011 op 20 december 2011 zijn bij de gemeenschappelijke meldkamer te Tilburg meerdere meldingen binnengekomen betreffende racistische en bedreigende teksten op Twitter. Ook zijn er foto’s geplaatst bij de teksten. Gemeld wordt dat de persoon, die zich op[...@...] noemt, teksten heeft geplaatst betreffende het vermoorden van moslims en massamoorden. Eén meldster geeft aan dat de teksten en foto’s choquerend en bedreigend zijn. De in de tenlastelegging opgenomen twitterberichten zijn in bijlage II, behorende bij het eindproces-verbaal, opgenomen.

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij degene is geweest die de teksten en foto’s op Twitter heeft geplaatst.

De rechtbank is van oordeel dat voor een bewezenverklaring van dit feit eerst bekeken dient te worden of er sprake is geweest van een bedreiging en vervolgens of dit een voltooide bedreiging is geweest. Ten slotte dient beoordeeld te worden of er tevens sprake is geweest van een terroristisch oogmerk.

Bedreiging

Voor bedreiging is vereist dat het opzet erop gericht moet zijn dat de bedreigde daadwerkelijk op de hoogte is geraakt van de bedreiging en dat de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij de bedreigde de redelijke vrees kon ontstaan voor het misdrijf waarmee gedreigd is. In het onderhavige geval heeft verdachte extreme uitingen geplaatst op een openbaar medium, te weten Twitter. Hij heeft zich, gelet op deze openbaarheid en tevens op de indringende inhoud van de bedreigingen en de daarmee gepaard gaande foto’s, hiermee willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat de bedreigingen zouden worden gelezen door de personen op wie ze betrekking hadden. Hiermee is naar het oordeel van de rechtbank voldaan aan de vereisten om de bedreiging aan te nemen. Het verweer van de verdediging wordt op dit punt verworpen.

Poging of voltooid

Nu uit het dossier niet blijkt dat personen behorende uit de groep tegen wie verdachte de bedreigingen heeft geuit, aangifte hebben gedaan, is de rechtbank van oordeel dat de bedreiging niet is voltooid. Wel kan worden gesproken van een poging. Verdachte wordt daarom vrijgesproken van het primair ten laste gelegde.

Terroristisch oogmerk

Op grond van artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht jo. artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht kunnen bedreigingen worden aangemerkt als terroristische misdrijven, indien verdachte deze bedreigingen heeft gepleegd met het oogmerk om een bevolking of een deel van de bevolking ernstige vrees aan te jagen. Hoewel het terroristisch oogmerk een subjectief bestanddeel is, kan het bewijs ook uit objectieve omstandigheden worden afgeleid . Onder het oogmerk om (een deel van) de bevolking ernstige vrees aan te jagen moet naar het oordeel van de rechtbank worden verstaan dat een verdachte met het gepleegde misdrijf tot doel heeft te veroorzaken dat (een - voldoende substantieel - deel van) de bevolking angstige gevoelens voor iets dreigends krijgt. Niet vereist is dat het aanjagen van vrees tot het daadwerkelijk geïntimideerd zijn van de bevolking heeft geleid.

De rechtbank constateert dat verdachte heeft verklaard dat hij de gewraakte teksten op Twitter heeft geplaatst om meer volgers te krijgen. Nu aan deze verklaring niet het bewijs van een terroristisch oogmerk kan worden ontleend, heeft de rechtbank bekeken of het bewijs kan worden afgeleid uit objectieve feiten en omstandigheden, waaronder de aard van de bedreiging en de omvang van de beoogde gevolgen daarvan.

De bedreigingen zijn voldoende concreet en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Voorts acht de rechtbank van belang dat het om een groot aantal zogenaamde tweets gaat.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat op grond van de gebezigde bewijsmiddelen kan worden bewezen verklaard dat de bedreigingen die door middel van teksten en foto’s op Twitter zijn geplaatst, van dien aard en omvang waren dat bij de bedreigde personen de ernstige vrees kon ontstaan dat de bedreigingen zouden worden verwezenlijkt.

Voorts heeft verdachte zich, zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen, willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dit deel van de bevolking bedreigd kon geraken. Niet alleen het groot aantal tweets dat verdachte heeft geplaatst, maar ook de openbaarheid van het door hem gekozen medium acht de rechtbank daarbij doorslaggevend.

Hiermee is voldaan aan het bestanddeel terroristisch oogmerk.

De rechtbank is op grond van vorenstaande van oordeel dat bewezen kan worden verklaard dat verdachte een grote groep personen heeft geprobeerd te bedreigen met een terroristisch misdrijf als bedoeld in artikel 285, derde lid van het Wetboek van Strafrecht.

4.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

subsidiair:

in de periode van 19 tot en met 20 december 2011 te Tilburg en te

Goirle ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

opzettelijk, via Twitter onder de gebruikersnaam [...@...] (voices in my

head!) moslims, bezoekers en/of leden van moskeeën en/of een of meer

gebruikers van Twitter, te bedreigen met terroristische

misdrijven tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling en/of met

verkrachting en/of met brandstichting, met dat opzet tientallen tweets op

Twitter heeft geplaatst, onder meer inhoudende:

op of omstreeks 20 december 2011:

- Ik wil een moslim onthoofden lijkt me geweldig hoe ze er van binnen

uitzien illegale autopsie #kanker geloof !

- Kanker moslims! Haat mah branden zullen jullie kanker hoofden! Sterf

allemaal vergast worde moette jullie!

- Kanker allah in de brand kanker koran erbij alle negers ook in de fik

alles wat geen nederlander is kanker krijgen!! Kanker aids moslims!!

- Verbrand de koran en verband de moslims!!!

- Kanker moslims verkracht al jullie vrouwen en vermoord de kinderen!

#KANKER moslims!! Haaat mij!!!!

- Kill all sons and daughters all wifes and all men! Fuck muslim religion!

Throw grenades on that rlegion

- ([@....]) ik ga hier niet mee stoppen ik ben geen dom iemand! Ik hou

dit vol tot me leven wordt ontnomen! Want ik ga ook levens ontnemen!

- ([@....]) nee ik draag geen geloof met me mee ik geloof in me eigen en

ik geloof dat ik satans kind ben stemmen in me hoofd ik vermoord je

- Een hek om heel arabie zonder poort en zet er miljarden hongerige zwijnen

en varkens neer! #LEVEND OPGEGETEN muahah kanker moslims!

- Alle moslims moeten branden! En in de hel gestampt worden! #kanker

parasieten!!

- Omdat een of andere kanker moslimmetje probeert bij de hand te doen heb ik

zin om granaten te gaan gooien in moskee's

- Ik regel we'll iets maar mekka gaat kapot samen met mij erbij terrorist nu

zulle jullie voelen hoe dat het is! #kanker lijers! Fijne kerst!

- Jullie moslims hebben terroristen nou ik kan er ook 1 worden maar ik doe het

goed en richt me op mekka! Niet te stoppen! Suicidaal!!

- Wees me voor onthoofd me doe iets want ik ga dit echt doen! Jullie hebben

pech ik heb besloten!

- Ik geef jullie permissie om mij te vermoorden ik ben suicidaal ik ga naar

mekka met een bom op me lijf als ik 30+ ben ;)

- Ik ben een goede nederlander tot de moslim me begonnen te irriteren en nu

wil ik van jullie af! Kanker moslim!

- ([@....]) ik ben me eigen wet me stem in me hoofd zegt wat ik moet doen!

#burn them all

- Ik stel niks uit er zullen gewonden vallen of doden dat bepaald mijn stem in

mijn hoofd dan nog wel kanker moslims!! #burn!!!

- Dacht dat ik maar 5 mins fame had? Geloof me ik blijf doorgaan nachten lang

jaren lang tot ik neergeschoten wordt!

- ([@...]_) ik ben hitler en ik heb geen ping we'll een granaat die in je

brievenbus past of door je raam heen kan?

- Aangezien ik toch al gepakt ga worden! Fuck heel de kanker islam met hun

kanker moskees en kanker mekka bommen erover! Gas bommen en stikken

- ([@....]) intreseert me niet? Ik zeg dat ik een eigen wereld creeër

wanneer jullie allemaal uitgeroeid zijn!

- Kanker moslims allemaal af schieten ! Alles in brand!

- Hitler die mijn idool is en satan die mijn wederhelft is ! Ik ben een GOD en

ik laat jullie mensen na de kanker gaan!

- Ik ben het gevaarlijkst voor de moslims ik ben zieker ik haat jullie ras

klaar! Alles zijn meningen daar kan ik niet op gepakt worden!

en/of

op of omstreeks 19 december 2011

- Al zou ik een kogel krijgen alsk er 1 uitroei maak ik een hoop comotie

kanker moslims jullie zullen 2012 voor altijd onthouden #no religion

- T zal nie lang duren voordat ik er zelf ook 1 ga afmaken zo'n kanker moslim

groot mes en zo in zn keel planten! #KANKERVOLK

- KANKER MOSLIMS 1 VOOR. 1 OP DEZE MANIER AFSLACHTEN! http:/[.......]

- Zo moeten alle moslims eruit zien niemand mag leven! Stelletje op hol

geslagen apen

- Ik wil ze t liefst levend zien branden of letterlijk een slowmotion

onthoofding die gewoon een uur duurt voor zn nek door is #kanker moslim

- Als ik het voor het zeggen had was het : alle moslims eruit en de grenzen

opslot en gelijk samenwerken met duitsland ! #moslims vergassen

- Moslims zijn net een kkr gezwel ze blijven neuken en ze blijven maar komen !

Bom erop zijn we daar ook vanaf #holocaust voor de moslims

- wij nederlanders moeten niet meer bang zijn voor de minderen! We moeten ze

uitroeien

- Waarom praten mensen slecht over hitler we zouden hem juist na moeten doen!

, althans tweets/woorden van gelijke dreigende aard of strekking,

terwijl de uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf niet is

voltooid;

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Dit levert het in de beslissing genoemde strafbare feit op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een jeugddetentie van 93 dagen, waarvan 80 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren en met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest. Als bijzondere voorwaarden, verbonden aan het voorwaardelijk deel, acht de officier van justitie de begeleiding van de jeugdreclassering en het meewerken aan begeleiding van het DOK en/of het Leo Kannerhuis, zo lang als dat nodig is, noodzakelijk.

6.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op standpunt gesteld dat verdachte het voorarrest en de beperkingen waarin hij heeft gezeten als zwaar heeft ervaren. Aan de schorsing van de voorlopige hechtenis zijn vervolgens zware en zeer beperkende voorwaarden verbonden. Daarnaast heeft het geruime tijd geduurd voordat de zaak op zitting werd aangebracht. Dit heeft geleid tot zorgen en angst bij verdachte. Verdachte is kwetsbaar en hij heeft behoefte aan duidelijkheid.

Voorts is van belang dat verdachte al snel inzag dat zijn handelen niet juist was en heeft hij de begeleiding van de jeugdreclassering geaccepteerd. Verdachte en zijn ouders zijn gemotiveerd om zijn toekomst op goede wijze vorm te geven. Verdachte kan zich vinden in het advies van de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de raad), inhoudende een voorwaardelijke taakstraf met begeleiding van de jeugdreclassering en het meewerken aan behandeling bij het DOK.

De verdediging heeft ten slotte voorgesteld om de duur van de voorwaardelijke jeugddetentie te matigen.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot bedreiging met een terroristisch misdrijf van een grote groep van de bevolking. Hij heeft deze bedreiging op Twitter geplaatst, zodat dit openbaar was voor de mensen die het betrof. Verdachte heeft verklaard dat hij de extreme teksten had geplaatst om meer volgers te krijgen. Dit neemt echter niet weg dat hij door zijn handelen heeft bewerkstelligd dat mensen geschokt zijn. Tevens heeft hij het risico genomen dat hij een groot deel van de bevolking een ernstige vrees zou hebben aangejaagd. Verdachte heeft zich hiervan onvoldoende rekenschap gegeven.

De rechtbank heeft acht geslagen op het strafblad van verdachte. Verdachte is nooit eerder veroordeeld voor dergelijke feiten.

De rechtbank heeft voorts het rapport van psycholoog [naam psycholoog] van 1 maart 2012 meegewogen. De psycholoog is van mening dat bij verdachte sprake is van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), PDD NOS en van een dysthyme stoornis (depressie). De cognitieve ontwikkeling van verdachte is beperkt (rand zwakbegaafd). Verdachte is beneden gemiddeld, rand zwakbegaafd, intelligent.

Verdachte was op diverse levensgebieden (school, werk, vrienden, vriendinnen) ernstig teleurgesteld en gefrustreerd geraakt. Hij had via het sociale medium Twitter gehoopt wat contacten (volgelingen) te kunnen vinden, maar dat viel tegen. Verdachte heeft weinig steunbronnen, met uitzondering van zijn broer en ouders. Hij heeft als gevolg van zijn ASS problematiek ook moeite om steun te zoeken en hulp te vragen. Verdachte raakte verder depressief en teleurgesteld, waarbij gevoelens van wanhoop, suïcidaliteit en woede zich verdiepten. Hij was ontevreden met zichzelf. Het gebruik van internet om volgelingen/medestanders te vinden, vereist andere sociale vaardigheden dan in de interactie met mensen in vis-a-vis gesprekken. In de interactie met mensen in gesprekken, krijgt men bij voortduring feedback op wat men zegt, door middel van gezichtsuitdrukkingen en inhoudelijke reacties. Deze feedback ontbreekt achter het toetsenbord, waardoor verdachte, gegeven zijn beperkte intellectuele capaciteiten en zijn zwakke empatische vermogens, onderdeel van zijn PDD NOS, los is gegaan in het ongecontroleerd uiten van zijn woede. Daarbij is hij zich in een mengeling van woede en suïcidaliteit (onderdeel van de depressiviteit) te buiten gegaan aan extreem nietsontziend Twittergedrag, zonder dat hij de gevolgen daarvan voldoende overzag.

Verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar te achten op grond van zijn beperkte intelligentie, zijn PDD NOS problematiek (en zijn depressiviteit). Hij heeft grote moeite om zich in te leven in anderen. Het vermogen tot het ontwikkelen en aangaan van sociale interactie is beperkt.

Geadviseerd wordt een cognitieve herstructurering en sociale vaardigheidstrainingen, gericht op mensen met een beperkte intellectuele ontwikkeling. Naast deze begeleidingskant zal het DOK of de Waag, of een soortgelijke instelling ingeschakeld moeten worden om verdachte te helpen met het leren omgaan met PDD NOS. Begeleiding en behandeling in het kader van een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijk strafdeel is te adviseren. Ook is toezicht door de jeugdreclassering gewenst en het zich voegen naar aanwijzingen van de jeugdreclassering, ook als dit impliceert dat verdachte vaardigheidstrainingen en therapie gaat volgen.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de strafmaat tevens acht geslagen op de rapporten van de raad van 20 maart 2012 en 14 januari 2013.

De raad heeft veel zorgen met betrekking tot de ontwikkeling van verdachte. De raad is van mening dat het opleggen van een onvoorwaardelijke straf geen pedagogische meerwaarde heeft. Dit gezien de omstandigheden waaronder verdachte het delict gepleegd heeft en omdat hij meer gebaat is bij hulpverlening.

Geadviseerd wordt de oplegging van een voorwaardelijke taakstraf met als bijzondere voorwaarde begeleiding van de jeugdreclassering, ook als dat inhoudt meewerken aan een sociale vaardigheidstraining bij bijvoorbeeld stichting MEE en dat hij zich onder behandeling van bijvoorbeeld het DOK of de Waag zal stellen.

Uit het meest recente rapport van de raad blijkt dat er nog steeds zorgen zijn over de ontwikkeling van verdachte. De raad is dan ook bij het advies gebleven. Verdachte heeft ondersteuning nodig met betrekking tot zijn problematiek, zijn dagbesteding en met betrekking tot het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Verdachte heeft nog steeds baat bij de begeleiding van de jeugdreclassering. Ook volgens verdachte en zijn ouders dient de begeleiding voortgezet te worden.

De raad heeft begeleiding door Reclassering Nederland overwogen, maar is van mening dat de huidige begeleiding door de jeugdreclassering beter aansluit bij verdachte.

Een sociale vaardigheidstraining op niveau wordt geadviseerd. Inmiddels staat verdachte ingeschreven voor een training van het Leo Kannerhuis.

Ter zitting heeft de vertegenwoordigster van de jeugdreclassering verklaard dat verdachte al geruime tijd begeleiding van het DOK heeft. Hij heeft alle fasen reeds doorlopen. Totdat verdachte bij het Leo Kannerhuis met de sociale vaardigheidstraining kan beginnen, zal hij door het DOK begeleid worden. Tevens is er nog de mogelijkheid dat de begeleiding weer door het DOK wordt opgepakt na de training van het Leo Kannerhuis.

De rechtbank onderschrijft de conclusie van de psycholoog betreffende de toerekeningsvatbaarheid van verdachte en maakt die tot de hare. De rechtbank heeft verder in het voordeel van verdachte laten meewegen dat het Openbaar Ministerie, gelet op de dreigende teksten van de tweets, zwaar heeft ingezet op deze zaak. Verdachte heeft dit aan den lijve ondervonden. Voorts heeft verdachte stevige schorsingsvoorwaarden gedurende een forse periode moeten naleven. Dit heeft hij goed gedaan. Verdachte heeft thans een evenwicht bereikt en dat moet naar het oordeel van de rechtbank in stand gehouden worden. Het opleggen van een onvoorwaardelijke straf heeft dan ook geen toegevoegde waarde.

Alles afwegend komt de rechtbank tot het oordeel dat de door de officier van justitie gevorderde straf voldoende recht doet aan de ernst van het feit en de persoon van verdachte. De rechtbank zal echter de bijzondere voorwaarden formuleren als aparte voorwaarden, te weten de begeleiding van de jeugdreclassering, het meewerken aan begeleiding van het DOK en het meewerken aan de sociale vaardigheidstraining bij het Leo Kannerhuis.

Gelet op de ernst van het feit acht de rechtbank een voorwaardelijke taakstraf dan wel een matigen van de duur van de voorwaardelijke jeugddetentie niet passend.

Nu er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen, beveelt de rechtbank overeenkomstig het bepaalde in artikel 77za van het Wetboek van Strafrecht dat de op grond van artikel 77z Wetboek van Strafrecht gestelde voorwaarden en het op grond van artikel 77aa, vierde lid, Wetboek van Strafrecht uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn.

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 27, 45, 77a, 77g, 77h, 77i, 77x, 77y, 77z, 77za, 77aa, 77gg en 285 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het primair tenlastegelegde feit;

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

Subsidiair: Poging tot bedreiging met een terroristisch misdrijf;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie van 93 dagen, waarvan 80 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

* omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* omdat verdachte, ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit, geen medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht niet ter inzage aanbiedt;

* omdat verdachte tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarden:

* dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens de jeugdreclassering;

* dat verdachte meewerkt aan begeleiding van het DOK;

* dat verdachte meewerkt aan de sociale vaardigheidstraining bij het Leo Kannerhuis;

- bepaalt dat de aan de voorwaardelijke jeugddetentie verbonden voorwaarden en het op de naleving van die voorwaarden uit te oefenen jeugdreclasseringstoezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn;

- draagt de jeugdreclassering op om aan verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde jeugddetentie;

- heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. Kouwenhoven, voorzitter, tevens kinderrechter, mr. Calkoen-Nauta en mr. Bogaert, kinderrechters, in tegenwoordigheid van mr. Tafazzul, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 5 februari 2013.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

hij in de periode van 19 tot en met 20 december 2011 te Tilburg en/of te

Goirle (onder de gebruikersnaam [...@...] (voices inm my head!)) moslims,

bezoekers en/of leden van moskeeën en/of een of meer gebruikers van Twitter,

heeft bedreigd met (een) terroristisch(e) althans (enig) misdrij(f)ven tegen

het leven gericht en/of met zware mishandeling en/of met verkrachting e/of met

brandstichting, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde (groepen) mensen

via Twitter dreigend tientallen tweets/de woorden toegevoegd zoals:

op of omstreeks 20 december 2011:

- Ik wil een moslim onthoofden lijkt me geweldig hoe ze er van binnen

uitzien illegale autopsie #kanker geloof ! en/of

- Kanker moslims! Haat mah branden zullen jullie kanker hoofden! Sterf

allemaal vergast worde moette jullie! en/of

- Kanker allah in de brand kanker koran erbij alle negers ook in de fik

alles wat geen nederlander is kanker krijgen!! Kanker aids moslims!!

- Verbrand de koran en verband de moslims!!!

- Kanker moslims verkracht al jullie vrouwen en vermoord de kinderen!

#KANKER moslims!! Haaat mij!!!!

- Kill all sons and daughters all wifes and all men! Fuck muslim religion!

Throw grenades on that rlegion

- ([@....]) ik ga hier niet mee stoppen ik ben geen dom iemand! Ik hou

dit vol tot me leven wordt ontnomen! Want ik ga ook levens ontnemen!

- ([@....]) nee ik draag geen geloof met me mee ik geloof in me eigen en

ik geloof dat ik satans kind ben stemmen in me hoofd ik vermoord je

- Een hek om heel arabie zonder poort en zet er miljarden hongerige zwijnen

en varkens neer! #LEVEND OPGEGETEN muahah kanker moslims!

- Alle moslims moeten branden! En in de hel gestampt worden! #kanker

parasieten!!

- Omdat een of andere kanker moslimmetje probeert bij de hand te doen heb ik

zin om granaten te gaan gooien in moskee's

- Ik regel we'll iets maar mekka gaat kapot samen met mij erbij terrorist nu

zulle jullie voelen hoe dat het is! #kanker lijers! Fijne kerst!

- Jullie moslims hebben terroristen nou ik kan er ook 1 worden maar ik doe het

goed en richt me op mekka! Niet te stoppen! Suicidaal!!

- Wees me voor onthoofd me doe iets want ik ga dit echt doen! Jullie hebben

pech ik heb besloten!

- Ik geef jullie permissie om mij te vermoorden ik ben suicidaal ik ga naar

mekka met een bom op me lijf als ik 30+ ben ;)

- Ik ben een goede nederlander tot de moslim me begonnen te irriteren en nu

wil ik van jullie af! Kanker moslim!

- ([@....]) ik ben me eigen wet me stem in me hoofd zegt wat ik moet doen!

#burn them all

- Ik stel niks uit er zullen gewonden vallen of doden dat bepaald mijn stem in

mijn hoofd dan nog wel kanker moslims!! #burn!!!

- Dacht dat ik maar 5 mins fame had? Geloof me ik blijf doorgaan nachten lang

jaren lang tot ik neergeschoten wordt!

- ([@...]_) ik ben hitler en ik heb geen ping we'll een granaat die in je

brievenbus past of door je raam heen kan?

- Aangezien ik toch al gepakt ga worden! Fuck heel de kanker islam met hun

kanker moskees en kanker mekka bommen erover! Gas bommen en stikken

- ([@....]) intreseert me niet? Ik zeg dat ik een eigen wereld creeër

wanneer jullie allemaal uitgeroeid zijn!

- Kanker moslims allemaal af schieten ! Alles in brand!

- Hitler die mijn idool is en satan die mijn wederhelft is ! Ik ben een GOD en

ik laat jullie mensen na de kanker gaan!

- Ik ben het gevaarlijkst voor de moslims ik ben zieker ik haat jullie ras

klaar! Alles zijn meningen daar kan ik niet op gepakt worden!

en/of

op of omstreeks 19 december 2011

- Al zou ik een kogel krijgen alsk er 1 uitroei maak ik een hoop comotie

kanker moslims jullie zullen 2012 voor altijd onthouden #no religion

- T zal nie lang duren voordat ik er zelf ook 1 ga afmaken zo'n kanker moslim

groot mes en zo in zn keel planten! #KANKERVOLK

- KANKER MOSLIMS 1 VOOR. 1 OP DEZE MANIER AFSLACHTEN! http:/[.......]

- Zo moeten alle moslims eruit zien niemand mag leven! Stelletje op hol

geslagen apen

- Ik wil ze t liefst levend zien branden of letterlijk een slowmotion

onthoofding die gewoon een uur duurt voor zn nek door is #kanker moslim

- Als ik het voor het zeggen had was het : alle moslims eruit en de grenzen

opslot en gelijk samenwerken met duitsland ! #moslims vergassen

- Moslims zijn net een kkr gezwel ze blijven neuken en ze blijven maar komen !

Bom erop zijn we daar ook vanaf #holocaust voor de moslims

- wij nederlanders moeten niet meer bang zijn voor de minderen! We moeten ze

uitroeien

- Waarom praten mensen slecht over hitler we zouden hem juist na moeten doen!

, althans tweets/woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij in de periode van 19 tot en met 20 december 2011 te Tilburg en/of te

Goirle ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

opzettelijk, via Twitter onder de gebruikersnaam [...@...] (voices inm my

head!) moslims, bezoekers en/of leden van moskeeën en/of een of meer

gebruikers van Twitter, te bedreigen met (een) terroristisch(e) althans (enig)

misdrij(f)ven tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling en/of met

verkrachting en/of met brandstichting, met dat opzet tientallen tweets op

Twitter heeft geplaatst, onder meer inhoudende:

op of omstreeks 20 december 2011:

- Ik wil een moslim onthoofden lijkt me geweldig hoe ze er van binnen

uitzien illegale autopsie #kanker geloof !

- Kanker moslims! Haat mah branden zullen jullie kanker hoofden! Sterf

allemaal vergast worde moette jullie!

- Kanker allah in de brand kanker koran erbij alle negers ook in de fik

alles wat geen nederlander is kanker krijgen!! Kanker aids moslims!!

- Verbrand de koran en verband de moslims!!!

- Kanker moslims verkracht al jullie vrouwen en vermoord de kinderen!

#KANKER moslims!! Haaat mij!!!!

- Kill all sons and daughters all wifes and all men! Fuck muslim religion!

Throw grenades on that rlegion

- ([@....]) ik ga hier niet mee stoppen ik ben geen dom iemand! Ik hou

dit vol tot me leven wordt ontnomen! Want ik ga ook levens ontnemen!

- ([@....]) nee ik draag geen geloof met me mee ik geloof in me eigen en

ik geloof dat ik satans kind ben stemmen in me hoofd ik vermoord je

- Een hek om heel arabie zonder poort en zet er miljarden hongerige zwijnen

en varkens neer! #LEVEND OPGEGETEN muahah kanker moslims!

- Alle moslims moeten branden! En in de hel gestampt worden! #kanker

parasieten!!

- Omdat een of andere kanker moslimmetje probeert bij de hand te doen heb ik

zin om granaten te gaan gooien in moskee's

- Ik regel we'll iets maar mekka gaat kapot samen met mij erbij terrorist nu

zulle jullie voelen hoe dat het is! #kanker lijers! Fijne kerst!

- Jullie moslims hebben terroristen nou ik kan er ook 1 worden maar ik doe het

goed en richt me op mekka! Niet te stoppen! Suicidaal!!

- Wees me voor onthoofd me doe iets want ik ga dit echt doen! Jullie hebben

pech ik heb besloten!

- Ik geef jullie permissie om mij te vermoorden ik ben suicidaal ik ga naar

mekka met een bom op me lijf als ik 30+ ben ;)

- Ik ben een goede nederlander tot de moslim me begonnen te irriteren en nu

wil ik van jullie af! Kanker moslim!

- ([@....]) ik ben me eigen wet me stem in me hoofd zegt wat ik moet doen!

#burn them all

- Ik stel niks uit er zullen gewonden vallen of doden dat bepaald mijn stem in

mijn hoofd dan nog wel kanker moslims!! #burn!!!

- Dacht dat ik maar 5 mins fame had? Geloof me ik blijf doorgaan nachten lang

jaren lang tot ik neergeschoten wordt!

- ([@...]_) ik ben hitler en ik heb geen ping we'll een granaat die in je

brievenbus past of door je raam heen kan?

- Aangezien ik toch al gepakt ga worden! Fuck heel de kanker islam met hun

kanker moskees en kanker mekka bommen erover! Gas bommen en stikken

- ([@....]) intreseert me niet? Ik zeg dat ik een eigen wereld creeër

wanneer jullie allemaal uitgeroeid zijn!

- Kanker moslims allemaal af schieten ! Alles in brand!

- Hitler die mijn idool is en satan die mijn wederhelft is ! Ik ben een GOD en

ik laat jullie mensen na de kanker gaan!

- Ik ben het gevaarlijkst voor de moslims ik ben zieker ik haat jullie ras

klaar! Alles zijn meningen daar kan ik niet op gepakt worden!

en/of

op of omstreeks 19 december 2011

- Al zou ik een kogel krijgen alsk er 1 uitroei maak ik een hoop comotie

kanker moslims jullie zullen 2012 voor altijd onthouden #no religion

- T zal nie lang duren voordat ik er zelf ook 1 ga afmaken zo'n kanker moslim

groot mes en zo in zn keel planten! #KANKERVOLK

- KANKER MOSLIMS 1 VOOR. 1 OP DEZE MANIER AFSLACHTEN! http:/[.......]

- Zo moeten alle moslims eruit zien niemand mag leven! Stelletje op hol

geslagen apen

- Ik wil ze t liefst levend zien branden of letterlijk een slowmotion

onthoofding die gewoon een uur duurt voor zn nek door is #kanker moslim

- Als ik het voor het zeggen had was het : alle moslims eruit en de grenzen

opslot en gelijk samenwerken met duitsland ! #moslims vergassen

- Moslims zijn net een kkr gezwel ze blijven neuken en ze blijven maar komen !

Bom erop zijn we daar ook vanaf #holocaust voor de moslims

- wij nederlanders moeten niet meer bang zijn voor de minderen! We moeten ze

uitroeien

- Waarom praten mensen slecht over hitler we zouden hem juist na moeten doen!

, althans tweets/woorden van gelijke dreigende aard of strekking,

terwijl de uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf niet is

voltooid;